Hvordan lære barn å lese

Slik lærer du barnet å lese

– Tilgang til språk gir enda mer tilgang til språk, så det er ikke noe galt i å lære å lese før skolestart.

LÆRE BARN Å LESE: Du som forelder kan bidra til å stimulere barnets leselyst, men barnet viser selv initiativ når det vil lære om bokstaver og lesing. Foto: Gettyimages.com.
LÆRE BARN Å LESE: Du som forelder kan bidra til å stimulere barnets leselyst, men barnet viser selv initiativ når det vil lære om bokstaver og lesing. Foto: Gettyimages.com.
Publisert Oppdatert

Det å lære å lese åpner dører til en ny og spennende verden. Når ønsket om å lære kommer, varierer fra barn til barn, og mens noen er mer enn godt nok fornøyde med å leke helt til skolestart, synes andre lesing og skriving er spennende lenge før dette.

For voksenpersonene rundt barnet gjelder det å være der, og hjelpe når barnet selv ønsker det.

Lære å lese før skolestart

– Tilgang til språk gir enda mer tilgang til språk, så det er ikke noe galt i å lære å lese før skolestart. Skolen skal sørge for tilpasset opplæring til alle elevene, sier førsteamanuensis Anne Håland ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger.

Det betyr at et barn som kan lese før skolestart, skal få tekster på sitt nivå når det begynner på skolen.

– Det er imidlertid viktig at det er barnet selv som uttrykker ønske om å lære å lese, legger hun til.

Les også: Slik kan du lære barnet klokken

Lesetips til foreldre

- Øv på bokstav- og lydforbindelsen

- Snakk om innholdet i teksten

- Snakk om verden

- Still spørsmål som inviterer til språkbruk (og ikke kan besvares med ja og nei)

- Les hele ord

- Les høyt sammen med barnet

- La barnet ditt skrive

- Les bøker for barna

- Snakk sammen om lesingen

- Les selv

Kilde: Lesesenteret

Lesing gjennom apper og spill

Vi foreldre har gjerne begrenset med kunnskap om hvordan vi lærer bort lesekunsten, men det behøver ikke gjøres så komplisert.

– Først og fremst skal det være lystbetont og noe barnet selv viser interesse for. Videre kan dere leke med språket, lese høyt sammen og ha samtaler om tekster dere leser, sier hun.

La også barnet lekeskrive, lære å skrive navnet sitt og i tillegg kan dere spille språkspill.

– Det finnes også flere apper dere kan bruke, som ”Les” og ”Ordlek”, sier Håland.

Lære bokstaver gjennom lyd

Når dere begynner med selve lesingen, er det smart å bruke lyden til bokstaven.

– Start gjerne med å gjøre små bokstav- og lydøvinger i hverdagen, slik at baret blir trygg på koblingen mellom lyd og bokstav, sier hun.

Dette kan dere for eksempel gjøre ved at du skriver en bokstav på barnets rygg og deretter lar barnet si lyden. Hvis barnet er klar for det, kan du også få ham eller henne til å lese hele ord.

– En begynnerleser vil stave seg frem gjennom ord ved å si lyd for lyd, men det kan være litt slitsomt. Forsøk da å få barnet til å se på ordet, lese det inni seg og deretter si det høyt. Slike øvinger passer særlig godt til ord som går igjen i teksten eller ord som uttales annerledes enn de skrives, sier Håland.

Stimulerer leselyst med bokstaver

Det er ikke bare foreldre som kan øve på lesing med barn som er klare for det, også i barnehagen skjer dette viktige arbeidet.

– Hos oss legger vi til en viss grad tilrette for at barn skal kunne lære å lese i barnehagen hvis de vil det selv. Dette gjøres blant annet ved at både tall og bokstaver skal være synlige for barna helt fra småbarnsalderen, sier styrer i Espira Kløverenga, Camilla Hagstrøm.

Bokstavene henger på veggen slik at det er lett for barna å se og bli opptatt av dem, og de følger dem gjennom hele barnehagetiden.

– For mange er det akkurat dette som skal til for at de så vidt begynner å lese og skrive litt. Ellers driver vi også med mange aktiviteter som stimulerer leselyst, sier hun.

Les også: Tegnene på dysleksi hos barn

Lærer å lese gjennom kommunikasjon

Selv om barnehagen ikke har som oppgave å lære barna å lese, sier den nye rammeplanen at barnehagen gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal bidra til at barna uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter.

Språk skal brukes for å skape relasjoner, og barna skal få utforske skriftspråk og bokstaver gjennom lese- og skriveaktiviteter.

– Det handler om gode voksne forbilder som snakker, synger og leser for barna. De tar frem rim, regler, eventyr og annen barnelitteratur som er interessant for barna og skaper gode opplevelser, sier hun.

Lager fortellinger

I Espira Kløverenga jobber de også med tankekart, og de ser at dette ser ut til å vekke barnas nysgjerrighet for ord.

– De stopper lettere opp og spør når de møter nye ord i hverdagen. Noen voksne hos oss er utrolig gode til å lage fortellinger sammen med barna, der barna forteller og de voksne skriver. Dermed får barna følge prosessen fra tanke til ord og til slutt nedskrevne fortellinger, sier hun.

Alt dette skaper til sammen lyst til å lære.

– Vi ser barn som legger seg foran skuffen med navnet sitt på og ivrig hermer på eget ark. De titter på veggen der alfabetet henger, og de bruker skriftspråk i leken sin – for eksempel ved å lage butikksilt, kort til hverandre og på tegningene, sier Hagstrøm.

Det kan gjerne være snakk om lekeskrift, men likevel er det med på å stimulere til læring.

Les også: Klarer ikke barnet ditt å rulle på r'en?

Forklar barna vanskelige ord

Første tips fra barnehagestyreren til foreldre med barn som vil lære, er å lese høyt for barnet.

– Da er jeg opptatt av høytlesning på barnets nivå. For de minste er pekebøker med store, fine bilder, og ikke for mange forstyrrelser på sidene, helt topp. Og tanken fra disse bøkene kan gjerne bli med videre. Snakk sammen om bilder, om det dere leser og stopp opp ved vanskelige ord og sørg for at barnet kan være delaktig fremfor passiv lytter, sier hun.

Hun forteller at hun selv lenge hadde lett for å forenkle språket i fortellinger og eventyr hun leste for både egne barn og barna i barnehagen.

– Etter å ha deltatt på et kurs med Bredtvedt kompetansesenter, der de fremhevet viktigheten av å heller bruke tid på å forklare uvanlige og vanskelige ord, ble jeg imidlertid bevisst på at disse ordene er med på å gi barna et rikere vokabular, sier hun.

Lysten til å lære er viktig, og når barn får lyst til å lære å lese og skrive, er det viktig at de også får lov til dette.

– Noen skoler har ønsket at vi i barnehagen skal unngå for mye skriving, fordi barna kan legge seg til uvaner blant annet i forhold til skriveretning. De fleste vi samarbeider med er imidlertid opptatt av det samme som oss – vi kan ikke stoppe en spirende lærelyst, sier hun.

Hagstrøm minner om at lesing ikke bare dreier seg om lesing av bøker, men også lesing av for eksempel oppskrifter, tekst på TV og handlelister. Hverdagen er altså full av muligheter for lærelyst for blivende lesehester.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning