Flytte med barn

Skal du flytte med barn?

Bytte av bosted er aller tøffest for barn mellom 12 og 17 år.

FLYTTE MED BARN: Å flytte med barn kan være en utfordrende prosess for barnet, også for barnehagebarn. Her får du tips til å gjøre flyttingen så positiv som mulig.
FLYTTE MED BARN: Å flytte med barn kan være en utfordrende prosess for barnet, også for barnehagebarn. Her får du tips til å gjøre flyttingen så positiv som mulig.
Publisert Oppdatert

Barn som flytter bosted i barndommen har større risiko for å utvikle psykiske problemer enn barna som ikke flytter på seg. Risikoen er størst for barn mellom 12 og 17 år, ifølge en amerikansk studie fra 2014.

Tøffest for de eldste barna

Undersøkelsen er utført ved hjelp av data på mer enn 500 000 barn, der en eller begge foreldrene jobber i det amerikanske forsvaret.

Omtrent 25 prosent av de vel 500 000 barna flyttet i løpet av forskningsperioden.

Om barnet er mellom 12 og 17 år, vil sjansen for at det trenger psykisk helsehjelp øke med 20 prosent hvis det må flytte bosted. Er barnet mellom 6 og 11 år, øker sjansen med omtrent tre prosent, ifølge studien.

Trenger nære venner

Slik forbereder dere flyttingen

- Skjer flyttingen på grunn av store endringer, som for eksempel skilsmisse eller død, kan det være lurt å utsette flyttingen om det er mulig. Slik får barna tid til å justere seg.

- Prøv å ha en positiv holdning. Foreldrenes holdninger og stemning kan i stor grad være med på å påvirke barna, som er på jakt etter trygghet.

- Uansett omstendigheter, den viktigste måten å forberede barna, er å snakke om det. Prøv å gi dem så mye informasjon om flyttingen så snart som mulig. Svar på spørsmål, vær ærlig og vær mottakelig for både positive og negative reaksjoner.

- Involver barna i planleggingen så mye som mulig både i jakten på nytt hus og skole. Dette kan føre til at de føler at endringen ikke blir tvunget på dem.

- Bruk tid på barna. Vær tålmodig, og aksepter at det kan ta lang tid før barnet føler seg ordentlig trygg og får venner i sitt nye miljø.

Kilde: nhi.no, psykolog og førsteamanuensis Evalill Bølstad Karevold

Psykolog og førsteamanuensis Evalill Bølstad Karevold ved psykologisk institutt på Universitetet i Oslo, understreker at alle barn har ulik personlighet og temperament, og at barns sårbarhet vil variere.

- Det er slik at yngre barn forholder seg mest til kjernefamilien. Flytting trenger derfor ikke ha så mye å si, så lenge familierelasjonen og rutinene er stabile. Men jo eldre barnet blir, jo større betydning får venner og miljøet utenfor familien, sier Karevold.

I tidlig ungdomsalder «byttes» ofte fortroligheten fra foreldre til venner, og barnet jobber ofte med å finne en ny idenitet, forklarer psykologen.

- I en sånn brytningsfase kan det være svært utfordrende for tenåringen å skifte venner og nærmiljø.

Angst, og særlig depresjonssymptomer, oppstår gjerne i ungdomsalder. Tenåringer går ofte mye for seg selv og tenker og grubler over mye rart. Derfor er det spesielt viktig for dem å ha venner rundt seg som de er trygge på, forklarer Karevold.

- Tenåringer kan være utrygge på alt som er nytt. Mye er i endring, psykisk, hormonelt og relasjonelt, og da har de et stort behov for venner de kan slappe av sammen med.

Å flytte med barn i skolealder

Om foreldre velger å flytte med barn i den alderen, vil det være nyttig for barnet om foreldrene hjelper litt til med å holde kontakten med det gamle miljøet.

- En lang overlapping mellom gammelt og nytt miljø, lenger enn det mange tenker seg, kan være til god hjelp, sier psykologen.

La tenåringen få treffe de gamle vennene sine med jevne mellomrom, og inviter gamle venner på helgebesøk. Ungdom har stort utbytte av å få være sammen med noen de er trygge på.

Det kan noen ganger ta lang tid før tenåringen klarer å finne seg helt til rette i sitt nye miljø, ifølge Karvold. Det handler ikke nødvendigvis om at de nye vennene ikke ønsker kontakt, men at det faktisk tar tid å inkludere en helt ny person i en vennekrets.

- Den nye i gjengen kan bli litt glemt, og da vil tenåringen ofte tenke at «de liker meg ikke, de vil ikke være med meg», selv om det ikke er tilfelle, og få en knekk i selvfølelsen, sier Karevold.

Mens større barn kan bruke flere år før de finner seg ordentlig til rette i en ny klasse med nye venner, går det som regel greiere for barnehage- og barneskolebarn.

Det kan likevel være lurt å ikke ha forventninger om at barnet skal stortrives fra første dag, for også de minste sørger over tapte bestevenner.

Flytte med barn etter samlivsbrudd

Skilsmisse eller samlivsbrudd for barnets foreldre skjer ofte, og i 2015 opplevde 8743 barn at foreldrene skilte seg. 11 857 barn opplevde i samme år at foreldrene ble separert, ifølge Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det finnes imidlertid ikke tilsvarende tall for samboerpar med barn som skilte lag.

Maria Cabrera Stråtveit er advokat i Dalan advokatfirma, og har mange års erfaring med bistand til foreldre i samlivsbrudd hvor det er barn involvert.

- Dersom du skal flytte med barnet etter et samlivsbrudd følger det av barneloven at det er en av foreldrene som har barnet fast bosatt hos seg som avgpjør hvor i landert barnet skal bo, forklarer hun.

Dette fremkommer av Barneloven §37.

- Dersom barnet har fast bosted hos begge, såkalt delt bosted, må begge foreldrene være enige dersom barnet skal flytte.

Barn får først bestemme selv hvor det skal bo når det er fylt 16 år.

Flytte med barnet til utlandet

Stråtveit informerer om at dersom barnet bor hos en av foreldrene fast, mens den andre er samværsforelder, vil den som har barnet fast kunne bestemme hvor i landet du vil flytte med barnet, uten samværsforelderens samtykke.

- Når barnet bor fast hos den ene, mens den andre er samværsforelder, har normalt begge foreldrene fortsatt delt foreldreansvar, sier advokaten.

Det vil si at begge foreldrene er avhengig av hverandres samtykke for å kunne flytte med barnet til utlandet.

- Dette medfører at fast bostedsforelder eksempelvis vil kunne flytte fra Nordkapp til Lindesnes, men ikke fra Halden til Strømstad. Det er altså ikke den fysiske avstanden, men landegrensen som er avgjørende, poengterer hun.

Dersom barnet har delt bosted må foreldrene være enig dersom den ene skal flytte med barnet til et annet sted, være seg innad i Norge eller til utlandet.

Om dere vil flytte med barnet til utlandet, uten at det har vært samlivsbrudd, er eneste kriteriene at barnet har gyldig pass og at begge foreldre signerer når felles foreldreansvar gjelder.

Flytte med delt foreldrerett

Om dere deler fast bostedskompetanse over barnet etter et samlivsbrudd, må dere være enige dersom en av dere ønsker å flytte med barnet til et annet sted.

- Blir ikke foreldrene enig må den som ønsker å flytte til utlandet med barnet kreve å få foreldreansvaret alene, slik at vedkommende kan ta avgjørelsen om at barnet skal flytte alene, uavhengig av den andre forelderens samtykke, avslutter Stråtveit.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning