gravid over 40

- Blir du gravid som 40-åring, er du heldig

Dagens 40-åringer er muligens yngre til sinns enn tidligere, men det hjelper ikke på fruktbarheten.

GRAVID I 40-ÅRENE: Har du vellykkede svangerskap bak deg, er sjansen større for at det også går bra etter 40. Har du derimot forsøkt å bli gravid i ti år, er det liten sjanse for et vellykket svangerskap etter fylte 40, sier professor Anne Eskild.
GRAVID I 40-ÅRENE: Har du vellykkede svangerskap bak deg, er sjansen større for at det også går bra etter 40. Har du derimot forsøkt å bli gravid i ti år, er det liten sjanse for et vellykket svangerskap etter fylte 40, sier professor Anne Eskild.
Publisert Oppdatert

– Vi tror vi er friskere, men det er ikke gitt at det å trene har noe med fruktbarhet å gjøre. Norske kvinner i dag er tyngre og har en mer usunn livsstil enn tidligere. Alt i alt tror jeg ikke at 40-åringer i dag er ikke mer fruktbare eller har bedre forutsetninger for å bli gravide enn før, sier Anne Eskild, professor ved Universitetet i Oslo og overlege på Kvinneklinikken ved Akershus universitetssykehus.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kvinner som føder barn etter at de er fylt 40 er økende.

Gravid over 40 år

I 2014 ble det født 2108 barn av mødre over 40 år. Det er mer enn dobbelt så mange som i 1994 - da var tallet 881.

Hvor mange av barna som er unnfanget ved kunstig befruktning vet man ikke. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at vi får barn senere enn før. Norske kvinner er i gjennomsnitt 28,9 år når de får sitt første barn, i Oslo er tallet 32,3 år.

– Graviditet er biologi, og ikke noe man uten videre kan planlegge. Summa summarum kan du ikke planlegge et svangerskap etter fylte 40, sier Eskild.

De er heldige de som lykkes. Hun påpeker at fruktbarheten synker med alderen og at minst 25 prosent av gravide mellom 40 og 45 år opplever spontanabort.

– Men har du vellykkede svangerskap bak deg, er sjansen større for at det også går bra etter 40. Har du derimot forsøkt å bli gravid i ti år, er det liten sjanse for et vellykket svangerskap etter fylte 40.

Anne Eskild nevner flere komplikasjoner hos eldre førstegangsfødende.

– Det er blant annet økt risiko i løpet av svangerskapet og under forløsningen. Det er større risiko for svangerskapsforgiftning og dødfødsel, samt komplikasjoner under fødsel, sier hun.

Dilemma for fødselshjelpere

Lisbeth Kopperud er jordmor ved Ullevål sykehus og driver sin egen praksis i Horten. Hun påpeker at hvert svangerskap er ulike og at det ikke nødvendigvis byr på problemer å være over 40 år.

– Det kommer an på hva slags liv mor har levd, og hvilke erfaringer hun bringer inn i svangerskapet. Mange kan ha gode erfaringer å bidra med, mens andre er slitne og føler at det er en stor belastning å bli mor. Dette er nødvendigvis ikke avhengig av alder.

Når det gjelder de godt voksne gravide er det stor forskjell på dem som har fått barn før, og førstegangsfødende.

Noen synes det er slitsomt å være gravide, mens andre er godt forberedt og synes det er helt supert, sier Kopperud.

Hun påpeker at det også er stor forskjell mellom dem som er blitt naturlig gravide og de som har fått kunstig befruktning.

– De som ikke selv har laget barnet, kan ha flere utfordringer. En kropp som er fertil, med hormonbalansen på plass, gjennomgår en graviditet stort sett uten problemer. Får man satt inn egg eller sæd, kan svangerskapet gå nokså greit, men fødselen kan bli en utfordring.

Jeg liker dårlig at man må problematisere alt, men man må være litt mer obs med en kropp som ikke har vært i stand til å lage barn fra naturen side.

Ingen selvfølgelighet med svangerskap i 40-årene

Kopperud nevner amerikanske filmstjerner som med den største selvfølgelighet får barn i 50-årsalderen, og mener dette sender en uheldig signaleffekt.

– Mange godt voksne er i toppform under svangerskapet og er veldig godt forberedt. Samtidig kan noen graviditeter og fødsler skape dilemmaer for oss fødselshjelpere, sier hun og nevner svangerskapsforgiftning, dårlig morkake og blodsirkulasjon som aktuelle problemer.

Samtidig mener Kopperud at mange gravide over 40 er veldig klar for å bli mamma og planlegger svangerskapet og fødselen godt.

Professor Anne Eskild er opptatt av at samfunnet må gjøre det mer attraktivt for yngre kvinner å få barn.

Reglene for rett til foreldrepenger bidrar til økt alder hos fødende kvinner. Bare kvinner som har lønnsarbeid har rett til foreldrepenger. Og desto mer du tjener, desto mer får du i foreldrepenger. En studie viser at gravide uten lønnsinntekt har en minst tredobbelt risiko for å ta abort. Jeg personlig mener at foreldrepengene bør være uavhengig av lønnsinntekten.

Nå er det slik at en høytlønnet kvinne på 50 år kan reise til utlandet, bli kunstig befruktet og få opp mot en million kroner i foreldrepenger, mens døtrene hennes i 20-årene, uten lønnsinntekt, bare har rett til en engangsstøtte ved en fødsel, sier Anne Eskild.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning