Tenåringer og kriminalitet

Forebygg fengselsstraff med skole

Er du redd for at barna skal havne på feil spor? Sørg for at de gjennomfører videregående skole.

NYTTIG MED SKOLE: Videregående skole øker mulighetene for jobb. Nå tyder forskning på at det også forebygger kriminalitet og fengselsstraff.
NYTTIG MED SKOLE: Videregående skole øker mulighetene for jobb. Nå tyder forskning på at det også forebygger kriminalitet og fengselsstraff. Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com
Publisert Oppdatert

Det er en kjent sak at videregående skole øker mulighetene på arbeidsmarkedet.

Nå kan mye tyde på at det også forebygger kriminalitet og fengselsstraff.

- Det reduserer kriminalitet og burde bli obligatorisk, sier professor Torberg Falch ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU.

- Enkelt forklart er det en stor gruppe ungdom som ellers ville blitt kriminelle, som ikke blir det, fordi de går videregående skole.

Skuespiller Henriette Steenstrup støtter lærerne: «Blir det lærerstreik nå, skal jeg komme med termos med kaffe til streikestanden»

Mindre sannsynlighet for fengselsstraff

Det å gjennomføre minst tre år på videregående fører til betydelig lavere sannsynlighet for fengselsstraff i årene etterpå, ifølge Torberg Falch.

Han baserer uttalelsen på et forskningsprosjekt om årsaker og konsekvenser til frafall i videregående opplæring, gjort av Senter for økonomisk forskning ved NTNU.

­- Prosjektet har vist at det å fullføre videregående er viktig for hvordan vi tilpasser oss arbeidslivet, om vi får fast jobb og hva slags lønn vi mottar, forklarer forskeren.

Reduserer kriminalitet

Forskningsgruppen har undersøkt om fengselsstraff har sammenheng med gjennomført videregående skole og tar utgangspunkt i 174 000 elever som gikk ut av ungdomsskolen fra 2002 til 2004.

Over 3 prosent av elevene som gikk mindre enn tre år på videregående, hadde vært i fengsel, sammenlignet med 0,5 prosent av elevene som hadde minst tre år på videregående.

Fra barnehage til skole? Dette bør barnet ditt kunne til skolestart

Forskerne har vurdert dette ved å se på hvor stor andel med og uten videregående som sitter i fengsel det året de fyller 22 år - alderen når fengslingstilbøyeligheten er høyest.

- Det har vært mye fokus på at videregående opplæring bidrar til å bedre tilknytningen til arbeidsmarkedet og reduserer behovet for offentlige støtteordninger. Vi fremhever at det også bidrar til å redusere kriminalitet, som er en ekstremt stor kostnad for samfunnet, opplyser Falch.

- Hva er årsaken til at videregående skole kan forebygge kriminalitet?

- Mye tyder på at det å være i aktivitet i seg selv er viktig forebygging av kriminalitet, og videregående skole sikrer at ungdom er i aktivitet i en sårbar periode. Det kan også ha en positiv innvirkning på hva slags venner du får, fastslår forskeren.

- Så en jobb kunne hatt samme funksjon?

- Det kunne det nok, men de som faller ut av videregående har vanskelig for å få jobber, sier Falch.

Flere risikofaktorer

Hvilket utdanningsprogram elevene velger, ser ikke ut til å ha betydning for utfallet, men det er flere risikofaktorer som kan påvirke hvorvidt ungdom blir kriminelle og om de gjennomfører skolegangen.

- Den største risikogruppa sliter allerede på ungdomsskolen. Risikofaktorene har en sterk sammenheng med familiebakgrunn. Det å vokse opp i vanskeligstilte hjem øker sannsynligheten til å falle ut av videregående og til å havne i fengsel, sier professoren.

Han mener betydningen av videregående skole er så stor at den bør bli obligatorisk.

- Vil ikke det innebære en risiko for at umotivert ungdom må fullføre med dårlige resultater?

- Jo, det gjør det, men alternativet er verre, hevder Falck.

Dagens ungdom skal være vellykket, med på mange aktiviteter og ha et flott utseende. Sjekk om tenåringen din er utbrent.

Skole skaper rutiner

Jane Bechmann Dahl, politiførstebetjent på Forebyggende avsnitt på Manglerud Politistasjon i Oslo, bekrefter viktigheten av gjennomført skolegang.

Politiet jobber med å motivere ungdom som har utført kriminelle handlinger til å gå på skolen og tenke på framtiden.

- Vi vil tidlig på banen og samarbeider tett med både ungdomsskoler og videregående skoler. Vi snakker med ungdom om betydningen av å gå på skolen og fullføre utdanning. Skole er viktig for å holde ungdom borte fra kriminalitet, sier Bechmann Dahl.

Sårbare mellom ungdomsskole og videregående

Politiet gjør bekymringsavtaler med ungdommer som bedriver kriminalitet. Skolegang er en viktig del av disse samtalene.

Bechmann Dahl forklarer at de ofte ser et mønster hos dem som har utfordringer allerede på ungdomsskolen.

- Vår erfaring tilsier at de som havner i en kriminell løpebane ofte sliter med skolen. Det er en spesielt sårbar periode mellom ungdomsskolen og videregående. Det er av vesentlig betydning at ungdommen har rutiner og noe å stå opp til, sier politibetjenten.

Hun legger spesielt vekt på betydningen av hvilket miljø ungdommen er i.

- Det vanligste er å gå på skolen, og da faller de som dropper ut fort utenfor. De mister lett nettverket sitt og må oppsøke nye venner som kanskje også har falt ut av skolen, forklarer hun.

I tillegg bidrar skolen til at ungdom har noe å fylle dagene sine med.

- Det er viktig at de har noe å gjøre, så de ikke bare henger på et kjøpesenter. Av samme grunn er det også betydningsfullt at de har fritidsaktiviteter å holde på med, fastslår Bechmann Dahl.

Les også:

50.000 barn har sosial angst

«En god kjæreste er en sexgudinne på storbyferie»

Slik snakker du med tenåringen om homofili

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning