Sikring av barn i bil

Halvparten sitter feil vei

Barn bør sitte i bakovervendt bilstol til de er fire år. Men bare halvparten gjør det.

Publisert Oppdatert

De siste årene har antall barn som sitter bakovervendt i bil økt, og nå sitter halvparten av barna med ryggen mot kjøreretningen.

Samtidig betyr det at den andre halvparten sitter feil vei, noe som kan få fatale konsekvenser i en kollisjon.

- Vi har fremdeles en jobb å gjøre, og vi tror at folk egentlig ikke er klar over den store faren om man snur barna for tidlig, sier seniorrådgiver Carina Henske i Trygg Trafikk.

Resultatene kommer fram i en ny landsomfattende undersøkelse utført av UP i samarbeid med Trygg Trafikk. I alt ble 1241 biler med barn i kontrollert i nærheten av barnehager.

Ta en titt på videoen øverst i saken for å se hvor alvorlig det kan være om barnet sitter feil vei og bilen frontkolliderer.

Henske understreker at et lite barns hode utgjør en vesentlig del av kroppsvekten de første årene, samtidig som muskler og benbygning er svakere hos de minste enn hos større barn og voksne.

Et kraftig rykk forover kan derfor få invalidiserende konsekvenser.

- Nakkemusklene kan overstrekkes og få varige mén, men når de sitter bakovervendt blir trykket fordelt og nakken får mindre belastning, sier Henske.

Fem ganger så trygt

Det er fem ganger så trygt for et lite barn å sitte bakovervendt sammenlignet med å ha ansiktet i kjøreretningen.

- Folk er generelt veldig flinke til å sikre de minste barna. Blant ettåringene er det 86.7 prosent som sitter bakover, og blant toåringene er det 54.1 prosent. Men når vi ser på treåringene er det bare 23 prosent som fremdeles sitter bakovervendt, sier Henske.

Tror det er ubehagelig

Trygg Trafikk mener at selv om loven sier at barna kan snus når de veier ni kilo, er dette for tidlig.

Antall barn som er sikret med bakovervendt sete

Her er en oversikt på distrikstnivå over barn mellom 1-3 år som er sikret bakovervendt.

Nordre/Søndre Buskerud og Asker og Bærum – 63 prosent

Haugaland og Sunnhordland, Hordaland, Sogn og Fjordane – 58 prosent

Helgeland, Salten og Midtre Hålogaland – 54 prosent

Vestfold og Telemark – 53 prosent

Sør- og Nord Trøndelag, Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal – 50 prosent

Hedmark, Gudbrandsdal og Vestoppland – 49 prosent

Østfold og Follo, Romerike – 46 prosent

Oslo – 43 prosent

Troms, Vestfinnmark og Østfinnmark – 37 prosent

Agder og Rogaland – 32 prosent

(Kilde: UP og Trygg Trafikk)

Henske tror mange kvier seg for å la ungene sitte bakovervendt lenge, fordi de etter hvert må bøye beina mens de sitter.

- Det er nok mange som tenker at det ser ubehagelig ut. Men det er ikke noe problematisk for barna å sitte sånn. De aller fleste kan sitte bakover mye lengre enn de gjør. Min eldste datter satt bakovervendt til hun var seks år, og da var hun 122 cm høy, forteller seniorrådgiveren.

Trygg Trafikk og UP anbefaler sterkt å vente med å snu barna til de er fire år, men opplever at mange synes det er styrete og at de er i tvil om nødvendigheten.

- Vi tror at kampanjen vi gjør virker, men at mange ikke tenker over hvor lenge de faktisk bør la barna sitte bakovervendt. Mange lytter naturlig nok også til rådene de får der de kjøper barneseter, og derfor samarbeider vi med butikkene for å få ut riktig informasjon, sier Henske.

Trygg Trafikk får flere henvendelser fra folk som forteller at ingen andre de kjenner har bakovervendte barn i bilen når de er over babyalderen.

Derfor understreker de at flere må gjøre det riktig, slik at andre følger etter.

Stor økning

Det er en klar økning i antall barn som sitter riktig nå sammenlignet med for fem år siden, da Trygg Trafikk og UP startet en kampanje for å øke oppmerksomheten rundt dette.

I 2010 viste en telling at 20 prosent av norske barn under fire år var sikret i bakovervendt bilsete. Årets undersøkelse viser at hele 49,3 prosent sitter riktig.

Både reelle trafikkulykker og undersøkelser viser hvor viktig dette er.

- Det er jo flott at de som gjør det riktig gjør det, men målet er at hundre prosent sikker bakovervendt så lenge som mulig.

Ulykkesstatistikken stuper

Utrykningspolitiet sjekker kjøretøy på norske veier, og gir forelegg til de som ikke har sikret barna riktig i bil. De påpeker hvor viktig det er at barna er korrekt sikret.

- Det er veldig viktig at man følger det som fagmyndighetene anbefaler, og det er gjort mye forskning på dette, blant annet en doktorgrad som ser på konsekvensene av å ikke sikre barna riktig i bil. Da kan man få fatale ulykker, sier politioverbetjent i Utrykningspolitiet, Tore Johnsen.

Han understreker at politiet forholder seg til lovverket, der det anbefales at barn er bakovervendt til de veier ni kilo, men henviser til Trygg Trafikk som eksperter på feltet.

- Ulykkesstatistikken stuper i takt med at folk er blitt flinkere til å sikre barna, og Trygg Trafikk gjør en kjempejobb for å fronte dette. Vår jobb er å forholde oss til forskriften og prøve å veilede folk så godt vi kan hvis de har sikret barna mangelfullt, sier han.

I sommermånedene rapporteres det om flere ulykker enn ellers i året, til tross for at det ofte er tørre og fine veier folk kjører på.

Da er det ekstra viktig at ungene er korrekt sikret.

Med kommersielt innhold
Med kommersielt innhold

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning