assistert befruktning

Alt du behøver å vite om assistert befruktning

Dersom dere ikke lykkes i å bli gravide, kan assistert befruktning gjennom ivf eller icsi være et alternativ.

ASSISTERT BEFRUKTNING: Dersom dere har prøvd i mer enn 12 måneder å bli gravide, har dere rett på å bli utredet. Skyldes problemet for eksempel at kvinnen har eggløsningsproblemer, kan det løses med en eggløsningssprøyte. FOTO: Getty Images.
ASSISTERT BEFRUKTNING: Dersom dere har prøvd i mer enn 12 måneder å bli gravide, har dere rett på å bli utredet. Skyldes problemet for eksempel at kvinnen har eggløsningsproblemer, kan det løses med en eggløsningssprøyte. FOTO: Getty Images.
Publisert Oppdatert

- Hvis et par har forsøkt å bli gravid i 12 måneder eller mer og ikke lyktes, kan man starte med en utredning, sier gynekolog og medisinsk ansvarlig ved Medicus i Trondheim, Terje Sørdal.

Ifølge gynekologen kan årsaken til at en ikke har lyktes skyldes at kvinnen har problemer med eggløsning, at egglederne er tette, endometriose eller at mannens sædkvalitet er for dårlig. Noen ganger må en konkludere med uforklarlig årsak til problemet.

– Skyldes problemet at kvinnen har eggløsningsproblemer, kan dette ofte løses med en eggløsningssprøyte. Dette er en enkel behandling, sier Sørdal.

Han forklarer at det er en mer omfattende prosess dersom paret trenger assistert befruktning. Når infertiliteten er konstatert og det er grunn til å tro at barnet vil få god omsorg, kan paret og sykehuset/klinikken inngå avtale om assistert befruktning.

IVF og ICSI

IVF (in vitro-fertilisering) betyr befruktning utenfor morens kropp. Dette er en prøverørsbehandling hvor egg og sæd blandes i en skål for befruktning.

ICSI (intracytoplasmatisk spermieinjeksjon) er en IVF-teknikk hvor en sædcelle blir satt inn i egget med en liten sprøyte. Dette er en metode som ofte blir brukt der mannen har nedsatt sædkvalitet.

Kilde: medicus.no

Sykehus i Norge som tilbyr assistert befruktning:

Offentlige sykehus:
- Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
- Oslo universitetssykehus Ullevål
- Sykehus Telemark HF, Porsgrunn
- Haugesund sjukehus – Helse Fonna - Haukeland universitetssykehus, Bergen
- St.Olavs hospital, Trondheim
- Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Private sykehus/klinikker:
- IVF-Klinikken, Oslo
- Caruso AS
- Klinikk Hausken, Haugesund
- Medicus AS, Trondheim
- Spiren fertilitetsklinikk; Trondheim

Kilde: helsedirektoratet.no

Slik foregår assistert befruktning

Ifølge Sørdal må kvinnens eggstokker først stimuleres. Dette skjer med hormonpreparater slik at hun produserer flere egg enn hva hun vanligvis gjør. Hormonene settes med et lite nålestikk, i likhet med en insulinpenn, nederst på magen hver dag i 10-14 dager. Stikket kan en enkelt sette selv, eller en kan få hjelp av partneren.

– For å kontrollere at kvinnen ikke selv setter i gang eggløsningen i denne perioden, er det vanlig å sette en antagonistsprøyte, legger sier Sørdal.

– Etter stimuleringsperioden tas det en ultralydundersøkelse for å se antall egg og størrelsen på disse. Er eggene 17 millimeter eller mer i diameter, settes det en eggløsningssprøyte. Deretter må eggene tas ut i løpet av 36 timer, legger han til.

Sørdal forteller videre at paret så må møte på sykehuset til avtalt tidspunkt for egguttakingen. De må også ha med en sædprøve fra mannen, som ikke bør være mer enn en time gammel.

– Eggene tas ut ved at de suges ut gjennom en nål via skjeden. Uttaket er vanligvis ikke smertefullt, men noen gruer seg og det er derfor vanlig å gi kvinnen både beroligende og smertestillende medikamenter i forkant, sier han.

Eggene som er tatt ut, undersøkes på laboratoriet. Så skjer befruktningen, enten gjennom IVF-metoden eller ICSI-metoden. Det befruktede egget settes tilbake i livmor etter 2-3 dager. Gynekologen forklarer at det er vanlig å bare sette inn ett befruktet egg (embryo) for å unngå flerlinger.

– Fra det befruktede egget blir satt tilbake til livmor og 14 dager framover, må kvinnen gjennomføre en støttebehandling. Det vil si en behandling med hormonet progesteron som gjør det lettere for egget å feste seg i livmorhinnen. 14 dager etter at embryoet er satt inn tas det en blodprøve. Denne forteller om kvinnen har blitt gravid eller ikke, sier Sørdal.

Aldersgrense for assistert befruktning

For kvinner er det anbefalt en nedre alder på 25 år og en øvre alder på 38-40 år. Sørdal presiserer at dette er anbefalte aldersgrenser, og at det er legen som til sist bestemmer.

– Private klinikker er nok mer fleksible på alderen enn offentlige sykehus. Vi tar hensyn til forholdets varighet og stabilitet, og om paret er samboere eller i et ekteskapelig forhold. Dersom et par har prøvd å få barn fra de var 18 år, nekter vi de ikke å gjøre et forsøk om de er 20, sier Sørdal.

– Vi informerer også om at muligheten for svangerskap for kvinner over den anbefalte aldersgrensen, altså over 40 år, er sterkt redusert. Sannsynligheten for svangerskap kan falle helt ned mot 5%, legger han til.

Sørdal forteller at det har vært en økning i etterspørselen etter assistert befruktning de siste årene. Han mener at hovedårsaken til dette er at kvinner venter for lenge med å få barn, og at de dermed opplever problemer med å bli gravide.

Pris for behandling

En må selv dekke utgifter til hormonpreparater med en egenandel opp til 17 108 kroner. Helfo dekker de videre kostnadene om en søker om dette og legger ved kvitteringer og bekreftelse fra lege. Dette gjelder både om en velger privat sykehus eller et offentlig sykehus.

Helfo dekker også kostnader til medikamenter (utover egenandelsbeløpet) inntil tre forsøk. Dersom paret har vellykket forsøk og ønsker søsken, kan Helfo dekke kostnadene (utover egenandelsbeløpet) til tre nye forsøk. Det samme gjelder også om en inngår i et nytt parforhold og trenger assistert befruktning. Dersom en ønsker hjelp fra et offentlig sykehus, må en betale egenandel for behandlingen.

Ved private sykehus må en dekke hele behandlingen selv. Prisen kan komme på 30 000 kroner og oppover for ett enkelt forsøk. Mange klinikker har «pakker» for flere forsøk. Mange offentlige sykehus har en ventetid på 3 måneder og opp mot et år. De private sykehusene har langt kortere ventetid, noen kan ta imot par på dagen.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning