Foreldrepenger

Gladnyhet for småbarnsforeldre

Endelig blir det enklere å søke om foreldrepenger.

HURRA! Mange har stridd når de har søkt NAV om foreldrepenger, men nå skal informasjonen være enklere å forstå seg på.
HURRA! Mange har stridd når de har søkt NAV om foreldrepenger, men nå skal informasjonen være enklere å forstå seg på. Foto: Colourbox
Publisert Oppdatert

Er du en av dem som har revet deg i håret i forsøk på å forstå NAVs informasjon om foreldrepenger? Du har ikke vært alene om dette.

I Klikk foreldres diskusjonsforum er det mange tråder om nettopp usikkerhet rundt foreldrepenger og permisjon. Det er helt tydelig at mange synes det er vanskelig å forstå seg på informasjonen fra NAV.

Men nå kan vordende og nybakte foreldre glede seg over en ny og forbedret foreldrepengeløsning som trolig vil føre til færre henvendelser med spørsmål til NAVs Kontaktsenter.

Kortere og enklere prosess

Som mange trolig har fått erfare, gikk den gamle løsningen ut på at man fylte ut et papirbasert skjema. Det forelå ingen form for tilpasning til personens situasjon.

Å sende inn skjemaet var også komplisert. Dette har det nå blitt en endring på, skal vi tro Liv T. Espedal, fungerende seksjonssjef i NAV.

- Den nye løsningen er vesentlig bedre fordi den er elektronisk og den tilpasser seg de ønskene søkeren har. Du krysser av for det som er aktuelt, og søknaden blir dermed tilpasset ditt behov etter hvert som den fylles ut, sier hun.

Søkeren får med andre ord informasjon og veiledning underveis i utfyllingen. Spørsmålene tilpasser seg svarene fortløpende, og man får en visualisering av valgene som er gjort. Løsningen slår sammen mange søknader og henter informasjon fra flere kilder, blant annet om arbeidsforhold. Dette gjør det enklere og raskere for NAVs brukere, og NAVs saksbehandlere får dessuten inn søknader som er lettere å vurdere.

Søkerne vil derfor oppleve at søknaden er kortere, enklere å fylle ut og raskere å sende inn.

Mange henvendelser

NAV Kontaktsenter har hatt 400.000 henvendelser årlig om foreldrepenge-relaterte saker og mange av de som har bedt om hjelp, har vært fedre.

- Mange fedre opplevde i forbindelse med den gamle foreldrepengesøknaden at de mistet uker av sin rettmessige periode fordi de enten søkte for sent, eller de startet uttaket av perioder for sent.

I den nye søknaden er det lagt inn veiledningstekster som skal forhindre at dette skjer.

- I tillegg jobber vi med å utvikle tjenesten videre slik at far, basert på innholdet i mors søknad, kan få informasjon om når søknaden må sendes, forteller Espedal.

Er du gravid? Lån øret ditt til 40 uker - en podcast om å være gravid :

</div>

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning