søknad til barnehage

Slik skriver du barnehagesøknad

Søknad til barnehageplass skal leveres elektronisk.

SØKNAD TIL BARNEHAGE: Når opptaket til barnehagen er, kommer an på hvor du bor. Men søknaden skal stor sett skrives likt. Se hvordan her. FOTO: Getty Images.
SØKNAD TIL BARNEHAGE: Når opptaket til barnehagen er, kommer an på hvor du bor. Men søknaden skal stor sett skrives likt. Se hvordan her. FOTO: Getty Images.
Publisert Oppdatert

– Det er kommunene som har ansvaret for barnehageopptaket. Hver kommune skal ha en samordnet opptaksprosess for barnehager, men de bestemmer selv tidspunktet for opptaket, sier kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet, Julia Stelzer Pettersen.

Hun forteller at det tidligere var slik at kommunene måtte tilby ett hovedopptak i året, men at denne bestemmelsen nå er opphevet.

– I dag bestemmer kommunene selv om de ønsker å ha flere opptak eller løpende opptak gjennom året. Du kan søke både på private og kommunale barnehager i kommunens opptak, sier hun.

Opptakskriterier for barnehageplass

Seniorrådgiver i Foreldreutvalget for barnehager, Åse-Berit Hoffart, forteller at det er barnehageeier som fastsetter bestemmelsene om opptak.

– Det betyr at det er kommunene om fastsetter opptakskriteriene for de offentlige barnehagene, mens private barnehageeiere fastsetter dem for private barnehager, sier Hoffart.

Det er likevel ikke helt fritt frem for barnehageeierne, for reglene for opptak reguleres av Forskrift om saksbehandling ved opptak i barnehage.

Dette for at søkerne skal sikres en rettferdig prosess og korrekt saksgang.

– Når opptaket er varierer fra kommune til kommune, men de fleste har søknadsfrist til hovedopptak mellom 1. februar og 15. mars. Ta kontakt med din kommune for å høre når det er opptak der du bor, sier hun.

Les også: Slik fungerer vennskap i barnehagen

Søk på barnehage tidlig

Det er ingen minstealder for å søke barnehageplass, men barnet har ikke rett på plass før det fyller ett år.

– Før du søker må barnet ha navn og personnummer, men etter dette kan du levere inn søknaden når du ønsker det. Enkelte steder kan det være en fordel å være tidlig ute, da noen har i sine kriterier for opptak at de skal prioriterer den som har søkt først dersom flere søkere står likt, sier Hoffart.

Barn som fyller ett år før august, har rett til å få plass i barnehage fra august, og barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass innen utgangen av den måneden det har bursdag.

Også Pettersen understreker at det er viktig å sjekke kommunens nettsider for informasjon om datoer for opptak.

– Der skal det komme frem når og hvordan søknaden skal leveres. Noen kommuner har også oversikt over ledige plasser på nett, sier hun.

Krav på barnehageplass?

Alle barn som oppfyller vilkårene i barnehagelovens § 12 a har krav på barnehageplass.

Det innebærer at barnet må fylle ett år senest i november i søknadsåret, at det søkes innenfor fristen og at barnet er bosatt i kommunen det søkes om plass i.

For øvrig er det altså kommunene selv som bestemmer opptakskriteriene, men felles for alle kommuner er det at barn med nedsatt funksjonsevne har rett til å bli prioritert.

– Selv om dere har krav på barnehageplass, har dere imidlertid ikke rett til plass i en bestemt barnehage. Søkere som ikke får første ønsket oppfylt, har rett til å bli satt på søkerliste til den barnehagen de helst ønsker, og søkere som verken får plass på første- eller andrevalget, kan be kommunen om en begrunnelse på hvorfor de ikke fikk ønsket barnehageplass, sier Pettersen.

Les også: Slik foregår foreldresamtalen i barnehagen

Elektronisk barnehageopptak

Svaret på barnehagesøknaden kommer enten direkte fra barnehagen eller fra kommunen.

– De fleste kommuner har elektronisk opptak og i så fall kommer svaret på e-post. Det heter i "Forskrift om saksbehandling ved opptak i barnehage" at opptaket skal skje på en måte som ivaretar søkernes rettsikkerhet og en forsvarlig og effektiv saksbehandling, men saksbehandlingstiden kan variere. Du bør derfor kontakte din kommune for å få vite når det sendes ut svar på hovedopptaket eller ved eventuelle supplerende opptak, sier Hoffart.

Vanligvis skjer det i april, mai eller juni.

Dette skal med i barnehagesøknaden

- Barnehager dere ønsker i prioritert rekkefølge

- Barnets for- og etternavn

- Barnets fødselsnummer

- Barnets kjønn

- Barnets nasjonalitet og språk

- Eventuelt nåværende tilbud

- Ønsket dato for oppstart

- Eventuelle søsken i barnehage

- Foresattes navn, fødselsnummer, adresse og kontaktinformasjon

- Eventuelle forhold som gjør at barnet får høyere prioritet på listen

Kilde: Alstahaug.kommune.no

Les også: Alt du må vite hvis du skal klage på barnehagen

Hvem har rett til barnehageplass?

Ved hovedopptaket har alle barn som fyller ett år innen utgangen av august samme år rett til plass innen utgangen av august.

Barn som fyller ett år i september, oktober og november det året det søkes, har rett på plass innen utgangen av den måneden barnet ble født.

Kilde: Regjeringen.no

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning