Antibiotika og penicillin til barn

Penicillin og antibiotika til barn?

Penicillin og antibiotika til barn er vanligvis helt unødvendig.

ANTIBIOTIKA OG PENICILLIN TIL BARN: Dette kan konsekvensen være av å gi barn penicillin eller antibiotika unødvendig. Barnet kan bli antibiotikaresistent. FOTO: Getty Images
ANTIBIOTIKA OG PENICILLIN TIL BARN: Dette kan konsekvensen være av å gi barn penicillin eller antibiotika unødvendig. Barnet kan bli antibiotikaresistent. FOTO: Getty Images
Publisert Oppdatert

De fleste infeksjoner er virusutløst og trenger ikke behandles med penicillin.

- Det er primærhelsetjenesten, fastlegene og legevaktslegene, som skriver ut mest penicillin, selv om det som oftest er helt unødvendig, sier barnelege Ingvild Heier i Volvat.

Antibiotika er kun nødvendig når det er mistanke om bakteriell infeksjon.

- Typiske funn ved bakteriell infeksjon er høy feber, dårlig allmenntilstand, og utslag på blodprøver og kliniske funn når legen undersøker barnet. Som eksempel kan det nevnes ved påvisning av streptokokker i hals, urinveisinfeksjoner, lungebetennelse eller alvorlig infeksjon i øregang og trommehinne, sier Hossein Banitalebi, lege hos Helsepartner.

Ulemper ved penicillin

Det er mange ulemper ved å gi et barn penicillin. For hver kur barnet får, forkludrer barnets immunsystem.

- Når vi gir barna penicillin dreper vi bakterier som barnet trenger for å bygge opp et godt immunsystem. Barn trenger visse typer bakterier for å lære opp immunsystemet om hva som er farlig og hva som ikke er farlig, sier Heier.

Forskning viser at penicillin kan sette barn i økt risiko for allergiske og autoimmune sykdommer.

- Når immunsystemet ikke får opplæringen det trenger kan det overreagere. Allergier og autoimmune sykdommer er eksempler på overreaksjoner. Pollen er for eksempel ikke farlig, men det er stadig flere som blir allergiske, sier Heier.

Det har de siste årene vært en voldsom økning av multiresistente bakterier som følge av overforbruk av antibiotika.

- I Norge har vi heldigvis fortsatt lite problemer med dette, men utstrakt bruk av bredspektret antibiotika forårsaker økende problemer også her, sier Heier.

Faren for resistente bakterier er stor, og multiresistente bakterier er et stort problem i mange ressursfattige land i verden hvor leger har antibiotika tilgjengelig, men ikke laboratorieutstyr for å verifisere infeksjonen først.

- Resistensutvikling er avhengig av hvor mye antibiotika og hvilke typer som forskrives. Det kan oppstå resistente bakterier hos et individ eller i institusjoner. For eksempel krever urinveisinfeksjoner med sykehusbakterier oftere bredsprektrede antibiotika enn urinveisinfeksjoner som oppstår utenfor sykehus, sier Banitalebi.

- Det er viktig at vi som leger kun skriver ut penicillin og andre typer antibiotika til pasienter som faktisk trenger det, sier Heier.

Les også: Feber med utslett hos barn bør tas på alvor

Leger må ta ansvar

Mange foreldre kommer til legen med barn som har en «stygg hoste».

- En hoste som høres stygg ut, hvor barnet hoster opp slim, er en «god» hoste. Sykdommer som kommer av virus produserer ofte slim. Dette er ikke farlig, og barnet trenger ikke behandles med penicillin. Likevel ser man at noen leger skriver ut medisin til barn med disse symptomene, sier Heier.

Noen foreldre kan gjøre vondt verre, ved å presse og mase på legen om medisin.

- Bekymrede foreldre kan være intense og legge et press på at legen skal gi deres barn en medisin som hjelper med en gang, kanskje noen leger synes det er enklere å gi barna penicillin fordi det roer foreldrene. Det går også raskere å skrive ut en resept enn å bruke tid på å få dem til å forstå hvorfor det ikke er nødvendig med antibiotika, sier Heier.

Hun påpeker at dette selvsagt ikke er greit. Leger må ta mer ansvar, gi informasjon og heller ta barna tilbake til kontroll hyppigere i forbindelse med en infeksjon, sier Heier.

Banitalebi legger til at det kan være en forskjell mellom yngre og eldre leger.

- Yngre leger er opplært om farene ved bruk av for mange antibiotikadoser, sier Banitalebi.

Les også: Dette kjennetegner røde hunder hos barn

Dette skal ikke behandles med antibiotika

Tett nese og bronkitt skal ikke behandles med antibiotika. Mange sykdommer kan også behandles med andre midler, før man tyr til penicillin.

- En ørebetennelse kan for eksempel behandles med avsvellende nesedråper, smertestillende og ved å sørge for at barnet ligger med hodet høyt i sengen. Det vil som oftest være nok, sier Heier.

- Man antar for eksempel at cirka 90 prosent av alle øvre luftveisinfeksjoner hos barn skyldes virus, og da har antibiotika ingen effekt, sier Banitalebi.

Pencillin er hodebry for foreldre.

- Penicillin smaker ikke godt, og gir ofte barna vondt i magen. Derfor er det vanskelig å få barna til å svelge denne medisinen, som vanligvis er flytende mikstur. Det er feil at foreldre skal bruke tid og krefter på å gi barn en medisin som de ikke trenger, og som i verste fall ikke er bra for dem, avslutter Heier.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning