barn og vennskap

Hjelp barnet ditt til å bli en god venn

Barns vennskap er betydningsfulle.

BARN OG VENNSKAP: Å vite at man har venner som stiller opp er like viktig når man er barn som når man er voksen. FOTO: Getty Images.
BARN OG VENNSKAP: Å vite at man har venner som stiller opp er like viktig når man er barn som når man er voksen. FOTO: Getty Images.
Publisert Oppdatert

Slik jobber vi med vennskap i barnehagen:

• Vennskap dannes gjennom lek og felles opplevelser.

• Voksne er til stede og aktive i leken. Vi fanger opp om noen ikke klarer å delta eller ikke får være med, og vi kan støtte de inn i leken.

• Daglige samlinger hvor temaer om vennskap har høyt fokus. Hva er en venn, hvordan er vi mot vennene våre og hvordan tar vi vare på hverandre?

• Små lekegrupper gir bedre tid til gode samtaler og skjermer god lek.

• Ved å veilede barna i leken lærer vi dem hvordan de kan bli med i leken, hvordan forhandle, å ta hensyn til hverandre, inkludere andre, stå opp for seg selv, være raus og gjøre gode ting for hverandre.

Kilde: Jeanette Sjetne, daglig leder i Hektneråsen FUS barnehage

- Barn som har gode og nære venner får mer tro på seg selv, de utvikler en god selvfølelse og kjenner seg verdifulle, sier NLP coach og mentaltrener Bente Steen.

Dette er gull verdt når barnet møter på forskjellige utfordringer senere i livet.

- Å vite at du har venner som bryr seg om deg og som alltid er der og stiller opp for deg om du trenger det, er et grunnleggende behov hos alle, forteller Steen.

Vissheten om at det er noen der som synes vi er god nok, og som hjelper oss å finne støtte når livet butter imot, skaper trygghet.

Steen påpeker at vi trenger venner for å dele både gleder og sorger.

- Se på barnet som fryder seg over å fortelle vennene at hun har fått ny sykkel, eller gleden over å dele en pose godteri med en bestevenn.

Empati og selvfølelse

Å fungere sosialt forutsetter at barnet klarer å forstå seg på andre. Empati må vekkes hos barn da den ikke utvikles av seg selv.

- Å bli møtt med forståelse, selv om du ikke alltid får det som du vil er viktig, men barnet trenger også å få forklart, flere ganger, hvordan andre tenker og føler, sier barnepsykolog og forfatter Elisabeth Gerhardsen.

Benytt gjerne mulighetene til å forklare dette i hverdagen, når det oppstår situasjoner du kan bruke som eksempel.

- Stopper du et utagerende barn, så forklar at den andre får vondt, blir lei seg eller sint, råder Gerhardsen og påpeker viktigheten av også å kommentere på positiv oppførsel med å påpeke ikke bare at barnet er snilt, men også at andre nå blir glad.

Barnets selvfølelse har stor innvirkning på hvordan det er som venn.

- Et barn med lav selvfølelse har lettere for å bli enten sint, aggressiv med utagerende og dominerende atferd, eller unnvikende, underdanig, snill og føyelig, sier Bente Steen.

Hun forteller at et barn som sliter med lav selvfølelse kan ha utfordringer med å klare og gjøre det som kreves for å være en god venn, og at det kan oppleves vanskelig å slippe andre innpå seg for å skape rom for å utvikle gode vennskap.

- Et barn med god selvfølelse er i utgangspunktet glad i seg selv og vil derfor også lettere greie å gjøre det som karakteriserer det å være en god venn, sier Steen.

Les også: Skal barna få timeout?

Hvordan hjelpe barn å få venner?

Gjennom vennskap lærer barnet seg:

• Sosiale ferdigheter som gjør det lettere å bli inkludert og godtatt i miljøet det vokser opp i

• Å forstå andres følelser og behov

• Å være et godt menneske

• Å lytte til andre

• Å utvikle gode språkferdigheter

• Å bruke sine kreative evner til å løse oppgaver

• Å sette grenser for hva de selv aksepterer og ikke aksepterer

• Å bruke sine empatiske og emosjonelle evner og ta hensyn til andres behov

Kilde: Bente Steen, NLP coach og mentaltrener (www.bentesteen.no)

Som alltid når det gjelder å oppdra barn, så er det viktig å være en god rollemodell selv.

- Er vi selv en god venn og et godt medmenneske, så ser barnet hvordan man kan være og de ser at det virker, sier Steen.

Elisabeth Gerhardsen er opptatt av at raushet og tilfredshet henger nøye sammen.

- For å bli raus må man være noenlunde tilfreds med livet. Et slitent eller frustrert barn har gjerne kort lunte og liten evne til å holde sinnet sitt i sjakk.

Om hverdagen er preget av mye kjefting, for strenge regler som er vanskelige å etterleve eller bekymring over triste foreldre, vil det være vanskelig for barnet å fungere sosialt.

- Ved å sørge for at dere voksne har det bra, roer ned hverdagsstresset i den grad det lar seg gjøre og viser forståelse for at barn er barn, vil du gi barnet ditt et lynne som gjør det hyggeligere å være sammen med, sier Gerhardsen til Foreldre & Barn.

Ifølge Gerhardsen kan den stikk motsatte oppdragelsen gjøre barnet lite fleksibelt.

- Et barn som nesten alltid får viljen sin, der alt barnet må gjøre blir gjort om til en lek, som sjelden må vente eller godta et nei utvikler ikke evnen til å holde egne impulser i tømme, være lydhør for hva andre ønsker eller ha tålmodighet til å vente på tur.

Barnet kan godt få et nei og samtidig ha en lykkelig barndom.

- Ved å ta ledelsen hjemme, stille krav, forvente at barnet hører på deg uten å måtte overtales, og ikke minst forvente at barnet spør framfor å kommandere dere voksne vil barnet ditt bli mer tilpasningsdyktig i måten det møter andre på, påpeker Gerhardsen.

Slik venner barnet seg til å vise respekt for andre, og være lydhør for andres tanker og ønsker selv om det hevder egne meninger.

- Tenk på hvilke egenskaper du selv setter pris på hos dine venner, sier Gerhardsen.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning