Derfor får kolleger barn

Her smitter graviditet

Kollegene kan avgjøre hvor lyst du har på barn.

SMITTSOM GRAVIDITET: Blir først én kollega gravid på jobben, er det gjerne flere som følger etter.
SMITTSOM GRAVIDITET: Blir først én kollega gravid på jobben, er det gjerne flere som følger etter. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.no
Publisert Oppdatert

Har du følelsen av at det går en epidemi av graviditeter på arbeidsplassen din, så er observasjonen din sikkert riktig.

Det viser seg nemlig at graviditet "smitter" på arbeidsplasser.

Sjansen øker med 10 prosent

Kvinner påvirkes til å skaffe barn fordi folk i deres omgivelser gjør det. Og på arbeidsplasser virker familiebygging å være ekstra smittsomt, ifølge Lena Hensvik, doktorand i nasjonaløkonomi ved Uppsala universitet.

Sammen med kollega Peter Nilsson har hun undersøkt hvordan graviditeter sprer seg på små og middels store bedrifter i Sverige.

Når en kvinne blir gravid på jobben, øker sjansen for at hennes kvinnelige kolleger også også får barn med ti prosent, innen to år, ifølge rapporten.

Påvirkes av "like" kolleger

- Det foreligger forskning som viser at søsken og naboer påvirker hverandre, men det finnes ingen tidligere forskning om arbeidsplasser. Vi bruker mer og mer tid på jobben, og det er rimelig å tro at kollegene blir en stadig viktigere sosial gruppe som man er i samspill med, sier Lena Hensvik til Aftonbladet.se.

- Men man påvirkes mer av visse kolleger. Ofte av noen som er lik en selv i utdanning, kjønn og alder. Det er lite overraskende at de mekanismene er så sterke, sier Lena Hensvik.

- Vi er sosiale dyr

Det er Hanne Heen, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, enig i.

- Det er en kjent sak at hvis en i venninneflokken blir gravid, er det gjerne slik at flere blir det innen kort tid. At det kan fungere på samme måte på en arbeidsplass, er ikke rart, sier Heen til klikk.no.

Hun forklarer at det å la seg påvirke av andre, er et generelt menneskelig trekk. Også den ubevisste innvirkningen andre mennesker har på deg, kan være stor.

Hvis en i venninneflokken blir gravid, er det gjerne slik at flere blir det innen kort tid. At det fungerer på samme måte på jobben, er ikke rart

- Vi er sosiale dyr, og lar oss påvirke av omgivelsene i større grad enn vi gjerne er klar over, eller er villige til å innrømme overfor oss selv.

Finner venner på jobben

Heen tror at det har blitt vanligere å danne personlige relasjoner til menneskene man jobber med, og at det sosiale fellesskapet stadig blir mer avgjørende for at man trives.

- Arbeidsplassen er en sentral arena for våre sosiale liv, samtidig som livet på jobben har fått sider vi tidligere så som mer knyttet til privatlivet. Vi lar oss påvirke av gode kolleger på samme måte som av gode venner, sier forskeren.

Lavtutdannede påvirkes mest

En tydelig forskjell er at lavtutdannede kvinner påvirkes av andre uansett utdanningsgrad, mens høyt utdannede først og fremst lar seg påvirke av andre med høy utdanning, ifølge rapporten fra Uppsala universitet.

- Vi vet fra tidligere at sosial status er viktig for hvem man lar seg påvirke av. Dette kan jeg bare spekulere i, men om høy utdanning er viktig på en arbeidsplass, da blir de som er høyt utdannet også mer innflytelsesrike og påvirker sine omgivelser mer, sier Lena Hensvik til Aftonbladet.

Arbeidsplassens holdning er viktig

Hanne Heen påpeker at måten bedriften behandler gravide kvinner på, trolig også vil være viktig.

- På noen arbeidsplasser er holdningen at graviditeter er et problem. Om et svangerskap fører til at kvinner mister eller får andre arbeidsoppgaver, eller ikke helt vet hvilken stilling de kommer tilbake, vil det ha betydning for graden av smitteeffekt.

Les mer: Gravide skal ikke miste jobben

Lena Hensvik mener at forskningrapporten kan hjelpe samfunnsplanleggere å forstå hvorfor fødselstallene pleier å gå i en berg-og-dalbanelignende kurve.

- Økonomiske faktorer, som tilgangen på offentlig barneomsorg, kan påvirke fertiliteten på individnivå. Men selv en økonomisk faktor som har liten effekt på individets beslutning, kan forsterkes av at vi påvirker hverandre, sier Lena Hensvik.

Se hvor mye foreldrepenger du har krav på i svangerskapspermisjonen

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning