Graviditet

Dette har du krav på når du er gravid

Kjenner du dine rettigheter?

GRAVID PÅ JOBB: Det er stor forskjell på hvor mye tilrettelegging gravide har behov for.
GRAVID PÅ JOBB: Det er stor forskjell på hvor mye tilrettelegging gravide har behov for. Foto: Crestock
Publisert Oppdatert

Å kombinere jobb og graviditet går for mange som en lek. Mens det for andre, ikke er fullt så enkelt.

Selv om en graviditet som kjent ikke er en sykdom, kan man få mange plager og utfordringer gjennom et svangerskap, noe som ofte kan gå ut over evnen til å jobbe som før.

Det krever at både du og arbeidsgiver gjør en innsats for å få din arbeidssituasjon til å fungere best mulig.

Viktig tilrettelegging

- Å være gravid er en spesiell tilstand, og en del ting kan oppleves tungt. Derfor er det viktig at man kan få tilrettelegging på jobb hvis man trenger det, sier jordmor Karin Johansson ved Oslo Jordmor og Kvinnesenter.

Det høres kanskje krevende ut å tilrettelegge for gravide på arbeidsplassen, men som regel er det ikke så mye som skal til.

- Ofte er det små ting som skal til for å gjøre arbeidsdagen lettere. Enkle tiltak, som lavere stressnivå eller mindre tunge løft er eksempler som kan ha stor betydning for den gravides arbeidsdag, forteller Johansson.

Men dessverre er det ikke automatikk i at gravide blir møtt med en positiv holdning og forslag til løsninger på arbeidsplassen.

Mange gravide sliter med dårlig samvittighet ovenfor arbeidsgiver hvis de ikke klarer å levere som før.

"Ble i dag sykemeldt ut neste uke, og har litt dårlig samvittighet.", sier en bruker i vårt forum Barn i magen.

Varierende kunnskap

Dette har du krav på

- Har du en jobb som kan utsette fosteret for fare (for eksempel kjemikalier, eller arbeid med fysisk aggressive pasienter) kan du ha krav på svangerskapspenger. Les mer om svangerskapspenger her.

- Du kan ha krav på lønn når du er på svangerskapskontroll og på ultralyd. Sjekk de interne avtalene.

- Arbeidsgiveren din plikter å bidra med tilretteleggingstiltak slik at du kan fortsette i jobb så lenge som mulig, eller eventuelt tilby omplassering hvis tilrettelegging ikke er mulig.

- Arbeidsgiveren din plikter å lage oppfølgingsplaner hvis du er sykmeldt. Den første etter 4 uker, deretter etter 7 uker.

- Arbeidstaker plikter å legge til rette for at arbeidsplassen din er et trygt sted å være for deg som gravid, for eksempel når det gjelder kjemikalier, fysiske forhold, infeksjonsfare eller andre ting som kan være skadelig for fosteret.

(Kilder: Solrun Brevik Røed og Marianne Rønningen, rådgivere ved NAV Arbeidslivssenter, Akershus.)

- Det er veldig varierende hva arbeidsgivere har satt seg inn i. Noen er veldig flinke og ser verdien i å tilrettelegge, mens andre ikke kan forstå hvorfor gravide trenger tilrettelegging, forteller Johansson.

Derfor er det viktig at du kjenner dine rettigheter. Men husk at det også ligger et ansvar på deg som gravid.

- Det er viktig at du setter deg inn i rettigheter og plikter du har som arbeidstaker. Det varierer også veldig hvor mye de gravide selv vet om dette, forteller jordmoren.

Sjekk interne rutiner

Selv om det finnes en del felles regler når det gjelder gravides rettigheter i arbeidslivet, er det ikke likt alle steder.

Derfor er det viktig at du sjekker hva som er rutinene på din arbeidsplass.

- Det kan være store forskjeller når det gjelder hva du har krav på, avhengig av hvilke interne avtaler som gjelder på din arbeidsplass. Dette gjelder for eksempel om du har krav på lønn når du skal på svangerskapskontroller og på ultralyd, sier Solrun Brevik Røed og Marianne Rønningen, rådgivere ved NAV Arbeidslivssenter, Akershus.

Mange gravide opplever å ikke få den tilretteleggingen de har krav på.

God dialog

Ønsker du å gjøre svangerskapet så fint som mulig, og jobbsituasjonen din konfliktløs, er noe av det aller viktigste du kan gjøre, å bidra til en god dialog med bedriften.

- Fortell gjerne tidlig at du er gravid og del tanker og eventuelle bekymringer du har. Avtal gjerne også neste samtale, slik at dere har en løpende dialog, anbefaler Røed og Rønningen.

Selv om arbeidsgiver plikter å legge til rette for deg som gravid er det vanskelig for dem å vite hva du trenger hvis du ikke er flink til å si fra.

- Det er veldig viktig å være åpen om behovene dine og jobbe for at dialogen mellom deg og arbeidsgiver er så god og ærlig som mulig, sier Røed og Rønningen.

Søk hjelp ved behov

Skulle du derimot oppleve at det er vanskelig å nå fram til ledelsen, og at du ikke blir tatt på alvor, kan det være behov for å ta det videre.

Slik får dere en god dialog

Arbeidsgiver bør:

- ta raskt initiativ for å ha samtaler om tilrettelegging og hva som skal til for at du skal kunne utføre jobben din på best mulig måte.

- avtale jevnlige samtaler, slik at dere begge er trygge på situasjonen.

- være godt oppdatert på bedriftens rutiner og den gravides rettigheter, og ha et ønske om å møte den gravide på best mulig måte.

Du bør:

- være åpen og ærlig om din situasjon og om hva du trenger.

- tenke igjennom hva som er spesielt belastende i din jobb, nå som du er gravid.

- sette deg inn i bedriftens rutiner og regelverk når det gjelder gravide.

- være hyppig i kontakt med bedriften ved en eventuell sykemelding, slik at kommunikasjonen opprettholdes.

- ta kontakt med jordmor eller lege dersom det er forhold som gjør deg utrygg. De kan lette bekymringer og hjelpe deg med å foreslå tilretteleggingstiltak som passer deg og dine behov.

(Kilder: Solrun Brevik Røed og Marianne Rønningen, rådgivere ved NAV Arbeidslivssenter, Akershus.)

- Prøv i størst mulig grad å løse problemene internt. Ta gjerne kontakt med tillitsvalgte, verneombud eller bedriftshelsetjenesten, sier Røed og Rønningen.

Dersom dette ikke fører frem kan du også rette en skriftlig henvendelse til Arbeidstilsynet.

Jordmor, Karin Johansson ved Oslo Jordmor og Kvinnesenter, mener også dialogen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er utslagsgivende for hvordan den gravide får det på jobb gjennom svangerskapet.

- Syns du det er vanskelig å kommunisere med bedriften, kan det være en god idé å ta kontakt med en tredjepart. Vi ser ofte nytten av at en nøytral fagperson, for eksempel en jordmor, kommer inn og bidrar til å skape trygghet og tillit.

Svangerskapspenger

I enkelte yrker kan det også være at verken tilrettelegging eller omplassering er tiltak nok for at du skal ha en trygg arbeidsdag.

Da er det viktig å vite hva du bør gjøre, for å sikre at babyen er trygg, og at økonomien din holdes stabil.

- Enkelte kan ha krav på svangerskapspenger. Det gjelder de som utsetter fosteret og egen helse for mulige skader ved å fortsette i arbeidet, forteller Røed og Rønningen.

Eksempler på dette er de som jobber med kjemikalier eller med aggressive brukere. Er man i en slik situasjon kan det være riktig å få svangerskapspenger, og ikke sykepenger.

Begrensede sykepenger

Mange gravide blir nemlig sykemeldt over lang tid. Men går du for lenge på sykepenger kan du etter en stund miste sykepengerettigheter, og det kan ha store konsekvenser for økonomien din.

- Du har krav på sykepenger i 248 dager i løpet av 3 år, hvis det er mindre enn 26 uker mellom fraværene, eller i 52 uker når fraværet er sammenhengende, forteller Røed og Rønningen.

- Etter det må man søke andre ytelser, og det er sjelden du vil kunne få så mye utbetalt som du er vant til gjennom disse ytelsene.

Les også:

Graviditeten ødela kroppen min

Ble gravid etter one night stand

12 flaue ting gravide ikke tør å spørre om

Slik er sex etter fødselen

Følg oss på Facebook - trykk på liker!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning