Sammenheng mellom IVF og leukemi

Assistert befruktning øker risikoen for at barnet utvikler leukemi

Norsk studie viser 67 prosent høyere risiko for at barn unnfanget med assistert befruktning utvikler leukemi.

STØRRE RISIKO: Det er en større risiko for leukemi og utviklingsforsinkelser hos barn som er unnfanget ved hjelp av assistert befruktning enn hos dem som kommer til verden på naturlig vis.
STØRRE RISIKO: Det er en større risiko for leukemi og utviklingsforsinkelser hos barn som er unnfanget ved hjelp av assistert befruktning enn hos dem som kommer til verden på naturlig vis. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Publisert Oppdatert

To nye studier, det det ene er foretatt i Norge, viser at kvinner som bruker assistert befruktning (IVF) har langt større sannsynlighet for å få barn med ulike krefttyper eller utviklingsforsinkelser enn kvinner som får barn på naturlig vis.

Den norske studien fant hele 67 prosent større risiko for at barnet utviklet leukemi.

- Det er en høyere risiko for leukemi blant disse barna, sier Inger Kristin Larsen, forsker ved Kreftregisteret og en av personene bak den omfattende studien, til foreldre.no.

1.6 millioner fødsler gjennomgått

Forskerne hr koblet tall fra Medisinsk fødselsregister og Kreftregisteret for alle barn født mellom 1984 og 2011 og sammenlignet dem med kreftregisteret. Hele 1.6 millioner barn var med i studien, og av disse var over 26.000 født ved hjelp av assistert befruktning. Av 4500 barn som utviklet kreft, hadde 51 av dem blitt unnfanget med assistert befruktning.

- Det er en relativt stor studie i internasjonal sammenheng, og det er jo en styrke, men barna er ikke fulgt opp veldig lenge, og  selv om assistert befruktning har vært tilgjengelig siden midten av 80-tallet er det først de siste ti-femten årene det begynner å bli mange som benytter seg av assistert befruktning. Dermed har vi ikke så veldig lang oppfølgingstid, og vil gjerne forske videre på dette når vi har lengre tid å følge opp barna på, sier Larsen.

Hun understreker at det for hvert enkelt barn er liten risiko for å få leukemi i utgangspunktet, men at risikoen altså er større for IVF-barn enn andre.

Kan være andre faktorer

- Det er viktig å forske videre på dette slik at man kan se om behandlingen kan gi uønsket effekt, spesielt ettersom det er en metode som brukes mer og mer, sier hun.

Hun legger til at det kan være faktorer ikke forskerne har tenkt på som bidrar til den store forskjellen, selv når resultatene er justert for høy alder hos mor og andre faktorer som er inkludert i studien.

Forskerne understreker at det i utgangspunktet er svært liten risiko for å få leukemi.

- Av barn unnfanget på normalt vis får fem av ti tusen leukemi før fylte ti år, mens forskningen viser at det er åtte av ti tusen som får det hvis barnet er unnfanget ved kunstig befruktning, sier Larsen.

Det vil si at det er omtrent ett av tusen barn født med kunstig befruktning som får leukemi før de fyller ti år.

Fordi sannsynligheten er liten uansett, ser forskerne ingen grunn til å advare folk mot å få barn med IVF.

- Det er ingen grunn til bekymring dersom du får barn ved IVF-behandling, sier Larsen.

Større risiko for utviklingsforsinkelser

Det andre studiet fant sted i Massachusetts. Her så forskerne på risikoen for utviklingsforsinkelser. Forskerne brukte data om over 88.000 barn som hadde blitt henvist til Early Intervention, et program som tar seg av babyer og småbarn med ulike handikap.

Dette ble så sammenlignet med 330.000 fødsler mellom 2004 og 2008, skriver Reuters.

Etter å ha sett bort fra flerbarnsfødsler viste det seg at blant 318.000 fødsler var 6450 unnfanget med kunstig befruktning, og 5500 andre hadde foreldre som hadde hatt problemer med å få barn.

Sammenlignet med barn av foreldre uten fertilitetsproblemer, hadde barn som ble til ved assistert befruktning 27 prosent høyere sannsynlighet for å bli referert til Early Intervention, mens barn født av foreldre som hadde brukt lang tid og mange forsøk på bli gravide hadde 20 prosent høyere risiko.

Men heller ikke her ser forskerne noen grunn til å advare mot bruk av IVF.

- På nåværende tidspunkt tror vi ikke at vi kan vektlegge forskningsresultatene så sterkt at vi bør fraråde kvinner å bruke assistert befruktning, sier Melissa Bondy, kreftforsker på Baylor medisinske College, som har skrevet en støttetekst til kreftstudiet, til Reuters.

Blandede årsaker

Deler av årsaken til komplikasjonene kan være høy alder hos mødrene som får assistert befruktning, men dette må forskes videre på.

- Resultatene av studien viser at for tidlig førsel ikke er hovedårsaken, mens kunstig befruktning kan være assosiert med Early Intervention-henvising, sier hovedforfatter og professor Hafsatu Diop i Massashusets helsedepartement til Reuters.

- Selv om det er en økt risiko tror vi ikke det nødvendigvis er nok til å påvirke folks avgjørelse om de skal prøve assistert befruktning eller ikke, understreker han.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning