Test av leketøy med lyd 2009

Leker bryter støygrense

Fem av tolv leker i testen overskrider anbefalt lydnivå når barnet holder dem tett inntil seg.

LEKETØY: Ikke alle leker er like bra å ha inntil øret. Leken på bildet er ikke med i testen.
LEKETØY: Ikke alle leker er like bra å ha inntil øret. Leken på bildet er ikke med i testen. Foto: FOTO: Colourbox
Publisert Oppdatert
TEST: Multiconsult måler lydtrykknivået på batteridrevne leker for barn fra 0-3 år.
TEST: Multiconsult måler lydtrykknivået på batteridrevne leker for barn fra 0-3 år. Foto: FOTO: Geir Dokken
HOLDER MÅL: Denne leken , Bellino Ball, er ikke ment  å være nærmere enn 2,5 cm fra et barns øre, men holder seg likevel innenfor støygrensen målt med 2,5 cm avstand.
HOLDER MÅL: Denne leken , Bellino Ball, er ikke ment å være nærmere enn 2,5 cm fra et barns øre, men holder seg likevel innenfor støygrensen målt med 2,5 cm avstand. Foto: FOTO: Geir Dokken
HØRSELSKADER: Barn kan få hørselsskader av støyleker.
HØRSELSKADER: Barn kan få hørselsskader av støyleker. Foto: FOTO: Geir Dokken

Slik har vi testet

Multiconsult har på oppdrag fra Foreldre & Barn utført målinger av lydtrykknivået fra et utvalg batteridrevne leker beregnet til barn fra 0 til 36 måneder.

Hensikten med målingene var å kontrollere om avgitt støy fra de valgte lekene ligger innenfor de forskriftsmessige grenseverdiene for avgitt støy. Lekene er kjøpt i leketøysbutikker i Oslo og Akershus.

Målemetode er i samsvar med Forskrift om sikkerhet ved leketøy, som er basert på et EU-direktiv om leketøy.

Måleutstyret ble kalibrert før og etter målingene. Lydstyrken måles i desibel (dB).

Leker med lyd deles i to kategorier: Leker som tydelig er beregnet for å holdes opp mot øret, og leker der det blir en definisjonssak om de innbyr til å holdes opp mot øret eller ikke.

Leker som innbyr til å holdes opp mot øret, er målt på 2,5 centimeters avstand, mens andre leker er målt på 50 cm avstand.

Gjeldende grenseverdi for lekene 90 dBA. De oppgitte lydnivåene er høyeste målte nivå..

Alle lydlekene i denne testen er godkjent etter dagens standard. Men noen ut fra en forutsetning om at de ikke skal brukes nærmere enn en halv meter fra øret.

Så lange armer har ikke småbarn. Dermed bryter fem av lekene SFTs ( Statens forurensningstilsyn) anbefalte støygrense, selv om de ikke er ulovlige.

Et lite barn har korte armer, og kan lett falle for fristelsen til å putte en morsom bråkeleke opp til øret eller nær ansiktet. Derfor har vi målt alle lekene på 2,5 centimeters avstand - uavhengig av om de er ment for tett lek, eller ikke (se ramme).

Vanskelig å måle

Er en leke for støyende, kan det rett og slett skade hørselen til barnet ditt. Barn tilbringer mye tid i støyende omgivelser, og er dessuten ofte omgitt av leker med ulike lydeffekter.

Riktignok hører det neppe på en støyleke gjennom en hel dag, men energien ved for eksempel 95 desibel er faktisk nesten ti ganger sterkere enn ved 85 desibel, grunnet at lyd måles på en logaritmisk skala.

Det er vanskelig å måle graden av skader et barneøre får når det blir utsatt for høye lyder, men man vet at høye lyder kan ødelegge sansecellene inni øret. Hårene på sansecellene blir helt eller delvis ødelagt, og dette kan føre til tinnitus eller andre plagsomme hørselskader.

Diffuse grenser

Av hensyn til sikkerheten for barn skal leketøy og barneprodukter på det norske markedet oppfylle en rekke krav. Forskriftene sier at lydnivået på leketøy skal ha en maksgrense på 90 desibel*. Til sammenligning er det i arbeidslivet påkrevet hørselvern mot vedvarende støy på 85 desibel.

Maksgrensen er den samme for leker som er beregnet for eller innbyr til å holdes opp mot øret, og for leker som er ment å holdes langt fra øret, ifølge Forskrift om sikkerhet ved leketøy.

Forskjellen er at sistnevnte gruppe skal tilfredsstille maksgrensen målt på 50 cm avstand. Men når målgruppen er små barn, kan denne forutsetningen bli meningsløs.

- Dette blir en definisjonssak. Noen leker, som mobiltelefoner, er helt klart ment å holdes opp mot øret. Men det er viktig å huske på at små barn gjerne utforsker og biter på alle typer leker. Det kan være vanskelig for et lite barn å holde en leke på 50 centimeters avstand. Derfor bør man gå ut fra føre-var-prinsippet og velge støyleker med forsiktighet, mener seksjonssjef Cecilie Kristiansen ved seksjon for kjemikalie- og produktkontroll i Statens forurensningstilsyn (SFT).

Generell bedring

De siste 10 årene har SFT fulgt med på farlige leker, og de har gjennomført stikkontroller med jevne mellomrom. Flere av disse kontrollene har avdekket leketøy som er ulovlige i henhold til regelverket. Hvis lekene overstiger støygrensene, må importøren fjerne lekene fra både butikk og lager.

- Vi gjorde en kontroll ute i butikk i fjor, og fant da faktisk ingen leker som oversteg maksgrensen for støy. Dette er veldig positivt, og kan indikere at det er en generell bedring for leker til barn under 3 år.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning