Test av søskenvogner

De beste vognene for søsken

Vi har testet de mest populære søskenvognene.

STORE VALG: Store, dyre vogner. Fin din favoritt i vår test. FOTO: Produsentene
STORE VALG: Store, dyre vogner. Fin din favoritt i vår test. FOTO: Produsentene
Publisert Oppdatert

Om testen:

I denne testen har vi bedt brukerne i vårt testpanel Foreldre og Barn Testfamilier om å vurdere søskenvogner. Snaut 100 brukere har evaluert fordeler og ulemper ved søskenvogner de eier eller har eid selv. 

Grunnen til at vi gjør det på denne måten, i stedet for at vi henter inn vogner til teknisk test, er at vi da får verdifull informasjon om hvordan vognene oppleves i bruk over tid. Det gjelder for eksempel slitasje, komfort og trilleegenskaper, som er vanskelig å vurdere når vogna er helt ny og ubrukt. 

For at vi skal sikre tiltrekkelig kvalitet på brukerevalueringene, har vi utelukkende tatt med vogner som minst fem brukere har erfaringer med. Vi har så sammenfattet brukerdataene, og legger mest vekt på de erfaringene som er felles for flere brukere.

Som da vi testet 19 vanlige barnevogner, har vi fått brukerne til fortelle oss hvordan de vurderer vognene. Vi gjør dette for å få fram produkterfaringer som tekniske tester ikke viser.

Klikk.no har også, ganske nylig, testet joggevogner og reisetriller

I søskenvogn-testen er det rundt 100 brukere som har bidratt. De har evaluert søskenvognene de selv eier.

De har gitt oss informasjon om svakheter og fordeler ved vognene sine. Vi har sammenfattet dataene, og den samlede evalueringen utgjør grunnlaget for karaktersettingen.

- Lett å slå sammen

Alle vognene i testen er evaluert av minst 5 eiere. Dette betyr også at noen av vognene som vi har fått inn vurderingsskjemaer for, ikke er med i testen. Dette fordi det er for få skjemaer for samme vogn. Vi mener at vi trenger minst 5 eiervurderinger per vogn.

Jevnt over er det høy kvalitet på vognene. Den som kommer aller best ut er Babyjogger Citi Mini Duo. 

- Den er enkel å navigere og slå sammen, kommer gjennom de fleste dører, det er god skygge, lett å legge ned ryggen og grei plass under vognen, sier Therese Jåtten Denham, en av brukerene som har evaluert denne vogna.

Phil and Teds Sports Navigator ligger hakk i hæl ifølge våre brukere, og også den andre Babyjogger-modellene, City Select, kommer godt ut i testen, sammen med Mountain Buggy Duet.

Trilling og komfort

Sammenslåing, trille-egenskaper, komfort for barna og praktiske løsninger er det de 100 brukerne i panelet har vært mest opptatt av i sine vurderinger av søskenvogner.

Noen av vognene har kalesjer som kan vendes begge veier. Det er et stort fortrinn. Store nok seter til å vokse i og framkommelighet på ulike underlag teller også mye.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning