Introverte barn og oppdragelse

Slik oppdrar du ditt introverte barn

Tegnene vises allerede rett etter fødselen.

INTROVERT: Dersom barnet ditt er tankefullt og gjerne liker å være alene, så er det ikke noe galt. Sannsynligvis er det bare introvert, og da er det viktig at du som foreldre respekterer barnet ditt for det. (ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox)
INTROVERT: Dersom barnet ditt er tankefullt og gjerne liker å være alene, så er det ikke noe galt. Sannsynligvis er det bare introvert, og da er det viktig at du som foreldre respekterer barnet ditt for det. (ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox)
Publisert Oppdatert

Barnet ditt er stille og forsiktig. Det vil gjerne være alene. Og det har gjerne bare en eller to venner. Du tenker at her må det være noe feil.

Men det er det som oftest ikke, så fremt det ikke er noe som plager barnet, som for eksempel at det blir utsatt for mobbing. Du har bare et barn som er introvert, som krever din oppmerksomhet, som trenger at du ser det og forstår dets personlighet.

- Introverte barn blir gjerne feiltolket av sine foreldre, som blir bekymret fordi barnet deres er stille, sier forfatter og filmregissør Torun Lian til Foreldre.no.

Hun har skrevet bøkene om introverte Alice Andersen, som gleder seg til skoleavslutningen er over, som har en livlig fantasi og som engster seg for mye.

- Det introverte barnets utfordring er ofte at det opplever at det er feil å være innadvendt, men det er ikke galt å være tankefull og søke stillhet, sier hun.

En ekstrovert kultur

De innadvendte er i mindretall, bare 30 prosent i befolkningen har en introvert personlighetsprofil. Og det gjenspeiler seg også i samfunnet.

- I vår kultur er det ekstroverte regnet som den riktige personlighetstypen, og alle vil jo ha et populært barn. Men for det introverte barnet er det ikke viktig å være populær, sier Lian.

- Det betyr imidlertid ikke at de ikke trenger bekreftelse på det som er deres sterke sider, legger hun til.

Til Dagbladet uttalte hun i fjor at vi er flinke til å heie på dem som opptrer i Idol, og som liker å vise seg frem, men at også de introverte trenger å bli heiet frem.

Se barnet ditt

Lian mener det viktigste du kan gjøre som foreldre til et introvert barn, er å se det og sette pris på kvalitetene deres.

- Foreldrene må oppmuntre barnet sitt på det de er gode på og være nysgjerrig på hva som skjer inne i det introverte barnet, fordi det også for slike barn er godt å kjenne at noen er opptatt av dem og godtar dem slik de er, sier hun.

I de to bøkene hun skrev om den introverte åtteåringen, var det viktig for Lian at Alice fikk lov til å være innadvendt. Hun skal ikke helbredes for sin innadvendthet.

- Alice har en sterk vilje og er god til å tenke og reflektere, og så har hun fått seg den ene vennen som introverte ofte kan like bedre enn store grupper, forteller Lian og legger til at introverte barn kan vegre seg for å gå i bursdagsselskaper.

- Men de livner ofte til når de har vært der en stund. Det tar litt lengre tid for dem.

Barn med sterk medfølelse

Det betyr imidlertid ikke at de er uinteresserte i andre mennesker. Ifølge Lian har introverte ofte en sterk medfølelse. De ser mye og oppfatter mye.

"Innadvendte kan, i første omgang, virke avvisende, selvopptatte. Ikke så rart med tanke på at de faktisk er opptatt av ting inne i seg selv. De har ofte et yrende indre liv. Men samtidig har de ikke sjelden en velutviklet medfølelse selv om de kan ha vanskelig for å uttrykke den. Innadvendte er dessuten ofte trofaste personer. Det er en kvalitet som blir altfor lite verdsatt i vår tid. Nettverksbygging har erstattet trofasthet", uttaler Lian til nettstedet Bok365, og uttrykker at hun skulle ønske at det innadvendte barnet i større grad ble verdsatt for sin personlighet.

"Barn som forundrer seg og undrer seg, selv om de ofte er sårbare, er det verden trenger", utdyper hun.

Skap et godt emosjonelt bånd med barnet ditt

Det er ikke noe galt ved barnet ditt selv om det ikke er like kontaktsøkende som andre barn. Det er bare introvert. Men dette kan være vanskelig å forstå, særlig dersom du selv er en ekstrovert person.

Slik hjelper du ditt introverte barn

 • Det er ikke feil å være introvert. Gi ditt barn trygghet og rom for å være innadvendt. Og anerkjenn ditt barns behov for å trekke seg unna, helt fra spedbarnsalderen av.
 • Oppmuntre barnet ditt på det det er flink på.
 • Etabler et tett, emosjonelt bånd til barnet ditt, selv om dette kan være vanskeligere med introverte barn.
 • Et introvert barn vil ofte bruke litt lengre tid på å utvikle sosial kompetanse. Det er derfor viktig å forsøke å hjelpe barnet til å få sosiale erfaringer, men samtidig respektere det når det gir signaler om at det har fått nok. Presser du barnet til å være mer sosialt enn det det ønsker, vil resultatet kunne bli at barnet ikke lærer seg å sette grenser, fordi det opplever at rollemodellene deres, foreldrene, ikke respekterer deres grenser.
 • Ikke bruk ordet sjenert om ditt introverte barn, fordi det vil begrense det i å forstå sin virkelige personlighet.
 • Når barnet kommer i skolealder, snakk med læreren, fordi det vil hjelpe han eller hun i forstå ditt barns adferd.

Tegn på at barnet ditt kan være introvert

 • Barnet ditt trekker seg unna og trenger pauser ved for mye oppmerksomhet/sosialt stimuli.
 • Kan ha unnvikende blikkontakt, lav motorisk aktivitet og energinivå i spedbarnsårene, og har lettere for å respondere med gråt dersom det blir overstimulert
 • I barnehageårene viser barnet mindre entusiasme og motivasjon til å oppsøke og interagere med andre barn.
 • De tar mindre initiativ til lek med andre barn og tar mindre styring over leken enn mer utadvendte barn.
 • I skolealder holder introverte barn seg mer for seg selv og foretrekker å arbeide på egenhånd fremfor gruppearbeid.
 • Introverte presterer dårligere under støyfulle omgivelser enn ekstroverte, men presterer bedre under rolige omgivelser.
 • Bearbeider og reflekterer over informasjon på en grundig måte. Tar få risikoavgjørelser og handler mindre på impuls enn ekstroverte.
 • Holder ofte følelsene sine for seg selv, og håndterer vanskelige ting på egenhånd.
 • Er mer åpne og sensitive til sanseinntrykk generelt. Hører bedre lavfrekvente lyder og blir raskere sliten av visuelle inntrykk enn ekstroverte.
 • Introverte barn har færre venner enn ekstroverte, men de er trofaste til sine venner.
 • De er oftere mer lavmælte enn ekstroverte barn og tar ofte pauser for å finne riktige ord.
 • De kan fremstå uinteresserte uten at de nødvendigvis er det, og kan gi uttrykk for at de ikke ønsker oppmerksomhet
 • Mye sympati med andre, selv om de ikke alltid er like flinke til å vise det.
 • De observerer andre oftere enn å aktivt delta selv, men får med seg mye og lærer mye gjennom å lytte og observere fremfor aktiv deltakelse.
 • Selv om de kan være generelt mer stille og passive så fremstår de omgjengelige og utadvendte i sosiale settinger hvor de føler seg komfortable.

Kilde: Silje Baardstu, Stipendiat, Psykologisk Institutt

- Utadvendte foreldre vil tenke på hva de eventuelt har gjort galt når de føler at de ikke får den forventede kontakten med barnet sitt, og vil stresse enda mer for å få kontakt. Introverte foreldre, derimot, vil lettere gjenkjenne barnets reaksjoner, forklarer førsteamanuensis Evalill Bølstad Karevold. Hun er ansatt ved Psykologisk institutt ved Universitet i Oslo.

- Tette, emosjonelle bånd til barnet ditt er derfor viktig, selv om dette kan være mer krevende med introverte barn, sier hun.

- Det er viktig for det introverte barnet å ha noen å knytte seg til, som forstår det og ser det. Gir det trygghet, sier Torun Lian.

- Vær på lag med barnet ditt

Nettstedet Quiet Revolution har publisert en liste med 15 råd til foreldre med introverte barn. Blant annet fremhever de viktigheten av å støtte barnet når det beveger seg utenfor komfortsonen sin.

"La barnet ditt få vite at du er stolt av det når det har tatt en sosial risiko", skriver nettstedet, og fortsetter: "Si for eksempel at 'I går så jeg at du snakket til den nye gutten. Jeg vet at det var vanskelig for deg, men jeg er stolt av at du gjorde det'".

- Et barn som er introvert vil ofte bruke litt lengre tid på å utvikle sosial kompetanse. Det er derfor viktig å forsøke å hjelpe barnet til å få sosiale erfaringer, men samtidig respektere det når det gir signaler om at det har fått nok. Det handler om å være på lag med barnet, utdyper Bølstad Karevold.

Og ifølge Quiet Revolution må man ikke som foreldre ta barnets tilbaketrekning personlig. Det handler om den lilles behov for å få være for seg selv.

I slike situasjoner er det ifølge Bølstad Karevold viktig at man som foreldre ikke presser barnet til å være mer sosialt enn det det ønsker.

- Resultatet kan være at barnet ikke lærer seg å sette grenser, fordi det opplever at rollemodellene deres, foreldrene, ikke respekterer deres grenser.

Ikke press barnet

Ifølge Bølstad Karevold hevdes det at barn allerede rett etter fødselen viser tegn dersom de er introverte.

- Disse barna blir fortere overstimulert, og begynner raskere å gråte. Man kan også oppleve at barnet snur seg bort når det har fått nok oppmerksomhet. Og da er det viktig som foreldre å anerkjenne barnets behov for å trekke seg unna, sier hun.

Vanskelige å tolke

Det introverte barnet gir ikke så mye signaler som et utadvendt barn, derfor blir det også vanskeligere å tolke det, og forstå reaksjonene.

- Særlig gjelder dette når barnet er baby, fordi det ikke har utviklet språk enda og det bare kan handle om små bevegelser i ansiktet. Dette er barn som ikke søker så mye kontakt. De holder på for seg selv, og er ikke like avhengige av den sosiale bekreftelsen. Derfor må man som foreldre være finjustert overfor barnet, og være følsomme på de signalene det gir, beskriver Bølstad Karevold.

Gi barnet plass

Bølstad Karevold understreker videre at sjenerthet ikke er det samme som å være introvert.

- Sjenerte barn synes ofte at det som er nytt er skummelt, men de kan likevel være sosiale. Mens innadvendte barn på sin side kan synes at for mye sosial interaksjon kan bli krevende, forklarer hun.

Nettstedet Quiet Revolution fremhever at man som foreldre skal være forsiktige med å bruke beskrivelsen sjenert.

"Dersom ditt introverte barn hører ordet sjenert tilstrekkelig ganger, kan det begynne å tro at det er det det er og på den måten ikke forstå hva som egentlig er årsaken til hennes stillferdige fremferd", skriver de.

Bølstad Karevold understreker at det derfor er viktig å gi barnet rom og aksept for at det kan trekke seg unna.

- Man kan si, jeg ser at du blir sliten og det er greit. Hjelp barnet å sette ord på følelsene, oppfordrer hun.

Snakk med læreren

Den ekstroverte kulturen vi lever i, gjenfinnes også i skolen, hvor blant annet gruppearbeid er en viktig aktivitet. Det blir naturligvis en utfordring for det innadvendte barnet som finner glede i å sitte og konsentrere seg over lengre tid.

Quiet Revolution råder foreldre til å snakke med læreren, fordi dette vil hjelpe vedkommende til å forstå barnets adferd, og at dets stillhet ikke handler om at barnet er uinteressert eller ikke følger med. Snarere tvert om.

"Introverte elever kan faktisk følge meget godt med, men de foretrekker heller å lytte enn å delta aktivt", skriver nettstedet.

Til Bok365 forteller Lian historien om barnet til en bekjent som var tydelig introvert. I en time hadde læreren satt opp stasjoner som barna skulle være innom i ti minutter, for så å gå til neste stasjon.

"Datteren, som likte å bruke tid på for eksempel en tegning, hadde løst problemet med bare å skynde seg å klusse ned noe for å bli ferdig. Jeg blir fortvilet når jeg hører sånt. Det er å knuse barn som liker å konsentrere seg", forteller hun til nettstedet.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning