Barnevernsbarn

- Mange vokser opp uten en eneste stabil relasjon

Hvert fjerde barnevernsbarn flytter fem ganger eller mer i løpet av barndommen.

USTABIL BARNDOM: Hvert fjerde barnevernsbarn flytter mer enn fem ganger i løpet av oppveksten. Seks av ti skilles fra søsken.
USTABIL BARNDOM: Hvert fjerde barnevernsbarn flytter mer enn fem ganger i løpet av oppveksten. Seks av ti skilles fra søsken. Foto: Foto: Thinkstock
Publisert Oppdatert

Barnebymarsjen

Foreldre & Barn samarbeider med SOS-barnebyer om en «barnebymarsj», som skal arrangeres i flere norske byer 14. september (27. september i Bergen).

Her finner du informasjon og påmelding .

Inntektene går til barnebyen Mwanza i Tanzania.

SOS-barnebyer jobber også i Norge.

SOS-barnebyen i Bergen har åtte fosterhjem for barn som ikke kan bo hos foreldrene sine.

- Stadige flyttinger gjør tilværelsen ustabil og utrygg. Barna blir usikre på hvor de skal bo, hvem som skal ta vare på dem og hvilken skole de skal gå på, sier Sissel Aarak, leder Nasjonale Program i SOS-barnebyer.

Hun viser til tall fra Unifob Helse i Bergen, som avslører at hvert fjerde barn som barnevernet tar ut av familien, flytter fem ganger eller mer i løpet av barndommen.

Studier viser at flytting kan gi barn psykiske problemer, og er aller tøffest for de mellom 12 og 17 år.

Mange flyttinger er derfor ganske nøyaktig det motsatte av hva disse barna trenger.

- Barn som har hatt en vanskelig start i livet, har enda større behov for trygge voksne og slitesterke relasjoner. Om de ikke har trygg tilknytning og ikke har opplevd gode relasjoner, må de bearbeide dette samtidig som de skal tørre å åpne opp for nye mennesker. Det krever stabilitet og trygghet over tid, sier Aarak.

Viktig tilknytning

Stadige flyttinger og relasjonsbrudd kan gjøre det vanskelig for barn å knytte trygge bånd til omsorgspersoner, og til å forstå og regulere egne følelser.

- Disse barna kan være utrygge i situasjoner de burde være trygge i. Kanskje er de utagerende og trenger hjelp til å regulere følelser, sier Willy-Tore Mørch, professor i barn og unges psykiske helse.

Norsk lov slår fast at når foreldrene svikter som omsorgspersoner, må samfunnet sørge for at barna får en trygg oppvekst.

- Små barn har først og fremst behov for tilknytning, sier Mørch.

Tilknytning er et biologisk fenomen, en livsforsikring som opprinnelig reduserte faren for å bli spist av farlige dyr og falle utfor stup. I dag er det andre farer som truer mer.

Om samspillet er trygt, bruker barnet foreldrene eller andre omsorgspersoner som en stabil base de stadig vender tilbake mens de utforsker verden.

Omsorgssvikt

Hva som er god nok omsorg, vil variere med barnas forutsetninger og behov - og foreldrenes livssituasjon.

Foreldrenes omsorgskompetanse omfatter evnen til å ha empati, til å se barnet som det er, til å engasjere seg positivt følelsesmessig i barnet og til å ha realistiske forventninger til barnets utvikling.

Handlinger som bryter med norsk lov eller preges av fiendtlighet, likegyldighet eller fysiske overgrep, vil alltid være i strid med regler for god omsorg.

Når foreldrene ikke klarer å ivareta barnas interesser, rettigheter og behov for omsorg, kjærlighet og trygghet, skal barnevernet sørge for dette.

Kilde: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, NOU 2009: 08

Det er derfor det ofte blir regnet som et sunnhetstegn om 1-åringen klamrer seg til foreldrene og frykter fremmede.

Det antas at en trygg tilknytning har betydning for forholdet til andre mennesker senere i livet.

Søsken splittes

Mange norske barn som tas hånd om av barnevernet, opplever ikke bare mange flyttinger.

Ofte blir søsken også plassert i forskjellige fosterhjem.

SOS-barnebyer er bekymret for denne praksisen, og er opptatt av at søsken skal få vokse opp i samme fosterhjem.

- I Norge finnes det ingen offisiell statistikk på søskenplasseringer, men en kartlegging SOS-barnebyer foretok i 2013, viser at seks av ti søsken ble splittet i ulike fosterhjem. Barn som allerede har opplevd tap av omsorgspersoner, fratas da en viktig støttespiller og ressurs. Søsken er kanskje den eneste livslange relasjonen de har, sier Sissel Aarak.

Les også:

Søskenkjærlighet: Ti gode grunner til å lage et barn til

Ni tips for en lykkelig familiesommer

Ti mødre svarer: Det viktigste jeg har lært av moren min

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning