Slik foregår første ultralyd

Slik foregår den første ultralyden

Ultralydundersøkelser gjøres av to grunner, enten fordi det mistenkes at noe er galt eller som ledd i den vanlige svangerskapskontrollen.

SLIK FOREGÅR FØRSTE ULTRALYD: Ved vanlig ultralyd som de fleste gravide blir tilbudt, blir 5 punker sjekket.
SLIK FOREGÅR FØRSTE ULTRALYD: Ved vanlig ultralyd som de fleste gravide blir tilbudt, blir 5 punker sjekket. Foto: FOTO: Getty Images
Publisert Oppdatert

Ultralyd, som vanligvis tilbys fra uke 18 i svangerskapet, er et av de beste hjelpemidlene vi har for å sjekke at fosteret trives og har det bra, skriver gynekolog Åsle Marit Ullern på forumet barnimagen.com

Hun forklarer hva ultralyd er, og hva som sjekkes ved en vanlig ultralyd:

Ultralyd er rent fysikalsk lydbølger som sendes gjennom vev av ulik tetthet og returneres for billeddannelse. Vanligst brukt er todimensjonal ultralyd, men flere hospitaler og klinikker tilbyr også tredimensjonal ultralyd.

Til nå er det ikke påvist noen sikker fosterskadelig effekt av ultralyd.

Ultralyd i svangerskapsomsorgen brukes transvaginalt (gjennom skjeden), og transabdominalt (på magen).

Slik foregår første ultralyd

Ultralydundersøkelser gjøres av to grunner, enten fordi det mistenkes at noe er galt med fosteret eller som ledd i den vanlige svangerskapskontrollen.

Ved vanlig ultralyd som de fleste gravide blir tilbudt, blir følgende sjekket:

1. Vitaliteten

Er det et levende foster? Ikke alle gravide har kjent liv ved 18. svangerskapsuke, og det er beroligende å se at «det er liv laga». I sjeldne tilfelle vil det foreligge en "missed abortion", en abort der fosteret har gått til grunne inne i livmoren uten at kvinnen har fått noe tegn på blødninger eller smerter.

2. Terminberegning

Rundt 17. og 18. svangerskapsuke er fostrene så store (og like) at det går an å beregne termindato ut fra tabeller.

3. Antall fostre

Dersom det er tvillinger, er det greit å få vite om det på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Les også: Slik foregår tidlig ultralyd

4. Morkakens beliggenhet

Morkaken kan ligge både på forflaten eller bakflaten av livmoren, det vil si mot mors mage eller rygg. Begge delene er like normalt. Morkaken kan også være beliggende lavt, og ned mot indre mormunn.

5. Sjekk av organsystemene

Undersøkeren vil se på hjerne, ryggrad, brystkasse med hjerte, bukhule med bukvegg, nyrer og blære, armer og bein.

Avhengig av jordmor eller legens erfaring og tilgjengelig apperatur, vil man kunne oppdage misdannelser. I de beste hender, med de mest avanserte maskinene, blir det hevdet at opp til 80% av de store misdannelsene avdekkes. Hos mange er treffsikkerheten derimot mye mindre.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning