DNB Barne- og ungdomsforsikring

God, men for dyr, er den generelle dommen.

Publisert Oppdatert

DNB har tre nivåer på forsikringen Trygg oppvekst. Vi har valgt den som sikrer deg en uførepensjon på 1G. Det vil si, DNB ligger litt over, 86.000, som er høyest i testen.

Men det koster: DNBs er den nest dyreste forsikringen i testen, uten at dekningene og erstatningene står i forhold.

Engangsbeløpet ved utvalgte sykdommer er bedre fra Storebrand og Sparebank 1, og på erstatning ved minst 50 prosent uførhet er DNB fjerde best.

Invalideerstatningene ligger på maks 2 millioner, som er svakere enn If, Frende og Sparebank1. Ellers er det ikke så mye å trekke for - dekningene er generelt gode hele veien.

Ekspert-dommen:

Hallgeir Kvadsheim: 5

PLUSS: Høy uførepensjon.

MINUS: Høy pris.

Reid Krohn-Pettersen: 5

PLUSS: Testens beste på uførepensjon, generelt gode dekninger på de fleste områder.

MINUS: Høy pris.

Dekningene i DNB Barne- og ungdomsforsikring Trygg Oppvekst

Forsikring

DNB Trygg Oppvekst

Pris

3.780 kr. i året.

Uførepensjon, årlig

86.000

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet etter sykdom

Inntil 2 mill. kr.

Unntak: ADHD, ADD, Aspbergers syndrom, Tourettes og sykdommer som følger av disse

Erstatning ved varig medisinsk invaliditet etter ulykke

Inntil 2 mill. kr

Erstatning ved død

70.000

Engangsbeløp ved utvalgte sykdommer

250.000

Behandlingsutgifter ved ulykke (lege, tannlege og reise)

Inntil 100.000

Dagpenger ved sykehusopphold

350 i maks 180 dager. Opphører ved fylte 20 år

Engangserstatning ved minst 50 prosent uførhet

500.000

Ombygging av bolig

Inntil kr. 160.000

Utvidet hjelpestønad

Inntil 120.000 per år i maks. 5 år. Opphør ved fylte 20 år.

Utvalgte sykdommer dekket av forsikringen

Kreft, multippel sklerose, diabetes 1, leddgikt, cystisk fibrose, alvorlig brannskade, varig tverrsnittslammelse, ulcerøs colitt, morbus chron, nyresvikt, organtransplantasjon

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning