Barneautisme

Dette er de tidlige tegnene på autisme

Et stort og bredt spekter av vansker kjennetegner autisme.

BARNEAUTISME: Omtrent 50 barn får diagnosen autisme hvert år i Norge. Autisme forekommer ca. fire ganger så hyppig hos gutter sammenliknet med jenter. Foto: Gettyimages.com.
BARNEAUTISME: Omtrent 50 barn får diagnosen autisme hvert år i Norge. Autisme forekommer ca. fire ganger så hyppig hos gutter sammenliknet med jenter. Foto: Gettyimages.com.
Publisert Oppdatert

Autismespekterforstyrrelser (ASF) er en utviklingsforstyrrelse karakterisert ved annerledes kommunikasjon, sosial interaksjon og atferd.

Det er store individuelle forskjeller i intellektuell og språklig utvikling, noe som fører til stor variasjon i funksjonsnivå og bistandsbehov. Eksempelvis kan noen barn med ASF ha et godt utviklet og avansert språk, mens andre ikke utvikler talespråk.

Autisme = en spekterdiagnose

Ph.d. kandidat ved Institutt for psykologi og associate research scientist ved Yale University School of Medicine, Yale Study Center, Roald Øien, forsker på autisme ved Institutt for psykologi ved UiT – Norges Arktiske Universitet, og er selv far til et barn med ASF.

Tidlige tegn på autisme

- Mindre babling enn hos de fleste andre babyer

- Unnvikende/atypisk blikk og visuell preferanse, kan ses fra ca. 4 – 5 måneders alder

- Vansker med å fjerne blikk fra noe visuell stimuli

- Redusering av kognitive og motoriske ferdigheter mellom 7-10 måneders alder, og generelt forsinket motorisk utvikling

- Problemer med felles oppmerksomhet

- Reagerer/responderer ikke på navnet sitt

- Annerledes bruk av gester og peking

- Uvanlig toneleie/intonasjon, uvanlig kvalitet på stemmen

- Repeterende bevegelser med objekter, kropp, armer, hender og fingre

- Repeterende interesser

- Forsinket tale

- Sterk eller unormal reaksjon på stimuli som lyd, lukt, smak, lys og berøring.

- Vansker med imitasjon

Kilde: Tamar Kalandadze

- Et barn med ASF er et fullverdig barn på lik linje med andre. Og selv om barn med ASF medfører utfordringer og innsats, så er livet som forelder til et barn med ASF akkurat så rikt og fullverdig som til et uten diagnosen, forteller han.

Øien forklarer at det er viktig å huske at ASF er en spekterdiagnose som representerer et stort og bredt spekter av vansker.

- Tegn, symptomer og vansker varierer fra barn til barn, og sammensetningen kan ofte være utfordrende. Man ser ofte en generell forsinkelse i utviklingen hos barn som senere får diagnosen ASF, som favner langt flere barn enn de som har ASF. Det kan dreie seg om forsinkelser i språk, sosialt samspill og motorikk, og det kan derfor være utfordrende å identifisere ASF veldig tidlig, forklarer han.

Barn med autisme

Det er i mange tilfeller vanskelig å skille ASF fra annen utviklingsforstyrrelse eller utviklingsforsinkelse.

- Mange av de nevnte symptomene kan også forekomme hos helt friske barn i perioder i utviklingen, og er ikke nødvendigvis et tegn på ASF, sier Øien.

Som forelder kan det være lett å sammenligne barn, og det hender man er bekymret for om utviklingen er normal.

Tamar Kalandadze er stipendat på Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun forteller at tidlig oppdagelse med medfølgende tidlig innsats har en avgjørende betydning for tilrettelegging for barnets utvikling.

- Det er derfor viktig at voksne som har mistanke om at barnet ikke utvikler seg normalt får profesjonell hjelp av fagpersoner som har solid kunnskap og erfaring med barn med ASF, sier hun.

- Foreldre bekymrer seg ofte for barnets utvikling en god stund før diagnosen foreligger, og for de som har barn fra før opptrer nok også denne bekymringen på et tidligere tidspunkt enn hos førstegangsforeldre, sier Øien.

Hans råd er å ta kontakt med fastlege, helsestasjon eller PP-tjenesten om du er bekymret for barnets utvikling.

De kan bidra med råd og eventuell henvisning til spesialhelsetjenesten.

Les også: Åtte tegn på depresjon hos barn

Symptomer på barneautisme

Tegnene kan være mange, og svært ulike. Øien trekker frem avvik i sosial interaksjon, kommunikasjon og tilstedeværelse av stereotyp, begrenset og repeterende adferd.

- Med avvik i sosial interaksjon menes det at det er avvik i utvikling og fungering innen gjensidig sosialt samspill med jevnaldrende og andre personer. Avvik i kommunikasjon omhandler ofte forsinkelse elle fravær av språkferdigheter og forståelse av språk.

Blikkontakt, pekeferdigheter og kroppsspråk er ofte avvikende. Stereotyp, begrenset og repeterende adferd og interesser, kjennetegnes ofte ved manglende funksjonell lek med objekter, som tapping/banking, smake på eller snurre på løse deler. Motoriske mannerismer, som unormale hånd- og fingerbevegelser kan også forekomme, men først senere, forklarer han.

Ifølge Kalandadze kan mange av symptomene føre til at småbarn med ASF ofte ikke leker eller samhandler med jevnaldrende barn.

- Det er likevel viktig å påpeke at barn med ASF også kan være veldig sosiale, glade i nærhet og ikke nødvendigvis bærer preg av rutiner, sier Øien.

Les også: Tegnene på høysensitive barn

Bra med tidlig diagnose

ASF har store individuelle forskjeller, og kan være en vanskelig diagnose å sette. Barn med god intellektuell og språklig utvikling har ofte utydelige symptomer i tidlig alder, og det kan i tillegg være vanskelig å skille ASF fra andre atypisk utviklingsforstyrrelser. Det er ikke alltid så lett å skille trass fra atferdsproblemer.

- I mange tilfeller kan ASF diagnostiseres mellom 18 og 24 måneders alder, men 48 måneder er foreslått som gjennomsnittlig diagnostiseringsalder i mange land, forteller Kalandadze.

Språk og skjønn er faktorer som kan ha avgjørende betydning for når barnet får diagnose.

Øien forklarer at tidspunktet for diagnose avhenger av hvor på spekteret barnet er, og hvilket kognitivt nivå han eller hun har.

- For de barna som kalles høytfungerende, eller oppfyller kriteriene for en Aspergers diagnose, vil tidspunktet for diagnose være mye senere (ca. 6-9 år) enn for barn som får diagnosen barneautisme (ca. 2-4 år), sier han.

Jo tidligere barnet får diagnosen, dess større effekt kan den tidlige innsatsen ha.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning