når Halloween blir FOR skummelt:

– Jeg snakker på vegne av alle reddharer der ute

Jeg, en ru­ti­nert og vok­sen pyse, er kallet til å tale de reddes sak. Det er tross alt ri­me­lig flaut å ikke dig­ge Halloween.

SKUMMELT: Noen synes rett og slett Halloween, julebukk og utkledninger er for skummelt. Nina Lødemel (40) var et slikt barn, og nå slår Foreldre & Barn-redaktøren et slag for disse barna (og voksne).
SKUMMELT: Noen synes rett og slett Halloween, julebukk og utkledninger er for skummelt. Nina Lødemel (40) var et slikt barn, og nå slår Foreldre & Barn-redaktøren et slag for disse barna (og voksne). Foto: illustrasjonsbilde, Getty Images
Publisert Oppdatert

«Julebukk, gå for­bi!» sto det på en lapp på min barn­doms inngangs­dør med sir­lig og litt ir­ri­tert skrift da jeg var li­ten.

Mam­ma elska ju­le­bukk. Jeg, lil­le, for­sik­ti­ge meg, var rett og slett så skrek­ke­lig redd for både frem­me­de og ut­kled­de folk, at det ikke var vits i å ut­ford­re den mør­ke skjeb­nen.

Nå om da­gen vand­rer det en mi­ni­ver­sjon av meg hjem­me. Han for­står seg ikke på at de kjen­te og kjæ­re an­sik­te­ne skal se så gruskrekkelig styg­ge ut på Halloween.

Hvor­for skal det være hoggtenner, blod og øk­ser ut av ho­det, mam­ma? Men den stør­ste styg­gen av alle; skal han inn­røm­me for de and­re tøf­fin­ge­ne at han er litt redd?

Ju­le­buk­ke­ne har lagt sine mind­re mo­te­rik­ti­ge, men skum­le mas­ker på hylla, men det ser ut til at zom­bi­er og vam­py­rer klam­rer seg har­de­re fast i his­to­ri­en.

IKKE ALLE ELSKER DET SKUMLE: Redaktør Nina var redd for masker og skumle ting da hun var liten. Nå vil hun at vi tar ekstra godt vare på de som er redde på Halloween.
IKKE ALLE ELSKER DET SKUMLE: Redaktør Nina var redd for masker og skumle ting da hun var liten. Nå vil hun at vi tar ekstra godt vare på de som er redde på Halloween. Foto: Egmont

Jeg skal på in­gen måte prø­ve meg på ut­ryd­ding, jeg vet jo at man­ge els­ker grøss og gru.

Dess­uten er det lett å inn­røm­me at det for noen kan være en god sko­le å bli ut­satt for små­skum­le ting i tryg­ge omgi­vel­ser, men kla­rer vi å ha to an­sik­ter, kla­rer vi også å ha to tan­ker i ho­det sam­ti­dig. Det er tross alt ri­me­lig flaut å ikke dig­ge det som er som jul­af­ten for alle and­re.

For selv­sagt vil man være med, få god­te­ri og leke med ven­ne­ne sine.

Men ikke fnys av lil­le Ole Brumm el­ler som­mer­fug­len som prø­ver å ta en time out fra skummelfesten i et hjør­ne. Kan­skje skal de få spi­se litt hon­ning el­ler lukte på bloms­ter i ak­ku­rat den kro­ken en li­ten stund.

Jeg inn­ser at jeg, en ru­ti­nert og vok­sen pyse, er kal­let til å snakke på vegne av alle reddharer der ute.

Og det­te vet jeg:

SKUMMEL TID: Bare en tur på kjøpesenteret kan være en fryktinngytende opplevelse i ukene frem til Halloween.
SKUMMEL TID: Bare en tur på kjøpesenteret kan være en fryktinngytende opplevelse i ukene frem til Halloween. Foto: Getty Images

Så len­ge en vok­sen el­ler en for­el­der er med på ditt lag, og ikke på zom­bie­laget, kan man nem­lig i det mins­te føle seg som en trygg redd­ha­re!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning