foreldresamtale barnehage

Slik er foreldresamtalen i barnehagen

Alt du trenger å vite om hvordan foreldresamtale i barnehagen fungerer.

FORELDRESAMTALE I BARNEHAGE: Usikker på hvordan foreldresamtalen i barnehagen foregår? Du trenger ikke bekymre deg! Her får du all informasjon om hvordan du bør forberede deg. FOTO: Getty Images.
FORELDRESAMTALE I BARNEHAGE: Usikker på hvordan foreldresamtalen i barnehagen foregår? Du trenger ikke bekymre deg! Her får du all informasjon om hvordan du bør forberede deg. FOTO: Getty Images.
Publisert Oppdatert

Det er kanskje med skrekkblandet fryd du åpner brevet – innkallelsen til den første foreldresamtalen. Det kan være mange spørsmål som melder seg da. Hva skal vi snakke om? Kan jeg spørre om noe?

Spørsmål til foreldresamtalen i barnehagen

- Foreldrene kan fortelle og spørre om hva de måtte ønske om barnet sitt. Det kan være om det pedagogiske innholdet i barnehagen eller de kan be om råd og veiledning hvis det er ønskelig. Har foreldrene noen bekymringer så er foreldresamtaler en god arena å ta det opp i, der vi vil jobbe sammen mot en løsning, sier Lene Ueland, pedagogisk leder i Kongseik barnehage.

Rammeplanen sier at ”barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene” (s. 29).

Videre står det at ”samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene.

Dette bidrar foreldresamtaler til.

Punkter på foreldresamtale i barnehagen

Når barnet starter i barnehagen har man en oppstartsamtale en av de første dagene som tilvenning og for å bli bedre kjent med barnet gjennom foreldrene.

Senere på høsten har man den første foreldresamtalen, noen venter til rett over jul også – spesielt hvis barnet starter på senhøsten. Disse foreldresamtalene kalles også for utviklingssamtaler.

- Vi snakker om barnets hverdag i barnehagen, om barnets utvikling, hvem barnet leker med, hvordan barnets relasjoner til andre barn og voksne er, eller om der er noe barnet trenger hjelp eller støtte til. Vi snakker også om fokusområder for barnegruppen og planer fremover, og barnets deltakelse i samlingsstunder, sier Kathrine Fagereng, master i barnehagepedagogikk, fagbokforfatter (”Velkommen til barnehagelivet! Oppstart og tilvenning for barn og voksne”) og barnehagelærer i Hogsnes barnehage.

Les også: Alt du bør vite om barnets motoriske utvikling

Skjema til foreldresamtale

De fleste barnehager har et skjema man fyller ut, i forhold til språkutvikling, motorikk, og sosialkompetanse.

- Vi sender ut et eget skjema til foreldrene før samtalen, slik at også foreldrene kan forberede seg til samtalen. Der er punkter foreldrene kan forberede seg på. Vi er opptatt av at det skal være en samtale om barnets beste, sier Fagereng.

Kongseik barnehage i Tønsberg har gått bort fra det skjemaet, og har nå en mer åpen samtale, der de ønsker at foreldrene skal være mer delaktige. og barnet skal være i fokus.

- Vi i barnehagen ser jo barna store deler av dagen og vil dele det vi ser, men vi ønsker også å høre hvordan foreldre opplever barnet hjemme, deler Ueland.

Ikke noe å grue seg til

Skulle du grue deg litt, så får du heller fokusere på at denne timen er satt av for å gjøre ditt barns hverdag bedre.

- Om noen foreldre skulle være nervøse, så må de bare tenke at begge parter vil det beste for barnet, og ønsker et godt samarbeid, og at vi sammen vil gi barnet den beste barndommen vi kan. Vi håper på en god dialog, og de fleste liker å prate om barnet sitt, sier Ueland.

Ta opp alt du eventuelt er bekymret for, det kan være om barnet har venner, om det spiser godt i barnehagen eller om barnet ditt trives i barnehagen.

- Vi legger til rette for en god dialog og vi vet at foreldrene kjenner sine egne barn best, sier Ueland.

- Vi snakker med foreldrene om de kjenner seg igjen i hvordan vi ser barnet deres i barnehagen. Vi ønsker å bli bedre kjent med barnet gjennom foreldrene – hva leker barnet med hjemme? Det kan bli tatt opp temaer som måltider: spiser barnet godt med mat? Drikker? Eller vi kan snakke om praktiske ting som nok skiftetøy, passelige klær og utstyr, sier Fagereng.

Hun forventer at foreldrene er engasjerte og interessert i hvordan barnet deres har det i barnehagen, og at foreldrene er innstilt på samarbeid med barnehagen om barnets beste.

- Jeg forventer at de møter til avtalt tid, og er åpne og ærlige om situasjonen hjemme, evt utfordringer og bekymringer. Og at de er åpne for veiledning der det er behov, sier Fagereng.

Les også: Slik utvikler vennskap seg i barnehagen

Pedagogen kan ta opp temaer

I noen tilfeller kan det være emnerer om barnet som pedagogen har behov for å ta opp.

- Eksempler på dette kan være i forhold til språkutviklingen, eller det kan være informasjon om hjelpeinstanser som er tilgjengelige. Dette blir foreldrene forberedt på i forkant av samtalen, sier Ueland.

- Er det noen utfordringer foreldrene har med barnet hjemme, er det også noe vi snakker om og hjelper med, sier Fagereng.

Noen ganger trenger barnet mer hjelp enn de kan tilby i barnehagen, og det kan være godt for foreldrene både og høre og få hjelp med, men det kan også være vondt og sårt.

- Vi skal være der for barnet først og fremst, men for at barnet skal ha det bra, må vi også være der for foreldrene om de trenger oss. Hvis du føler deg nervøs og engstelig før en foreldresamtale er det viktig å være åpen og ærlig om det du tenker. Hva er grunnen til at du føler deg nervøs?

Foreldre skal ikke få sjokkopplevelser under en foreldresamtale – hverdagssamtalene skal dekke opp for det. Samtaler ved levering og henting er viktige for å snakke om barnets hverdag i barnehagen, men også for at foreldrene skal forstå hva barnet snakker om når det kommer hjem.

Les også: Skal du klage på barnehagen? Slik går du frem!

Hva med foreldremøter i barnehagen?

I løpet av året kommer også en annen innkallelse. Der foreldresamtaler er en dialog med foreldrene om barnet deres, er foreldremøte mer generell informasjon. Der møtes foreldre og ansatte i barnehagen, og snakker om barna som en gruppe, ikke om enkeltbarn.

- Det kan være om pedagogisk innhold, foredrag med ekstern foreleser, informasjon fra eksterne samarbeidspartnere eller tverrfaglig samarbeid, endringer eller rutiner. Det kan også være ulike case om et bestemt emne som foreldrene møtes for å samtale om i dialogcafe, sier Ueland.

Noen viser bilder, snakker om prosjektarbeid, fokus i gruppene, praktiske ting, evt. inviterer noen til å snakke om et tema som det er viktig for foreldrene å vite mer om – som kosthold, førstehjelp eller oppdragelse.

- Foreldrene kan få innblikk i barnas liv i barnehagen, se avdelingene eller utstillinger. Vi kan også invitere foreldrene til å gjøre praktiske ting for barna på avdelingen eller ute i barnehagen, avslutter Fagereng.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning