Barn får for mange valg

For mange valg kan gjøre barn ulykkelige

Mange valgmuligheter skaper ikke mer frihet - bare mer stress og forvirring.

FORVIRRENDE: For mange valgmuligheter gir ikke barna nødvendigvis en større følelse av frihet. Tvert imot kan de bli mer forvirret og stresset.
FORVIRRENDE: For mange valgmuligheter gir ikke barna nødvendigvis en større følelse av frihet. Tvert imot kan de bli mer forvirret og stresset. Foto: Illustrasjonsfoto: Getty Images
Publisert Oppdatert

- Barn opplever ikke nødvendigvis valgmuligheter som frihet. De kan tvert i mot bli overveldet og redde for å gjøre feil, sier psykolog Svein Øverland, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og rettspsykiatri.

Klinisk sosionom Stine Harstad er enig med ham:

- Det er viktig at barn lærer å ta valg. Men får de for mange valg, eller valg som ikke er tilpasset deres alder og psykologiske modenhet, kan barn bli forvirret, usikre, stressa og miste oversikten over situasjonen, sier Harstad.

For mange valg gir utsettelse

Å ta gode avgjørelser er noe alle barn må øve seg på. Å lære å velge påvirker den kognitive utviklingen, evnen til å ha kontroll, muligheten til å dempe konflikter og til å utvikle selvkontroll og selvfølelse. Barnet kan ta mer ansvar, det lærer å skille galt fra rett, og det vil etter hvert forstå at egne valg gir konsekvenser.

- Barn tåler mange valg så lenge de får råd underveis, og hjelp til å forstå konsekvensene av det de velger. Men når valgene blir for mange, fremstår det ofte enklere å utsette eller å unngå valgene, sier Øverland.

Det er foreldrenes jobb å rettlede barna gjennom en gradvis tilnærming til å ta egne valg. Dette krever at barna lærer at valg også innebærer feilvalg, uten at verden går under av den grunn.

- Barnet må forklares at det nesten alltid kan gjøre et nytt valg, hvis førstevalget viser seg å slå feil, forklarer Øverland.

Begynn med valg du lett kan akseptere

Ønsker du å gi barna trening i å velge, er det lurt å begynne med noe som får få eller ingen konsekvenser, og der du uansett kan akseptere barnets valg.

For eksempel kan du la barnet velge om det vil ha den blå eller røde genseren på i barnehagen i dag. Hvis genserne er like varme, spiller det ingen rolle hvilket valg barnet tar.

Det du derimot ikke bør gjøre, ifølge ekspertene, er å spørre barnet om ting som allerede er avgjort, eller der barnets valg ikke er et reellt alternativ. Det har liten hensikt å spørre barnet hva det vil ha til middag, dersom du allerede har bestemt deg for å lage fiskeboller.

I situasjoner der du vet at barnet ikke er i stand til å ta det rette valget, er det best å la være å spørre barnet. Det er uklokt å spørre om barnet vil ha på vinterdressen når det er ti kuldegrader ute. For hva gjør du hvis barnet heller vil ha på sommerkjolen sin?

Avhengig av gode alternativer

- Slik jeg ser det, har vi tre typer regler knyttet til valg, sier sosionom Stine Harstad.

  1. De voksne bestemmer at slik må det være.
  2. Barn og voksne bestemmer i fellesskap innenfor gitte rammer fra de voksne.
  3. Barnet får bestemme selv.

- Barn er avhengige av trygge voksne som presenterer gode alternativer når de skal lære å velge. Her er det viktig at valgmulighetene er logiske og forståelige, sier Harstad.

Hun mener det er en viktig foreldreoppgave å lære barna hva som er gode og dårlige valg.

- Foreldre bør sette av tid til å snakke med barna om valgene de gjør, og gjerne i etterkant evaluere hva som er gode og dårlige valg sett i lys av hvilke konsekvenser valget fikk, sier Harstad.

- Når barna ikke får tilstrekkelig hjelp av foreldrene til dette kan det påvirke relasjonen mellom foreldre og barn. Barna kan for eksempel vise mindre tillit og trekke seg unna foreldrene, forklarer hun.

Når det gjelder regler for blant annet skjermbruk, innetid og sengetid, mener Harstad at barna med fordel kan være med og bestemme innenfor de voksnes rammer.

- Slik kan barnet for eksempel erfare at mange fritidsaktiviteter i uken fører til for lite tid til lekser og avslapning. Neste gang vil de kanskje velge annerledes, forklarer hun.

- Noen valg skal barn skånes for

Etter hvert som barna blir eldre, vil foreldre måtte ta stilling til sine egne og barnas valg i forbindelse med aldersgrenser eller annen alderstilpasset oppførsel.

Psykolog Svein Øverland råder foreldre til å følge de generelle reglene i samfunnet, og la barna forstå at valgene har konsekvenser.

- Mitt råd er å følge de aldersgrensene vi har i Norge når det gjelder alt fra spill og kino, til sex og prevensjon. De generelle reglene gir et godt utgangspunkt, sier Øverland.

Selv om det er en del av foreldrerollen å lære barna å ta egne valg, er det noen valg barn bør skånes for, mener sosionom Stine Harstad. Spesielt gjelder dette dersom barnets valg kan brukes til å sette foreldrenes interesser opp mot hverandre.

- Når det gjelder konflikter mellom foreldre, som samværsordninger, skal barna bli hørt. Men deres lojalitet må ikke misbrukes, sier Harstad.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning