Barna rammes av vold mot mor

Dødeligheten øker, og helsen til barna kan forverres hvis mor blir slått.

PÅVIRKER BARNA: Psykisk og fysisk vold mot kvinner kan føre til økt dødelighet og dårligere helse hos barna.
PÅVIRKER BARNA: Psykisk og fysisk vold mot kvinner kan føre til økt dødelighet og dårligere helse hos barna. Foto: Foto: Crestock
Publisert Oppdatert

Når en kvinne utsettes for vold fra partneren går det ikke bare ut over kvinnen. Det går også ut over barna selv om de ikke blir direkte utsatt for volden.

Det skriver barnelegen Kajsa Åsling Monemi i en ny doktoravhandling som ble presentert ved Universitetet i Uppsala.

Økt dødelighet

Dataene som er grunnlag for Monemis avhandling er hentet fra fire studier i Nicaragua og Bangladesh.

- I begge land fant vi økt dødelighet for barn av kvinner som var utsatt for vold, sier Monemi til forskning.no.

Barn av mishandlede kvinner hadde også lavere vekt da de ble født, og vokste også dårligere i småbarnsårene. Det viste seg at disse barna også hadde større sjanse for å få sykdommer som diaré og lungeinflammasjon enn andre barn.

Skadet av tidligere vold

Men det var ikke bare fysisk vold som så ut til å ha innvirkning på barna av mishandlede mødre. Emosjonell vold som sterkt kontrollerende adferd, utagerende sjalusi og isolasjon av kvinnen kunne gi like store konsekvenser for barnet, viste det seg.

Barna kan også bli skadet av vold som moren ble utsatt for tidligere i livet.

- Dette stemmer overens med forskning på kvinner og hvordan de påvirkes av vold, sier Kajsa Åsling Monemi, og viser til hvordan kvinnene preges av volden lenge etter at de er utsatt for den.

To forklaringer

Monemi mener det er to forklaringer på sammenhengen mellom vold mot kvinner og barnas helse.

Den ene er hvordan volden påvirker kvinnen og fosteret direkte.

Men et annet aspekt er at volden påvirker den mentale helsen til kvinnen, noe som er avgjørende for hennes følelsesmessige kontakt med barnet og evnen til å ta hånd om det.

Sykere barn

Psykolog Per Øystein Steinsvåg er leder av Alternativ til Volds prosjekt for barn som lever med vold. Han sier at det er mange internasjonale, men få skandinaviske studier på dette feltet. Flere av studiene sier det samme som Monemi har kommet frem til.

- Det er gjennomgående en svært mye større overhyppighet, sier Steinsvåg, og legger til at barn som lever med vold blant annet får hyppigere forkjølelser og er mer utsatt for allergier og astma.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning