Prematur fødsel

Alt du må vite om prematur fødsel

Omtrent 5 prosent av alle fødsler skjer for tidlig.

PREMATUR FØDSEL: Vi svarer på spørsmål om årsaker, behandling, symptomer og prognose ved prematur fødsel. FOTO: Getty Images
PREMATUR FØDSEL: Vi svarer på spørsmål om årsaker, behandling, symptomer og prognose ved prematur fødsel. FOTO: Getty Images
Publisert Oppdatert

- Fødes barnet før utgang av svangerskapsuke 37, regnes det som en prematur fødsel. Det gjelder 6-7 prosent av alle barn, sier Hanne Charlotte Schjelderup.

Hun er leder i Jordmorforbundet NSF og har tidligere jobbet som jordmor.

Prematur fødsel finner sted etter 22 uker, og før 37 uker er gått av svangerskapet. Barn født ekstremt prematurt fødes før svangerskapsuke 28. Slike fødsler skjer i nært samarbeid mellom jordmor, gynekolog og en nyfødtmedisiner. Ved fødsel på et så tidlig tidspunkt er det vanlig med opphold på nyfødtintensivavdeling, legger jordmoren til.

Forhindre prematur fødsel

En gynekolog kan forsøke å forhindre prematur fødsel dersom man har svak livmorhals. En prosedyre som benyttes etter nøye vurdering av situasjonen er cerclage. Cerclage er et bånd som sys rundt livmorhalsen (cervix) for å hindre at den åpner seg.

- Før svangerskapsuke 34 gis riehemmende medisiner og kortison som øker lungemodningen hos fosteret. Ved tidlig vannavgang kan det være aktuelt å gi antibiotika for å forebygge infeksjoner hos mor og barnet, forklarer jordmoren.

Prematur fødsel til uke 36

- Ved fødsel på grensen til levedyktighet er det viktig for jordmor å på forhånd ha avklart om barnet skal gjenopplives, og om intensivbehandling skal iverksettes. Foreldre vil i slike situasjoner ha et stort informasjonsbehov og forståelse om at deres ønsker er helt sentrale, påpeker Schjelderup.

Friske mødre med friske barn som fødes i uke 34 går det som oftest helt fint med. Derfor er det en vurdering som må foretas på om fødselen skal bli forsøkt stoppet i denne uken. Det blir gjort en helhetsvurdering på om barnet eventuelt har behov for fødsel på et større sykehus med nyfødtintensivavdeling.

Jordmoren har selv erfart å måtte sende fødende videre.

- Da jeg jobbet på fødeavdelingen i Sandnessjøen har vi sendt slike fødende videre til både Bodø, Tromsø og Trondheim. Som regel er jordmor med på transporten av den fødende i ambulanseflyet, forteller hun.

Ifølge jordmoren går det som oftest problemfritt å føde på mindre fødeavdelinger i distriktene når mor har nådd 35 uker. Når du har nådd uke 36 er det per definisjon en prematurfødsel, men jordmoren forteller at det som oftest går helt fint å føde på dette tidspunktet.

- Barnet må imidlertid følges opp etter fødselen med henhold til modenhet, respirasjon, farge og sugereflekser, legger hun til.

I uke 37 og 38 regnes det som en normal fødsel, og det er ikke behov for mer overvåkning enn den enkelte situasjon er vurdert til hvis det ikke foreligger andre risikofaktorer.

Økt risiko for prematur fødsel

Leder av Jordmorforeningen Kristen Jørgensen har jobbet som jordmor siden 1983, og har lang erfaring med premature fødsler.

- Det er flere grunner til at det er høyere risiko for prematur fødsel hos noen kvinner, forklarer jordmoren.

Hun informerer om at urinveisinfeksjon ofte kan føre til for tidlig fødsel. Hun anbefaler at alle gravide som har mistanke om urinveisinfeksjon tar kontakt med sin lege. Infeksjoner i underlivet setter ofte i gang fødselen for tidlig.

Dersom du har hatt premature rier i et tidligere svangerskap er dette ofte den største indikatoren på at det kan gjenta seg. Røyking eller snusing under svangerskapet bidrar til økt risiko for prematur fødsel. Alder og familiehistorie kan også påvirke risikoen for en for tidlig fødsel. Det kan være lurt å ta en titt på den nærmeste slekten for å få en pekepinn, foreslår hun.

- Det jeg har sett er at naturen ordner det som oftest selv. Spesielt med tanke på svangerskapsforgiftning. Det er imidlertid en risikofaktor som man prøver å behandle så godt man kan, understreker Jørgensen.

Hun legger også til at mange ganger så vet man ikke årsaken til en for tidlig fødsel.

Symptomer på for tidlig fødsel

Prematur fødsel kjennetegnes av rier, blødninger fra skjeden, at vannet går eller hvis jordmor finner at livmorhalsen blir kortere og mormunnen blir utvidet.

Jørgensen påpeker at magesmerter og regelmessige sammentrekninger også er et typisk kjennetegn på at fødselen er i gang.

Trykk i nedre del av magen kan imidlertid være et kjennetegn på at hodet fester seg.

- En kvinne kan ha sammentrekninger uten at det trenger å være et tegn på prematur fødsel. Hvis vannet går for tidlig uten rier er det viktig at du kontakter jordmor, sier hun.

Dersom fødselen starter for tidlig, trenger både mor og barn behandling på sykehus. Mistenker du at fødselen er i gang er det viktig å ta kontakt med helsepersonell umiddelbart.

Jordmoren viser til at det kan være andre tegn på at fødselen har startet, alt ettersom hvor tidlig det er.

Babyen etter for tidlig fødsel

Schjeldrup legger til at for tidlig fødsel er årsak til 65 prosent av alle dødsfall ved fødselen, og mange av hjerneskadene som påvises hos babyer.

- For tidlig fødte babyer er oftere syke og har flere infeksjoner. Fordi leveren er umoden og ikke fungerer som normalt, har premature spedbarn ofte gulsott. Senere i livet vil rundt halvparten av premature barn oppleve lærevansker, konsentrasjonssvikt og mentale problemer i varierende grad, forteller hun.

Det finnes mange metoder for å redde babyer ved premature fødsler. Disse metodene blir stadig mer effektive, men kan dessverre ikke alltid forhindre at babyer som blir født for tidlig får helseproblemer.

Pleiepenger ved prematur baby

Ifølge NAV kan man søke om pleiepenger i tilfeller hvor premature babyer må ligge lenge på sykehus før de er friske nok til å reise hjem. Dersom dette blir innvilget får du da utsatt perioden med foreldrepenger. Pleiepenger utbetales fra NAV på grunnlag av inntekten din.

Dersom babyen er alvorlig syk kan det gis pleiepenger til begge foreldrene. Hvis babyen trenger kontinuerlig tilsyn og pleie også etter at det har kommet hjem fra sykehuset, kan dere søke om pleiepenger til den av foreldrene som ikke har permisjon.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning