gravid deprimert

Slik behandles depresjon i svangerskapet

Kan få konsekvenser for både mor og barn dersom behandling unngås.

GRAVID OG DEPRIMERT: Antidepressiva-typen SSRI regnes som trygg å bruke av gravide når det er behov for behandling.
GRAVID OG DEPRIMERT: Antidepressiva-typen SSRI regnes som trygg å bruke av gravide når det er behov for behandling.
Publisert Oppdatert

Gravide kvinner som er deprimerte anbefales å fortsette på antidepressiva dersom de allerede er brukere av medisinen. Mest for å unngå risikoen for tilbakefall.

- I Norge er det rundt 1,5 prosent av gravide kvinner som bruker antidepressiva. Det er lav forekomst i Norge, og de fleste har et fint svangerskap, informerer postdoktor ved Universitetet i Oslo, Angela Lupattelli.

Det gjennomføres jevnlig studier som ser på uheldige effekter, men forekomsten av de fleste komplikasjoner er sjelden.

Antidepressiva i svangerskapet

Gravide med moderat til alvorlig depresjon behandles ofte med selektive serotoninreopptakshemmere, SSRI, som er den mest brukte antidepressive medisinen i dag. Det er en gruppe antidepressive legemidler som brukes i behandling av depresjon og angst, og er den mest brukte i svangerskap, da den gir mindre bivirkninger enn andre typer.

- På grunn av frykt for negative effekter fra eksponering på fosteret, og begrenset kunnskap, er det anbefalt å bare bruke SSRI når fordelene for moren veier opp mot eventuell risiko for barnet.

Det understreker seniorforsker ved avdeling for legemiddelepidemiologi hos Folkehelseinstituttet, Kari Furu.

Dersom den gravide kvinnen har en mild depresjon, anbefales det vanligvis å ikke starte med antidepressive legemidler.

- Dersom symptomene er milde, bør det først tilbys hjelp som samtaleterapi eller kognitiv adferdsterapi, sier Furu.

Hun legger til at leger som behandler gravide for depresjon bør vurdere ikke-medikamentell behandling i tilfeller det er mulig.

Lupattelli jobber med sikkerhet ved bruk av medisiner og antidepressiva i svangerskapet. Hun sier at dersom den kognitive terapien som først tilbys ikke har noen effekt kan det tilbys antidepressiva, hvis kvinnen har alvorlige depresjonssymptomer.

- Det er forsket mye på antidepressiva-typen SSRI, og de regnes som trygg å bruke når det er behov for behandling.

Risiko for tilbakefall

Dersom en gravid kvinne tas av medisinen under svangerskapet kan det forårsake tilbakefall. Det må gjøres en individuell risikovurdering av behandlingen i samarbeid med lege eller psykolog. Ved alvorlige depresjoner kan risikoen ved å ikke få medikamentell behandling være større enn eventuelle fosterskader.

Furu legger til at gravide som tar SSRI likevel bør informeres om risikoen.

- Det er viktig å være oppmerksom på at en deprimert gravid kan ha utfordringer med å ivareta både seg selv og det kommende barnet på en god måte, forklarer Furu.

Hun legger til at de vet at depresjon kan være assosiert med en usunn livsstil som dårligere kosthold, røyking og alkoholinntak, i tillegg til dårligere utnyttelse av svangerskapsomsorgens tilbud.

- Vi anbefaler at kvinner som går på antidepressiva fortsetter på det, for å ikke risikere et tilbakefall av depresjon, forteller Furu.

Gravid og deprimert

Kvinner som bruker antidepressiva har vanligvis jevnlig kontakt med fastlegen, og det vil da være naturlig å diskutere et eventuelt svangerskap.

Dersom en graviditet ikke er planlagt og du allerede står på behandling, avhenger hva du skal gjøre av hvor langt du er på vei når du finner ut av det, ifølge Furu.

- Ofte oppdages graviditeten et godt stykke ut i første trimester, og da er faren for misdannelser sannsynligvis over. Det vil da ikke være noen grunn for å stoppe behandlingen uten videre, men den gravide bør diskutere dette med legen sin, sier seniorforskeren.

Ifølge Lupattelli kan det være en fordel å planlegge graviditeten, og ta kontakt med legen i forkant.

Risiko for barnet

Furu forklarer at ved hjelp av store registerstudier hvor de sammenstiller data fra de fem nordiske lands fødselsregistre og reseptregistre, får de muligheter til å studere legemiddelbruk i svangerskapet og hvordan det eventuelt påvirker fosteret og fødselsutfall.

- Studien viser at norske leger er relativt restriktive med å forskrive ut antidepressiva til gravide. Norske kvinner bruker sjeldnere antidepressiva enn gravide i andre nordiske land, sier seniorforskeren.

Å bruke antidepressiva i slutten av svangerskapet kan øke sjansen for at barna får symptomer rett etter fødselen.

- Det nyfødte barnet kan være mer irritabelt og få abstinenssymptomer, fordi det er blitt eksponert for legemidler under svangerskapet, informerer Lupattelli.

Hos de fleste er symptomene milde og forbigående, men barnet kan trenge oppfølging på sykehuset de påfølgende dagene etter fødselen, men det er ikke farlig i seg selv.

- Det er viktig å gi beskjed om at det er en risiko for visse komplikasjoner ved fødselen, men ikke alle barn får disse symptomene, og det er ikke varig, understreker postdoktoren.

Ifølge Legeforeningen bør nyfødte som er blitt eksponert for antidepressiva tett opp mot fødsel observeres for perinatale komplikasjoner, da særlig respirasjonsvansker.

Høyt blodtrykk i lungene

Kvinner som behandles med antidepressive legemidler av typen SSRI i siste del av svangerskapet, har en økt risiko for å føde barn med vedvarende høyt blodtrykk i lungene.

- I en nordisk kohortstudie utført av forskere fra de fem nordiske landene viser at vedvarende høyt blodtrykk i lungene, persisterende pulmonal hypertensjon hos nyfødte, er en sjelden tilstand som rammer kun én til to av 1000 nyfødte, understeker Furu.

Tilstanden er alvorlig, og innebærer blant annet en økning i blodtrykket i lungene hos fosteret, og vedvarer etter fødselen. Det fører til kortpustethet og pustevansker.

Furu legger til at medfødte misdannelser kan forekomme hos nyfødte enten de er eksponert for legemidler, alkohol, andre stoffer, enn om de ikke er eksponert.

- Ved å gjennomføre en stor studie med data fra alle de nordiske landene med 2,3 millioner fødsler, har vi kunnet vise at det er liten risiko for misdannelser når den gravide har brukt SSRI under svangerskapet, sier hun.

Risiko for angst hos barnet

En studie utført av Folkehelseinstituttet i 2015, viste at tre år gamle barn som har blitt eksponert for antidepressiva i svangerskapet har større risiko for å utvikle angst enn deres søsken som ikke hadde blitt eksponert for det samme.

Studien viste imidlertid at bruken av antidepressiva i svangerskapet ikke hadde noen sammenheng med andre symptomer som søvnvansker, aggresjon eller oppmerksomhetsvansker. Mors depresjon hadde sammenheng med symptomer på emosjonelle problemer hos barna, men det var sterkere sammenheng med antidepressiva enn med depresjon alene.

- Studiene vi har i Norge er gode fordi vi har informasjon om hvor alvorlig mors underliggende psykiske sykdom er i svangerskapet, sier Lupattelli, og avslutter:

- I enkelte studier er det vist at barna kan ha mer angstsymptomer når mor har brukt antidepressiva i svangerskapet. Vi vet imidlertid ikke om dette er en uheldig effekt som vedvarer, eller om det er noe barnet vil vokse av seg. Denne problemstillingen jobber vi foreløpig med.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning