Fødsel etter keisersnitt

Trygt med vanlig fødsel etter keisersnitt

Forskning viser at du som regel fint kan føde vaginalt selv om det ble keisersnitt forrige gang.

INGEN KEISER? Ny kunnskap viser at du fortsatt kan føde vaginalt selv om det ble keisersnitt sist.
INGEN KEISER? Ny kunnskap viser at du fortsatt kan føde vaginalt selv om det ble keisersnitt sist. Foto: FOTO. Getty Images
Publisert Oppdatert

- I Norge er den generelle anbefalingen etter et keisersnitt at kvinnen forsøker å føde vaginalt neste gang. Gjøres det riktig, er det i de fleste tilfeller helt trygt, sier overlege ved fødeavdeling ved Universitetssykehuset i Oslo, Thorbjørn Brook Steen.

Livmorruptur er en alvorlig komplikasjon som i ytterst få tilfeller kan forekomme dersom en kvinne føder vaginalt etter tidligere utført keisersnitt. Steen poengterer imidlertid at risikoen er svært lav.

- Risikoen for en slik uterusruptur er svært lav. Tallene varierer noe, men vi opplyser om omtrent 0,4 prosent risiko, sier han.

Vaginalfødsel etter keisersnitt

På grunn av risikoen er det viktig at sykehuset nøye følger retningslinjene for en vaginalfødsel etter et keisersnitt. Fosterets hjertelyd skal blant annet overvåkes med CTG, jordmor skal være svært forsiktig med bruk av riestimulerende midler, fordi de kan øke sjansen for at livmoren sprekker.

- Ved en vaginal fødsel etter et tidligere keisersnitt følger vi spesielt med på smerter under fødselen, og hvordan riene arter seg. Ved en livmorruptur vil mor også ha smerter mellom riene, og riene vil til slutt forsvinne fordi livmoren slutter å fungere. Dette fører til at fosterlyden synker dramatisk. Det er derfor viktig at jordmor har lav terskel for å tilkalle lege ved slike fødsler, sier Steen.

- Og vi som leger skal ha svært lav terskel for å utføre keisersnitt ved slike fødsler, legger han til.

Les også: Dette gjør det enklere å være gravid

Bør informeres etter første keisersnitt

Tidligere var oppfatningen i helsevesenet at ett keisersnitt automatisk automatisk førte til keisersnitt neste gang og. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at "tidligere keisersnitt" er oppgitt som årsak ved bortimot 10 prosent av de årlige drøye 10 000 keisersnittene som utføres i Norge.

Keisersnitt i Norge

  • Om lag ett av seks norske barn kommer i dag til verden med keisersnitt.
  • Dette er omtrent på samme nivå som i nabolandene våre.
  • Keisersnitt deles i planlagte (også kalt elektive) keisersnitt, altså keisersnitt der beslutningen tas åtte timer eller mer før inngrepet gjøres, og ikke-planlagte (hastekeisersnitt) der beslutningen tas mindre enn åtte timer i forveien.
  • De vanligste årsakene til keisersnitt er tegn på oksygenmangel hos fosteret (21,9 prosent), langsom fremgang under fødselen (20,7 prosent), tidligere keiersnitt (8,9 prosent) og seteleie (8 prosent).

    Kilde: Folkehelseinstituttet

Overlegen mener alle kvinner bør informeres etter første keisersnitt om hva som anbefales neste gang.

- Dersom det ble akutt keisersnitt første gangen, bør kvinnen informeres om risikoen ved neste svangerskap, og ideelt sett bør det gjøres en individuell planlegging av fødselen ved neste svangerskap, sier han.

Det finnes ingen store, randomiserte studier som sammenlikner utfallet av å "prøve" en vaginal fødsel etter et tidligere keisersnitt, og et planlagt keisersnitt etter det samme.

De studiene som finnes har gjerne sammenliknet det faktiske fødselsforløpet, fremfor den planlagte, slik at kvinner som "prøver" vaginal fødsel, men ender med hastekeisersnitt havner i keisersnitt-kategorien, noe som gir skjeve resultater.

Les også: 12 tegn på at fødselen er i gang

Spesielle hensyn

Samlet sett peker imidlertid forskningen på at det etter en individuell risikovurdering, stort sett er trygt å føde vaginalt for både mor og barn. En stor metaundersøkelse utført av forskere ved Oregon Health and Science University og publisert i tidsskriftet "Obstetrics and Gynecology" viste at sjansen for dødsfall hos babyen er 0,13 prosent for vaginal fødsel etter keisersnitt og 0,05 ved et nytt keisersnitt.

Kvinner som ønsker å føde vaginalt etter et tidligere keisersnitt får derfor som hovedregel lov til dette i Norge.

- Det planlegges da ofte en prøvefødsel med økt overvåkning og lavere terskel for keisersnitt, sier jordmor ved hjemmefødsel.no, Kristina Jacobsen.

Det vil med andre ord bli tatt noen spesielle hensyn ved fødselen hvis du ikke har født vaginalt før.

- Du kan ikke føde på fødestue, slik som ABC-klinikk eller lokalt i kommunen eller ha hjemmefødsel. I tillegg til tett overvåkning av mor og barn, og bør jordmor og lege ha den forrige fødselen, og hvorvidt den stoppet opp på noe punkt, i bakhodet, sier Steen.

Si hva du ønsker

Hvis du føler at lege eller jordmor mener du bør ta keisersnitt, men du selv ønsker vaginal fødsel, er det viktig at du er tydelig på hva du selv vil.

- La det komme klart frem at du ønsker en vaginal fødsel dersom det er mulig. Noen ganger kan kanskje legen automatisk anta at du ønsker et nytt keisersnitt, sier Jacobsen.

Så lenge det ikke er medisinske årsaker for at det anbefales keisersnitt, kan nemlig ingen nekte deg å føde normalt.

- Pasientens ønske skal alltid vektlegges, men det er helsepersonellet som tar den endelige beslutningen ut fra medisinske hensyn. Vaginal fødsel er førstevalg ved ukompliserte svangerskap, sier hun.

Også overlegen påpeker at det generelt en fordel for den gravide å slippe en bukoperasjon.

- Et keisersnitt nummer to innebærer noe økt kirurgisk risiko som sammenvoksninger og risiko for blødninger under inngrepet, sier Steen.

Han forteller at han alltid informerer gravide kvinner om fordelen ved å slippe å være nyoperert flerebarnsmamma.

- Planlegger man flere enn to barn, vil det derimot alltid bli keisersnitt på det tredje barnet også, sier Steen.

Keisersnitt også greit

Skulle du likevel ha et ønske om å ta keisersnitt neste gang også, skal du ikke ha dårlig samvittighet for det.

Vær imidlertid klar over at helsepersonellet ganske sikkert vil prøve å overbevise deg om at vaginal fødsel er et bedre valg. Overlegen sier han forsøker å motivere den gravide til å gå for vaginal fødsel, men aldri presser henne.

- Alle fødsler med vurdering av keisersnitt gjøres sammen med en gynekolog. Det sees på som helt greit å gjøre keisersnitt gang nummer to, sier han.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning