Privatisering av svangerskapsomsorg

Flere vil ha privat jordmor

Hver tredje norske gravide benytter seg av private tilbud, og det er særlig mer ultralyd som er etterspurt.

ØKT: Private jordmortjenester opplever en økning. Her er Niina Hanttu- Halvorsen og Tor Halvorsen hos jordmor og akupunktør Lena Mille Milling.
ØKT: Private jordmortjenester opplever en økning. Her er Niina Hanttu- Halvorsen og Tor Halvorsen hos jordmor og akupunktør Lena Mille Milling. Foto: FOTO: Kjersti Gjems Vangberg
Publisert Oppdatert
MER TID: Jordmor og akupunktør Lena Mille Milling opplever at hun får brukt hele sin faglige bakgrunn som privatpraktiserende.
MER TID: Jordmor og akupunktør Lena Mille Milling opplever at hun får brukt hele sin faglige bakgrunn som privatpraktiserende. Foto: FOTO: Kjersti Gjems Vangberg

I to år har Lena Mille Milling drevet Familieklinikken på Majorstua i Oslo. Hun har lang bakgrunn som jordmor.

I tillegg er hun akupunktør med utdannelse blant annet fra Kina. Milling driver klinikken sammen med en annen akupunktør og en homøopat, og tilbyr tjenester innenfor hele dette spekteret, i første rekke til gravide.

Les også: Er ultralyd skadelig

Etterspørselen er jevnt økende. Private tjenester som en del av svangerskapsomsorgen er kommet for å bli.

- De gravide som kommer hit, ønsker rett og slett et lettere svangerskap. De vil ha hjelp med de mange, små plagene som kan være veldig slitsomme for den enkelte, men som travle jordmødre og leger i det offentlige systemet ofte ikke har tid til å vie særlig oppmerksomhet, forteller hun.

Hardt presset svangerskapsomsorg

En presset svangerskapsomsorg gir grobunn for et privat marked preget av mer ro og tid til den enkelte gravide. Dette er kvaliteter stadig flere er villige til å betale for.

Les også: En inn i deg sjæl opplevelse

- Gravide i dag har så mye kunnskap om sitt eget svangerskap. De ønsker det beste, sier Milling.

Men den pressede svangerskapsomsorgen er ikke bare et motiv for de gravide for å oppsøke private tilbud. Det er også en drivkraft for jordmødre og andre fagpersoner når de starter for seg selv. Lena Mille Milling er intet unntak. Hun har lang fartstid på sykehus og vet hva det handler om:

- Jordmødre arbeider under et enormt press. Det er lite tid til å se hver enkelt kvinne. Her har jeg en mye bedre arbeidsdag, samtidig som jeg får brukt hele den faglige bakgrunnen min aktivt, fastslår hun.

Utbredt tilleggsomsorg

At private tilbud - og særlig mer ultralyd - er i ferd med å bli noe selvsagt hos mange norske gravide, bekreftes av en undersøkelse vi i GRAVID har gjennomført blant våre lesere. Flere enn hver tredje gravide (36 prosent) sier de benytter seg av private tilbud.

Fornøyd med fastlege

Det er ikke en stor misnøye med den offentlige svangerskapsomsorgen som driver gravide til private tjenesteytere.

De aller fleste som har besvart undersøkelsen, er godt fornøyde med den de går til kontroll hos, enten det er lege eller jordmor. Faktisk er det godt over 60 prosent som sier seg «svært fornøyd» med begge to, mens over 20 prosent er «litt fornøyd». Tilfredsheten med legen er litt høyere enn med jordmor.

Brukerne av private tjenester er heller ikke mindre fornøyde med fastlegen eller den offentlige jordmoren enn andre.

Dette kan tyde på at de private tjenestene oppfattes som et supplement mer enn en erstatning for offentlig, standardisert svangerskapsomsorg.

Umettelige på ultralyd

Av de private tjenestene som gravide oppgir å ha benyttet seg av, er det ultralyd og 3D-ultralyd som er mest utbredt. Men noen har også vært til akupunktur, hos privatpraktiserende jordmor eller oppsøkt private legetjenester.

Norske gravide synes umettelige på ultralyd, ifølge GRAVIDs undersøkelse.

71 prosent sier at de kommer til å ta flere ultralydundersøkelser enn den ene som alle får tilbud om.

En snau halvpart av disse benytter en privatpraktiserende jordmor eller gynekolog til dette.

En overveldende majoritet, over 77 prosent, mener at det offentlige burde tilbudt flere gratis ultralydundersøkelser enn den ene som alle får tilbud om ved uke 18. Dette kravet er enda høyere blant dem som har barn fra før enn hos dem som er inne i sitt første svangerskap.

Ønsket om flere ultralydundersøkelser er ikke nytt. Folkekravet var like sterkt da GRAVID gjorde en tilsvarende undersøkelse for to år siden.

Samtidig mener godt over halvparten at det er akkurat passe antall kontroller i løpet av svangerskapet. Dette kan tyde på at ultralyd i stor grad blir betraktet som «noe annet», som kommer i tillegg kontrollene som er medisinsk begrunn

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning