Dårlig rettsikkerhet for småbarn som dør

Etterlyser obligatorisk undersøkelse

Mangelen på en obligatorisk undersøkelse av dødssted gir norske barn dårlig rettssikkerhet.

RETTSSIKKERHET: Småbarn som dør har for dårlig rettssikkerhet i Norge.
RETTSSIKKERHET: Småbarn som dør har for dårlig rettssikkerhet i Norge. Foto: Foto: Istockphoto
Publisert Oppdatert
Barneombud Reidar Hjermann.
Barneombud Reidar Hjermann. Foto: Foto: Scanpix

Av rundt 40 barn under tre år som dør i Norge hvert år, forblir dødsårsaken ukjent for rundt halvparten av dem. Selv om obduksjon gjennomføres på samtlige avdøde småbarn, er det ingen krav om obligatorisk dødsstedsundersøkelse, ifølge Dagbladet.

Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått en frivillig ordning, og saken er på høring fram til sommeren 2009. Barneombudet er imot at dette skal være en frivillig undersøkelse.

- Man må sikre rettssikkerheten til barn som dør en brå og uventet død. Dette gjøres best gjennom obligatoriske undersøkelser i alle saker. Det er vår plikt å sikre informasjon om hvorfor og hvordan sped- og småbarn mister livet, sier barneombud Reidar Hjermann

- Et frivillig tilbud er en dårligere løsning enn et obligatorisk system som omfatter alle saker. Foreldre som opplever sitt livs største krise gjør neppe gode og informerte valg midt i krisesituasjonen, dermed kan de gjøre valg som de angrer på senere i livet. Dersom det blir en obligatorisk undersøkelse blir det ingen spørsmål, sier Hjermann.

Heller ikke Landsforeningen uventet barnedød synes et frivillig tilbud gjør nytten.

- Mye vil avhenge av at helsepersonellet gjør en tilfredsstillende jobb når de tilbyr undersøkelsen. Gjør de ikke det, vil mange foreldre si nei, noe som kan utløse en unødvendig mistenkeliggjøring av foreldrene, mener Generalsekretær Trond Mathisen.

Les også: Les mer om barn og sikkerhet

Viktig sorgbearbeiding

Allerede i 2005 skrev Barneombudet brev til myndighetene der de etterlyste bedre mekanismer for å fange opp vold mot sped- og småbarn. Blant annet påpekte de at man gjennom en slik undersøkelse kan avdekke dødsårsak og forebygge nye dødsfall.

Dessuten vil det fungere som krisebearbeiding for de pårørende.

Landsforeningen uventet barnedød tror en obligatorisk ordning vil alminneliggjøre dødsstedsundersøkelsen, og hjelpe foreldrene gjennom sorgen.

- Foreldrene går ofte med skyldfølelse, og vår erfaring er at en grundig undersøkelse er bra for sorgprosessen. Dessuten vil man slippe mistanke uten grunn, sier Mathisen.

Han kan fortelle om hele 14 tilfeller der foreldrene ble avkriminalisert gjennom slike dødsstedsundersøkelser, etter å ha deltatt i «Barnedødsårsaksprosjektet» som ble gjennomført av Rettsmedisinsk institutt ved Universitetet i Oslo i perioden 2001-2004.

Les også: Barnelegen om smerte

Obligatorisk for rettssikkerheten

På Rettsmedisinsk institutt foreslo de allerede i 1998 at undersøkelse burde bli obligatorisk. Professor Torleiv Ole Rognum, som deltok i arbeidet med «Barnedødsårsaksprosjektet», har tidligere uttalt til Dagbladet at et frivillig tilbud er en skandale.

Rettsmedisinsk institutt konkluderte i prosjektet at en dødsstedsundersøkele bidrar vesentlig til diagnosen, og er "helt nødvendig for å belyse omstendighetene ved slike dødsfall. Slik ivaretar dødsstedsundersøkelsen rettssikkerheten til de pårørende og barnet."

Med dette som grunnlag anbefalte prosjektgruppen å gjøre dødsstedsundersøkelse ved plutselig uventet død i sped- og småbarnsalder obligatorisk.

- Hva er årsaken til at man har diskutert dette i ti år - uten å komme fram til et tilfredsstillende resultat?

- Dette er et vanskelig tema fordi voksne synes at det er nærmest umulig å ta inn over seg at de aller minste blant oss utsettes for vold fra voksne som er så alvorlig at barna dør. Dessuten har dette vært en vandring i et ukjent juridisk og helsepolitisk landskap. Heldigvis ser vi nå konturene av en løsning som kan være det vi trenger, sier barneombud Reidar Hjermann.

Han mener at undersøkelser utført av av rettsmedisinere og politifaglig personell sammen, vil sikre de beste bevisene for hva som har skjedd når barn dør.

- Slik vil mange foreldre som ellers må leve med ubegrunnede mistanker bli renvasket, mens de få som har utsatt barna for vold avsløres. En tre måneder gammel baby har naturligvis like rettigheter som voksne mennesker, og det er ingen grunn til å ta lettere på et spedbarnsdødsfall enn et voksendødsfall, understreker Hjermann.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning