Igangsetting av fødsel på overtid

I disse tilfellene må fødselen igangsettes

Både før termin og ved overtid kan igangsetting av fødsel skje.

IGANGSETTING AV FØDSEL: Smerter og instensitet blir ofte ekstra sterke hvis fødselen settes i gang kunstig.
IGANGSETTING AV FØDSEL: Smerter og instensitet blir ofte ekstra sterke hvis fødselen settes i gang kunstig. Foto: FOTO: Getty Images
Publisert Oppdatert

- Den vanligste årsaken til at vi setter i gang en fødsel er at svangerskapet har gått lenge over termin, eller at vannet har gått uten at riene har begynt.

Det sier Ingvil Krarup Sørbye, overlege PhD ved Fødeavdelingen på Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus.

Ifølge legen er andre viktige årsaker sykdom hos mor eller fosteret, der man vurderer at det er tryggere å avslutte svangerskapet enn å la det fortsette.

- Eksempler på dette er at fosteret ikke vokser mot slutten av svangerskapet eller at mor får svangerskapsforgiftning, sier hun.

Sjekkes 7 dager etter termin

I 2011 kom det nye retningslinjer og anbefalinger der alle gravide anbefales en sjekk på sykehuset 7 -9 dager etter ultralydtermin. Da tilbys det en grundig kontroll av mor og barn med ultralyd. På bakgrunn av den kontrollen lages det en plan for når fødselen bør settes igang.

- En fødsel anbefales igangsatt dersom kvinnen er mer enn 12 dager over termin. Men da må en rekke faktorer tas med i vurderingen, forklarer Cathrine Trulsvik, som jobber som privat jordmor.

Disse faktorene handler om både mors og barnets helse. For eksempel om barnet er aktiv i magen, har normal vekst gjennom svangerskapet og har normale bevegelser ved ultralydundersøkelse. I tillegg sees det på mengden fostervann, og legene tar hensyn til mors alder.

- Men dersom kvinnen, etter god informasjon om hva igangsetting innebærer, ønsker å vente, har hun full rett til det, understreker Trulsvik.

Igangsetting av fødsel med ballong

Hvilken metode som anvendes når fødselen settes i gang, avhenger av hvor moden livmortappen er, ifølge Sørbye.

- Hvis livmortappen eller cervix er umoden, det vil si lang og lukket, starter vi prosessen med å utvide livmorhalsen mekanisk.

Vanlige årsaker til igangsetting av fødsel

  • Høyt blodtrykk
  • Svangerskapsforgiftning
  • Diabetes
  • Nedsatt fostervekst
  • Lite fostervann
  • Svangerskapet har vart minst 42 uker

Da legges det inn en liten ballong i livmorhalsen som fylles med saltvann inntil den har størrelse som en plomme. Denne skal ligge og «irritere» livmorhalsen slik at den begynner å myknes, blir kortere og etter hvert åpner seg.

- Dette tar litt tid, mellom ett til to døgn. Deretter gir vi hormoner i form av et innlegg eller pilleform i skjeden, som skal fortsette modningen av livmorhalsen. Når denne er åpen og moden, kan man ta hull på fosterhinnene og gi hormoner intravenøst, forklarer Sørbye videre.

Ifølge Trulsvik er det anbefalt kontinuerlig overvåkning av barnet under igangsatt fødsel. Dette fordi en unormal start øker sjansen for en unormal fødsel; Mer smertefullt for kvinnen, mer stress for livmor og potensielt mer stress for baby.

Les også: De vanligste metodene for smertelindring

Risiko ved igangsetting av fødsel

Det er ifølge overlegen og jordmoren viktig å være klar over at en fødsel som må settes i gang ikke er risikofri.

- Generelt er det slik at igangsatte fødsler er forbundet med økt sjanse for akutt keisersnitt eller forløsning av barnet med sugekopp eller tang. Dette gjelder særlig førstegangsfødende, sier Sørbye.

Det er også økt risiko for blødning hos mor i forbindelse med fødselen.

- Men da det alltid skal være en medisinsk grunn til å sette i gang fødselen, kan det være slik at det er den bakenforliggende årsaken som også øker risikoen for inngrep eller komplikasjoner, forklarer legen.

Trulsvik kan også fortelle at sjansen for at den fødende trenger epiduralbedøvelse er større. Dette vil igjen øke sjansen for at kvinnen trenger såkalt syntetisk oxytocindrypp.

- Dette øker også sjansen for at både livmor og baby blir sliten, noe som kan føre til at babyen må tas med sugekopp eller tang, og at kvinnen blør mer etter fødsel, forklarer jordmoren.

Samtidig understreker Trulsvik at noen kvinner ikke responderer på igangsetting i det hele tatt, og at det derfor også er en sjans for at fødselen kan ende i keisersnitt fordi kvinnen ikke får fremgang i fødselen.

- Da defineres det som «langsom fremgang» med keisersnitt som løsning, sier hun.

Vanligst blant disse kvinnene

Andelen igangsettinger har økt jevnt og trutt de siste 20 årene. I dag er det om lag 1 av 5 fødende i Norge som får igangsatt fødselen, ifølge Sørbye.

- Det er særlig eldre kvinner, kvinner som er overvektige og kvinner med forutgående sykdom, for eksempel høyt blodtrykk eller diabetes, som har høyere sjanse for å bli igangsatt, sier overlegen.

Trulsvik forklarer at kvinnene som har lange sykluser ofte ender opp med å måtte settes i gang.

- Å sette er ultralydtermin basert på kun en utregning, gjør at kvinner med lange sykluser ofte kommer i den situasjonen at de presses til igangsetting. Det er derfor uhyre viktig å oppmuntre kvinner til å kjenne til sin egen syklus når de er gravide, få god kontakt med babyen og kjenne sin kropp og sine signaler godt, slik at de kan si nei takk til igangsetting om de mener det ikke er rett for dem, mener jordmoren.

Kvinner som har fått dårlig oppfølging i svangerskapet og er engstelige for fødsel har en tendens til å kunne ønske seg igangsetting da de bare «vil få det overstått», forteller Trulsvik.

- Disse kvinnene har vi et spesielt ansvar for. En bedre svangerskapsoppfølging og mer kontinuitet i oppfølgingen vil hjelpe disse kvinnene til å bli trygge på sine valg, sier hun.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning