Test av sykkelhjelm til barn

Testvinneren finner du i lekebutikken

Tre av åtte sykkelhjelmer stryker på sikkerhetskravene.

IKKE LIKE GODE: Tre av disse hjelmene består ikke sikkerhetstesten.
IKKE LIKE GODE: Tre av disse hjelmene består ikke sikkerhetstesten. Foto: FOTO: Testfakta
Publisert Oppdatert

Slik ble hjelmene testet

SvenskeTestfakta har på oppdrag fra Foreldre & Barn testet ni sykkelhjelmer til barn. Testen er utført på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) i Borås.

Samtlige hjelmer er testet i henhold til deler av standarden SS-EN 1078:2012. Testen omfatter parameterne støtdempende egenskaper (60 %) og hakereimsystemets styrke og motstandsevne mot å bli revet av (40 %).

Karakterskalaen går fra 1 til 6, der 6 er best. Siden Testfakta bruker en fempoengsskala, er poengene regnet om til en sekspoengsskal.

Bruk hjelmen riktig

Hjelmen har liten effekt hvis man bruker den feil. Sitter den feil på hodet kan den virke mot sin hensikt.

  • Hjelmen skal sitte behagelig, men fast på hodet.
  • Når hjelmen er justert og sitter riktig på hodet, skal den nesten ikke kunne beveges forover eller bakover.
  • Hjelmen skal dekke skallen, tinningene og bakhodet.
  • Hakereimen skal være passe stram, slik at man får en finger mellom reimen og haken.

Det er store forskjeller på skader hos syklister med og uten hjelm.

Én av ti får hodeskader med hjelm. Hos syklister uten hjelm, får åtte av ti hodeskader. Å bruke sykkelhjelm reduserer risikoen for hodeskader med 60-80 prosent.

(Kilde: Trygg trafikk)

Ikke påbudt

Hjelmbruk for barn er ikke påbudt her i landet. Både Sverige og Finland har et slikt påbud.

- Trygg Trafikk ønsker i utgangspunktet et påbud, men det aller beste er selvfølgelig at bruken av hjelm øker frivillig, noe den også faktisk gjør, forteller kommunikasjonssjef, Kristin Øyen. Fra 2008 til 2012 økte bruken av hjelm fra 35 til 49 prosent.

En sykkelhjelm kan bety forskjellen på liv og død hvis uhellet først er ute. Når vi skal kjøpe hjelm går vi ut fra at sikkerheten er ivaretatt og garantert, på samme måte som sikkerheten er viktig for bilsetet. Vår test av sykkelhjelmer til barn viser at dette slett ikke alltid stemmer.

Foreldre og Barn har fått Testfakta i Sverige til å sjekke åtte av de mest solgte hjelmene til barn.

I testen har vi sett på hvor godt hjelmene beskytter hodet ved et fall, både mot en flatt underlag og mot en kant som tilsvarer en fortauskant.

I tillegg har vi undersøkt om hakereimene holder hjelmen fast på hodet på en tilfredsstillende måte.

Klarer ikke kravene

Mange velger feil sykkel til små barn, men og det er store kvalitetsforskjeller. Det viser seg at det også gjelder hjelmene.

Testen viser at tre av de ni hjelmene ikke klarer sikkerhetskravene som alle sykkelhjelmer skal godkjennes etter (EN 1078), og de burde derfor ikke vært godkjent for salg i Norge.

Hjelmen Abus Chilly er testens desiderte taper. Den klarer ikke kravene for støtdemping, og beskytter ikke testhodet godt nok for skader det kan utsettes for ved fall mot kant eller flatt underlag.

- Støtdempingen er så dårlig at barnets hode kan skades ved et fall fra sykkelen. Dette er noe produsenten absolutt burde ha oppdaget under egne produksjonstester, sier Klas-Gustaf Andersson, testleder ved Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

- Vi utfører regelmessig egne tester på et tysk laboratorium, og vi har aldri tidligere fått resultater som ikke lever opp til EN-standarden, sier Matthew Wise, markedssjef for Abus i Norden, i en kommentar til Foreldre & Barn.

Før de bestemmer seg for eventuelt å trekke produktet fra markedet, vil de selv utføre nye tester av den aktuelle hjelmmodellen.

Dårlige hakereimer

To av hjelmene klarer ikke kravene som gjelder for hakereimsystemet. Etto Bernina stryker fordi hakereimen ikke klarer belastningen som den utsettes for ved vertikalt rykk nedover.

- En forklaring på at hjelmen fra Etto ikke klarer denne belastningen, er at selve festet til reimene ble skadet under støttesten, noe som dermed medførte at reimen heller ikke klarte rykket. Dette er svakt, fordi i henhold til sikkerhetskravene skal en hjelm kunne klare begge disse testene, forteller Andersson.

- Vi har også eget testutstyr, og det har ikke blitt avdekket lignende tilfeller i vår kvalitetskontroll siden hjelmen ble introdusert i 2011, opplyser Kristian Torgersen, produktansvarlig for Etto.

Hjelmen kan ramle av

Hjelmen fra Limar klarer heller ikke kravene som gjelder for hakereimene. Det finnes en stor risiko for at selve hjelmen ramler av hvis barnet blir utsatt for en ulykke.

- Limarhjelmen kan fort ramle av hodet til barnet. Vi utførte selve testen flere ganger for å være sikre på resultatet, men hver gang skjedde det samme, både med justeringshjulet helt innstrammet og i «løs» posisjon, sier Andersson.

- Limar ser svært alvorlig på resultatene i denne testen, og vi vil nå gjennomføre egne interne undersøkelser av den aktuelle hjelmmodellen. sier Bianca Bernardi Marshall i Limars markedsavdeling.

De andre hjelmene i testen klarer samtlige testmomenter. Det er stor forskjell på hva hjelmene koster, fra 450 og ned til 150 kroner.

Testens vinner, Bike Kidz, er en av testens billigste hjelmer. Den koster 199 kroner og blir solgt i en lekebutikk.

Testet støtdemping

Hjelmens støtdempende egenskaper ble testet slik:

Hjelmen og testhodet ble sluppet mot en flat ambolt og mot en kantstens- ambolt (tilsvarende en fortauskant).

Den støtabsorberende kapasiteten ble målt både i høy og lav temperatur. Fall-testen ble gjennomført i fire ulike posisjoner. G-kreftene som hodet med hjelmen ble utsatt for ble målt.

Godkjent kraft ved fallet skal ikke overstige 250 G-krefter.

Hakerreimens styrke

I en god hjelm skal hakereimen sitte godt. For å teste reimen ble hjelmene montert på et testhode i en testrigg.

Hjelmenes hakereim ble utsatt for vertikalt rykk (rett nedover). Hakereimens forlengning ble målt, både den dynamiske (totale) forlengningen under selve testen og den vedvarende forlengningen.

Etter denne testen ble det kontrollert om om festet til hakereimen ble åpnet opp under belastningen. Testen ble gjennomført i romtemperatur og på en hjelm som tidligere har gjennomgått den støtdempende testen.

Motstandsevne

Hjelmens motstandsevne mot å bli revet av ble testet slik:

Hjelmene ble montert på et testhode og utsatt for rykk i hjelmenes nedre og bakre kant rett fremover/ oppover.

I de tilfellene der hjelmen hadde en justerbar nakkespenne, ble testen utført med denne spennen i sin utgangsposisjon (altså ikke strammet inn). Hvis hjelmen kunne dras av hodet, ble testen gjentatt med nakkespennen strammet inn. I disse tilfellene rapporteres begge resultatene.

Øvrige krav som synsfelt og hakereimenes bredde ble vurdert og målt. Materialene i hjelmene ble ikke kontrollert fordi dette er noe produsentene sertifiserer med dokumentasjon fra en materialtest.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning