Sparing til barna:

Hundre kroner i måneden utgjør mer enn du kanskje tror

Slik sparer du til barna.

START TIDLIG: Begynner du å spare når babyen blir født, vil selv en hundrelapp i måneden monne godt den dagen barnet blir 18.
START TIDLIG: Begynner du å spare når babyen blir født, vil selv en hundrelapp i måneden monne godt den dagen barnet blir 18. Foto: Illustrasjonfoto: Colourbox
Publisert Oppdatert

- En god grunn til å begynne å spare tidlig, er at det ikke er så stort sparebeløp som skal til for at barna skal få et litt bedre utgangspunkt den dagen de blir voksne. De fleste kan avse en hundrelapp i måneden, og selv om dette kan virke som småpenger for mange, vokser selv småbeløp seg til store summer over tid, sier forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan.

Dessuten viser forsking at økonomisk sans går i arv.

15 prosent

Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, er enig.

- Det å spare til barna, kan gi dem flere muligheter når de blir store. Det kan være hjelp hvis de ønsker å studere i utlandet eller til boligkjøp, sier forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.

Hun legger til at det i dag kreves 15 prosent egenkapital hvis man vil inn på boligmarkedet, og at det kan være vanskelig for barna å spare opp flere hundre tusen kroner på egenhånd.

Foreldrenes sparing kan da hjelpe barna med å realisere boligdrømmen når den dagen kommer.

- Og det uten at du trenger å hjelpe barna med dine egne sparepenger, sier Reitan.

Sjekk sparepotensialet

For å få en oversikt over hvor mye du har mulighet til å spare, anbefaler hun å sette opp et budsjett.

Spare i foreldrenes navn

Fordeler med å spare i foreldrenes navn

 • Du har full kontroll over midlene og kan selv bestemme når barnet får verdiene overført
 • Pengene er unntatt Fylkesmannen, som kan begrense foresattes råderett overmidlene
 • Foreldrene står fritt til å gjøre omplasseringer og disposisjoner uten innblanding fra staten

 

Ulempe med å spare i foreldrenes navn

 • Sparemidlene inngår i foresattes bo ved et eventuelt samlivsbrudd eller dødsfall. Dette skjer selv om kontoen er merket med barnets navn
 • Sparingen kan medføre høyere formueskatt for foreldrene enn dersom sparingen inngår i barnets formue

Kilde: Forbrukerøkonom Elin Reitan

Spare i barnets navn?

Fordeler med å spare i barnets navn

 • Sparemidlene vil ikke inngå i foreldrenes bo dersom de skilles eller faller fra
 • Foreldrene har fortsatt disposisjonsrett som verge over barnets midler frem til barnet fyller 18 år
 • Man sikrer at midlene tilfaller riktig person
 • Barnets midler vil ikke inngå i foreldrenes skattepliktige inntekt og formue etter at barnet fyller 17 år

Ulemper med å spare i barnets navn:

 • Dersom barnets formue overstiger 2G kan Fylkesmannen begrense foresattes disposisjonsrett over midlene. Foreldrene vil da få tilsendt et brev med en liste over banker hvor barnets midler over 2G skal plasseres. Man ser da på barnets samlede formue, men midler som står i BSU eller boligsparekonto vil ikke måtte omplasseres. Giver av midler kan imidlertid bestemme i et gavebrev at midlene skal være unntatt Fylkesmannens forvaltning, slik at midlene kan plasseres for eksempel i fond.
 • Mulighetene for stipend kan bli begrenset dersom barnet har formue eller inntekt som overstiger grensene til Lånekassen. 

Kilde: Forbrukerøkonom Elin Reitan

 

 

På den måten ser du tydelig hva slags sparepotensiale du har, og om det kanskje er noen utgifter som kan kuttes til fordel for sparing.

- Hvor mye du sparer avhenger av økonomien din, men uansett skal du vite at alle monner drar. Sparer du 100 kroner i måneden i et aksjefond, som gir en forventet avkastning på 7,5 prosent, kan barnet etter 18 år sitte igjen med 34.253 kroner før skatt, sier Sandmæl.

Sparing i fond

Det finnes flere spareløsninger som passer for foreldre som vil spare til barna.

Vanlig sparekonto er fortsatt et alternativ, men med dagens lave rentenivå får man ikke spesielt god avkastning hvis man plasserer pengene sine her.

- Det kan derfor være lurt å vurdere andre spareformer. Sparing i fond har høyere risiko, men så gir det også gjerne høyere avkastning. Da tidshorisonten ofte er lang, kan man også tillate seg litt større risiko enn om man har en kortere sparehorisont, sier Reitan.

En annen fordel med å spare i fond, er at det for noen typer fond er mulig å utsette beskatningen av avkastningen til fondet selges.

- Ved at man unngår løpende skatt på avkastningen, kan man på sikt oppnå en høyere avkastning, sier hun.

Boligsparing for barn

Du trenger heller ikke å satse alt på ett kort.

Kanskje kan du opprette en månedlig spareavtale i aksjefond, og så for eksempel sett pengegaver inn på boligsparing.

- Du kan spare i Barnas Boligkonto fra barnet er født til det er 18 år. Når barnet så begynner å jobbe og får en skattbar inntekt, bør pengene overføres til BSU slik at han eller hun kan benytte seg av skattefradraget, sier Sandmæl.

Du kan spare maks 20.000 kroner i året og totalt maks 300.000 kroner.

Pengene må da brukes til boligformål, noe forbrukerøkonomen mener kan være betryggende for giver av gaven.

- Det er alltid hyggelig å bidra til et godt formål, sier hun.

Ikke velg BSU

Vegrer du deg for å utsette barnas sparemidler for risiko, mener også Reitan at det å spare til barna på en konto som er øremerket bolig kan være et greit alternativ.

- Disse boligsparekontoene har ofte en høyere rente enn vanlig sparekonto. Foruten at slike kontoer har høyere rente, sikrer du at midlene du sparer brukes til et bestemt formål, nemlig bolig, sier Reitan.

Når barna selv har skattbar inntekt, bør midlene settes inn på en BSU-konto, men her kan ikke beløpet overstige 200.000 kroner.

Dette er årsaken til at du ikke bør spare på BSU-konto de årene barnet ikke har høy nok inntekt til å nyttegjøre seg av skattefradraget, men da heller spare til barnet på en egen konto for boligsparing.

- Midlene kan gjerne senere overføres årlig fra denne kontoen til BSU-konto når barnet kommer i skatteposisjon. For inneværende år kreves det en bruttoinntekt på omtrent 61.000 kroner for å få full nytte av BSU-fradraget, sier hun.

La barna spare selv

Selv om det innebærer en viss risiko, anbefaler Reitan å spare i fond når du sparer til barna.

Tidshorisonten er lang, og du kan heller velge fond med noe lavere risiko mot slutten av spareperioden.

Du kan for øvrig selv velge om du vil spare i barnets navn eller ditt eget, og det finnes fordeler og ulemper ved begge alternativene.

- En av de største fordelene med å spare i ditt eget navn, er at du har full kontroll over midlene. Du kan selv bestemme når verdiene skal overføres, og dette er nok en fordel mange foreldre verdsetter høyt, sier Reitan.

Hun understreker at det likevel er viktig at barnesparingen ikke blir en sovepute for barnet, og at foreldrene bør involvere barnet i sparingen så snart barnet er moden for det.

- På den måten lærer de seg verdien av å spare, noe som er viktig kunnskap å ta med seg videre i livet, sier hun.

 

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning