Kontroversiell prøverørsmetode

Designer sin egen baby

Denne fertilitetsklinikken har designet 9000 babyer.

SJARMØR:  Etikkprofessor mener det er svært kontroversielt å forhåndsbestemme babyens kjønn, hår og øyenfarge slik de gjør på fertilitesklinikk i USA.
SJARMØR: Etikkprofessor mener det er svært kontroversielt å forhåndsbestemme babyens kjønn, hår og øyenfarge slik de gjør på fertilitesklinikk i USA. Foto: Foto: Thinkstock
Publisert Oppdatert

Mange har vel ønsker og tanker om hvordan den lille i magen ser ut og om det er en gutt eller en jente. Men, om det var mulig, kunne du tenke deg å bestemme babyens hårfarge, øyenfarge og kjønn? For de fleste virker dette ganske så betenkelig og søkt.

Men på fertilitetsklinikken The Fertilty Institutes i Los Angeles deler de ikke denne oppfatningen. Her har de nemlig "designet" 9000 babyer.

De har tatt bort genene som gir sykdommer, de valgt babyens kjønn, og på noen har de også valgt øyenfarge og hårfarge.

Lager designerbabyer

Dr. Jeff Steinberg ved The Fertilty Institutes har jobbet som fertilitetslege siden 1978. For tiden hjelper han folk med å skape deres egne designerbabyer. I BBC-programmet Are We Still Evolving, som blir sendt på BBC Knowledge 1. mai, forteller legen om den kontroversielle metoden.

På klinikken tas én celle ut, og den blir analysert for å se hvilke gener den bærer på. Dr. Jeff Steinberg finner da ut hvilke embryoer som ikke har genetiske sykdommer. Men han kan også screene embryoet for andre spor - som kjønn.

- Vi fjerner en celle fra de åtte andre cellene i embryoet. De andre cellene utvikler seg allikevel normalt, som om ingenting har skjedd. Alle kan velge kjønnet her. Et par med fem jenter kan komme hit og si at de vil ha en gutt. De kan også velge øyenfarge og hårfarge, sier legen i BBC-programmet.

BABYDESIGNEREN: Dr. Jeff Steinberg ved fertilitetsklinikken The Fertilty Institutes hjelper barnløse par, både til å få barn og til å velge kjønn og hårfarge.
BABYDESIGNEREN: Dr. Jeff Steinberg ved fertilitetsklinikken The Fertilty Institutes hjelper barnløse par, både til å få barn og til å velge kjønn og hårfarge. Foto: FOTO: BBC

Populære skandinaver

SVÆRT KONTROVERSIELT:  Berge Solberg er professor i medisinsk etikk ved NTNU. Han mener det er svært kontroversielt å skulle velge kjønn, øyen- og hårfarge på babyen sin.
SVÆRT KONTROVERSIELT: Berge Solberg er professor i medisinsk etikk ved NTNU. Han mener det er svært kontroversielt å skulle velge kjønn, øyen- og hårfarge på babyen sin. Foto: Foto: Lise Ekern

Bioteknologiloven

I Norge kan par få assistert befruktning på tre måter:

a) assistert befruktning: inseminasjon og befruktning utenfor kroppen.

Befruktning utenfor kroppen kan bare finne sted dersom en kvinne eller en mann er befruktningsudyktig eller ved uforklarlig befruktningsudyktighet.

b) inseminasjon: innføring av sæd i kvinnen på annen måte enn ved samleie.

Inseminasjon kan finne sted når mannen er befruktningsudyktig eller selv har eller er bærer av alvorlig arvelig sykdom, eller når to kvinner er gift eller er samboere i ekteskapsliknende forhold.

c) befruktning utenfor kroppen: befruktning av egg utenfor kvinnens kropp.

Befruktning utenfor kroppen kan bare finne sted dersom en kvinne eller en mann er befruktningsudyktig eller ved uforklarlig befruktningsudyktighet.

  • Den som er født etter assistert befruktning ved hjelp av donorsæd har ved fylte 18 år rett til å få opplysninger om sædgivers identitet. Et donorregister skal bistå barnet med dette.
  • Donasjon av egg eller deler av dette fra en kvinne til en annen er forbudt.
  • Opplysning om fosterets kjønn før 12. svangerskapsuke som fremkommer ved fosterdiagnostikk eller annen undersøkelse av fosteret, skal bare gis dersom kvinnen er bærer av alvorlig kjønnsbundet sykdom.

"By examining the genetic makeup of embryos, we can virtually guarantee* your next child will be the sex of your choice" skriver klinikken på hjemmesiden sin.

Øyenfarge og hårfarge er noe fertilitesklinikken spesielt kan gjøre for Skandinaviere da vi har et spesielt gen som gir blå øyne og blondt hår. Slik utvelgelse av fostere kan forandre evolusjonen.

Berge Solberg er professor i medisinsk etikk ved NTNU og hovedansvarlig for undervisningen i medisinsk etikk ved medisinstudiet på NTNU. Han jobber på heltid med etiske problemstillinger innenfor medisin, bioteknologi og medisinsk forskning - spesielt opp mot regulering av medisinsk bruk av bioteknologi i Norge.

Solberg mener vi ikke bør tukle med naturen på denne måten.

- Mange av oss vil synes det er galt. Trolig er årsaken at vi tenker at barn og barneoppdragelse handler om en fin balansegang mellom å forme et barn i vårt bilde og å avdekke hvem dette barnet egentlig er. Å forhåndsbestemme kjønn og andre biologiske egenskaper hos barnet velter denne balansen. Foreldreønsker, forventninger og intensjoner legges inn i barnets biologi. Vi lytter ikke til barnet, men legger våre forventninger inn i det, sier Berge Solberg til Foreldre & Barn.

Han medgir at foreldre som utelukkende vil forme sine barn i sitt eget bilde selvsagt alltid har eksistert, men dette har jo vært noe barnet kan opponere mot eller gjøre opprør mot før eller senere i livet. Å opponere mot at man ble bevisst laget som gutt eller jente, er ikke like lett. Det lar seg ikke endre på. Sånn sett bunner vårt syn trolig i at vi synes dette ikke er forenlig med godt foreldreskap.

Hva er sannsynligheten for å bli gravid ved prøverør?  Skriver en dame i vårt forum Barnimagen.

Svært kontroversielt

Han mener at det er svært kontroversielt å forhåndsbestemme kjønn, hår og øyenfarge på forhånd.

- Jeg vet ikke om man kan slå fast at valg av kjønn er verre enn valg av hår- og øyenfarge. Men kjønnet er selvsagt en mye viktige del av identiteten til et menneske enn øyenfargen, sier etikkprofessoren.

Han tror ikke dette er veldig vanlig i USA. Men salgsargumentet for kjønnsseleksjon i USA er ideen om "balanserte familier" - altså ett barn av hvert kjønn. Dette er også argumentet for å skille dette fra den kontroversielle kjønnsseleksjonen som skjer i land som India og Kina og som utelukkende handler om bortvalg av jenter.

- Man kan ikke utelukke at dette øker i omfang i Vesten. Som en etiker sa en gang; hvem vil vel ikke ha en balansert familie? Men man skal huske på at å bestemme kjønnet på barnet forutsetter først assistert befruktning utenfor kroppen (IVF), deretter gentesting av de befruktede eggene, og deretter implantering av embryoet med ønsket kjønn. Sjansen for å bli gravid er lav. Så hvis folk skulle satse på denne måten å få barn på fremfor naturmetoden, blir det ikke mange barn i verden. Men for kvinner og par som allerede må gjennom assistert befruktning på grunn av infertilitet, kan det jo tenkes at det blir fristende også å bestemme kjønnet på barnet.

Kommer ikke til Norge

JENTE: Har en familie tre gutter fra før, kan de velge en jente neste gang. Ihvertfall på fertilitesklinkken The Fertility Institute i USA.
JENTE: Har en familie tre gutter fra før, kan de velge en jente neste gang. Ihvertfall på fertilitesklinkken The Fertility Institute i USA. Foto: Foto: Thinkstock

Han tror ikke dette er noe vi får se i fremtidens Norge. I Norge f år mange hjelp med prøverør på offentlige sykehus. I USA er assistert befruktning stort sett uregulert og fullstendig privatisert.

Det offentlige står slik sett ikke ansvarlig for hva som skjer. I Nord-Europa har vi en helt annen modell hvor de store fertilitetsklinikkene veldig ofte er en del av det offentlige helsevesen og hvor all assistert befruktning er lovregulert.

- I Norge har sikkert mange hørt om bioteknologiloven. Det er en nokså streng lov. Det er derfor helt utenkelig at dette tilbudet kommer til Norge. Men det finnes jo fly i våre dager, så det er nok noen nordmenn som kommer til å ta turen til USA for å oppnå den balanserte drømmefamilien, sier Berge Solberg.

Les mer:

Mødre legger seg under kniven for å få tilbake kroppen etter fødsel

-Det første jeg tenkte var at jeg aldri kommer til å ha samleie igjen

Tilskuddene som skal gjøre deg fruktbar

Her er symptomene på at du er gravid

VORDENDE MOR: De fleste bruker ventetiden til å lurer på om babyen er gutt eller jente - og slik vil det fortsatt bli i Norge, mener etikkprofessor Berge Solberg.
VORDENDE MOR: De fleste bruker ventetiden til å lurer på om babyen er gutt eller jente - og slik vil det fortsatt bli i Norge, mener etikkprofessor Berge Solberg. Foto: Foto: Thinkstock

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning