Verden går fremover:

Ti løgner om verden du må slutte å fortelle barna dine

Bekymret for at barna dine vokser opp i en verden som blir stadig dårligere? Da tar du grundig feil.

EN BEDRE VERDEN: Om du bekymrer deg at barna dine skal vokse opp i en mørk og nådeløs verden, tar du fullstendig feil. Verden har gjort store fremskritt de siste 20 årene, særlig for barn.
EN BEDRE VERDEN: Om du bekymrer deg at barna dine skal vokse opp i en mørk og nådeløs verden, tar du fullstendig feil. Verden har gjort store fremskritt de siste 20 årene, særlig for barn. Foto: Foto: Thinkstock
Publisert Oppdatert
Vi er den heldigste generasjonen som noen gang har levd. Ikke bare i Norge, men i hele verden.

- Vi er den heldigste generasjonen som noen gang har levd. Ikke bare i Norge, men i hele verden. Vi har bedre helse, høyere utdanning, lavere barnedødelighet og mindre fattigdom enn noensinne i hele verdenshistorien.

Det sier Erik Solheim, tidligere miljøvernminister og utviklingsminister i den rødgrønne regjeringen, nå leder for utviklingskomitéen i OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling).

- Verden har gjort enorme framskritt de siste årene, men det kan virke som om vi ikke helt har fått det med oss. Mediene - og de som skal samle inn penger - fokuserer nesten bare på krisene. Det blir litt som de som har vært på en tre uker lang sydenferie, og det eneste de snakker om når de kommer hjem er den ene dagen det regnet, sier han.

Solheim mener vi må bli mye flinkere til å løfte fram og snakke om alt som går bra, for dermed å vise at det går an å utrette enda mer.

- Statistikken viser at politikken virker, og derfor er det viktig å få alle om bord. For første gang i verdenshistorien er det mulig å avskaffe ekstrem fattigdom, og jeg tror vi kommer til å klare det, sier Solheim.

Fotograf James Mollison reiste verden rundt og fotograferte barns soverom. Prosjektet viste seg å handle om mye mer enn bare hvor barn sover.

9 av 10 barn går på skole

Det fokuseres nesten bare på krisene. Det blir som å ha vært på en tre uker lang sydenferie, og det eneste du snakker om etterpå er den ene dagen det regnet.

Kommunikasjonsrådgiver i Unicef Truls Brekke mener det viktigste tegnet på at verden går fremover, er at barnedødeligheten på verdensbasis nesten er halvert siden 1990.

- Det er vi i Unicef veldig stolte av at verden har fått til, sier han.

Brekke trekker også fram skolegang som et av de feltene der fremgangen har vært størst.

- 9 av 10 barn går i dag på skole, og globalt kan vi si at kravet om at like mange jenter som gutter skal gå på skole er oppnådd. I enkelte land, særlig i Midtøsten, får fortsatt ikke jenter like mye utdanning som gutter, men i andre land går jentene mer på skole enn guttene. I tillegg har vi en vei å gå når det gjelder kvaliteten i skolen. Men på verdensbasis kan vi si at likestillingskravet i skolen er oppnådd, sier han.

Her er ti løgner om verden du må slutte å fortelle barna dine:

1. Verdens fattige blir stadig fattigere

Feil. Middelklassen er på sterk fremmarsj i hele verden. Andelen av verdens befolkning som lever i ekstrem fattigdom er de siste 20 årene blitt halvert. En undersøkelse fra den svenske organisasjonen Gapminder viste at de fleste nordmenn tror andelen er blitt fordoblet.

2. Jenter får ikke utdanning

Feil. På verdensbasis har menn mellom 25 og 34 år i gjennomsnitt gått åtte år på skole. Kvinner i samme alder har i gjennomsnitt gått på skole i sju år. Ser man på verden som helhet går i dag like mange jenter som gutter på barneskole.

3. Bare barn i rike land får vaksiner

Feil. 80 prosent av verdens ettåringer er vaksinert mot meslinger. Nordmenn flest tror andelen er 20 prosent.

4. Barn i fattige land går ikke på skole

Delvis feil. Fortsatt er det mange barn som ikke går på skole, men antall barn i verden uten grunnskoleutdanning har falt fra 102 millioner i 2000 til 57 millioner i 2011. 89 prosent av verdens ungdom kan lese og skrive.

5. Trafikken blir stadig farligere

Helt feil. Det er mye tryggere å bevege seg i trafikken i dag enn da dagens foreldre selv var barn. I 1970 omkom 101 barn i trafikken i Norge. I 2010 døde fem. Justert i forhold til hvor mye vi kjører, har antall trafikkdrepte i Norge totalt gått ned mer enn 90 prosent.

6. Kvinner i utviklingsland får mange barn

Delvis feil. I 80 prosent av verdens land er tobarnsfamilien normen - også i fattige land som Bangladesh. Når kvinner får bedre utdanning og bedre økonomi får de også færre barn fordi de begynner å stole på at barna de føder vil vokse opp. I alle land som har hatt denne utviklingen, har antall barn per kvinne sunket ekstremt raskt. I dag er det kun i noen få av de fattigste landene i Afrika at normen er å få mange barn.

7. Lavere barnedødelighet fører til befolkningseksplosjon

Helt feil. Når barnedødeligheten går ned, synker også antall barn per kvinne. Når kvinner stoler på at barna de får vil leve opp, føder de færre barn. Gjennomsnittlig antall barn per kvinne på verdensbasis er siden 1965 halvert, fra fem til to og en halv. Å sørge for at flere barn lever opp, fører derfor til at befolkningsveksten stagnerer.

8. Gravide i utviklingsland får ikke helsehjelp

Delvis feil. Det er fortsatt farlig å føde, men antall kvinner som dør under fødsel verden over er blitt nær halvert mellom 1990 og 2010, fra 400 for hver 100 000 fødsler til 210.

9. Malaria er umulig å utrydde

Feil. Malaria er fortsatt blant de sykdommene som tar livet av flest barn i verden, men sykdommen er blitt kraftig redusert i flere land. Globalt har antall malaria-dødsfall sunket med mer enn 25 prosent fra 2000 til 2010. FN anslår at om lag 1,1 millioner dødsfall som følge av malaria er blitt unngått i denne tidsperioden. Kambodsja er et av landene som er i ferd med å vinne kampen mot malaria. I 2011 døde 93 personer av malaria. I 2013 døde 12. Antallet forventes å synke ytterligere i 2014. Målet er total utryddelse av sykdommen i Kambodsja innen 2025.

10. Hiv-epidemien er vår tids pest

Feil. Hiv-epidemien er ikke blitt den globale katastrofen forskerne advarte om. Antall nye hiv-smittede sank med 33 prosent fra 2001 til 2012, og antall barn som smittes sank med 52 prosent i samme periode. Antall dødsfall som følge av hiv har sunket med 30 prosent siden 2005. Nedgangen er tydeligst i det sørlige Afrika. Rett nok har det aldri vært så mange som lever med hiv/aids i verden som nå, men det er ikke fordi flere blir smittet av sykdommen, men fordi færre dør av den.

Kilder: FN, Unicef, Verdensbanken, Gapminder

Vi tar feil av verden

Den svenske organisasjonen Gapminder, stiftet av forskeren Hans Rosling, har i 2013 gjennomført såkalte «Ignorance tests» - uvitenhetstester - i blant annet Sverige, Norge og USA.

Halvparten av oss tror andelen ekstremt fattige er blitt fordoblet de siste 20 år. Sannheten er at den er blitt halvert.

Testen besto av ti generelle spørsmål om verdens tilstand, og avslørte at vi på en rekke områder tar fullstendig feil av verden.

På spørsmål om andelen av verdens befolkning som lever i ekstrem fattigdom har økt eller minket de siste 20 årene, svarte 49 prosent av oss nordmenn at vi trodde andelen ekstremt fattige hadde blitt fordoblet.

Riktig svar er det motsatte: Andelen ekstremt fattige er blitt halvert de siste 20 årene. Verden går framover, men vi tror fortsatt at det bare blir verre.

Et talende eksempel på hvor mye verden har gått fremover, vises i statistikken over hva som i dag tar livet av flest unge mennesker mellom 15 og 30 år. Det er verken meslinger, kolera, tuberkulose eller en av de andre store sykdommene som har tatt livet av millioner av mennesker opp gjennom verdenshistorien - men trafikken.

Verden blir stadig bedre, men det er fortsatt mange fattige. Hedda (5) har ikke råd til å gå i bursdag eller reise på ferie.

Barnedødeligheten halvert

Et av målene på verdens tilstand er hvor mange barn som dør før de fyller fem år. De siste tiårene har barnedødeligheten sunket betydelig verden over. I 1960 døde på verdensbasis et av fem barn før de ble fem år gamle. I dag dør et av 20.

Bare fra 1990 til 2012 ble antall barn som dør før de fyller fem år, nesten halvert. 6 millioner flere barn overlevde i 2012 enn i 1990.

- I Etiopia, et av verdens aller fattigste land, er barnedødeligheten redusert med hele to tredeler de siste 20 årene. Det vil si at antall menneskeliv som er reddet i Etiopia alene, er flere enn antall mennesker som dør i alle kriger i hele verden til sammen, forteller Solheim.

Effektive vaksiner er noe av grunnen til at barnedødeligheten er lavere enn noensinne. Et av spørsmålene i Gapminders undersøkelse gjaldt hvor mange ettåringer som er vaksinert mot meslinger.

Mer enn halvparten av de spurte nordmennene trodde at bare 20 prosent av verdens barn er vaksinert mot meslinger. Riktig svar er 80 prosent.

Skolegang gir overlevelse

Truls Brekke i Unicef vil ikke forsøke seg på noen forklaring på hvorfor vi fortsetter å tro at verden blir verre, når det motsatte beviselig er tilfelle.

- Det har skjedd veldig mye bra og viktig i verden de siste 20 årene, særlig for barn. Samtidig gjenstår det mange utfordringer. Flere av Tusenårsmålene til FN vil ikke bli oppnådd innen 2015 slik vi hadde håpet. At barnedødeligheten er blitt halvert er fantastisk, ikke minst takket være store vaksinasjonsprogrammer, men målet var en reduksjon på to tredjedeler innen 2015. Det målet klarer vi ikke, sier han.

Hovedprioriteringen til Unicef fremover vil bli å sikre at enda flere barn overlever de første fem årene. Der er utdanning av jenter nøkkelen.

Hvis mor kan lese, øker det barnets sjanse for å overleve med 50 prosent.

- Hvis mor kan lese, øker det barnets sjanse for å overleve med 50 prosent. Med skolegang er hun bedre rustet til å ta vare på barnet sitt, til å forstå når noe er galt og hva hun skal gjøre for å hjelpe barnet. Når kvinner har fullført barneskolen reduserer det også mødredødeligheten med to tredjedeler. Skolegang er nøkkelen til overlevelse både for mor og barn, poengterer Brekke.

Les også:

Det skal ikke så mye til for å hjelpe andre

Låner bort huset til vanskeligstilt barnefamilie

Mai og juni er tøffe måneder for fattige familier

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning