Test av babyleker med lyd

Disse lekene kan gi barna hørselsskader

Sju av ti lydleker vi har testet kan gi hørselsskader hvis de holdes for nær ørene.

TEST AV BABYLEKER MED LYD: - Barnet ditt er utsatt for støy i barnehage og hverdagsliv. Summen av dette kan medføre hørselsskader. For noen kan disse lekene være dråpen som får begeret til å flyte over, advarer generalsekretær Anders Hegre i Hørselshemmedes Landsforbund.
TEST AV BABYLEKER MED LYD: - Barnet ditt er utsatt for støy i barnehage og hverdagsliv. Summen av dette kan medføre hørselsskader. For noen kan disse lekene være dråpen som får begeret til å flyte over, advarer generalsekretær Anders Hegre i Hørselshemmedes Landsforbund. Foto: FOTO: Getty Images
Publisert Oppdatert

Lydens varighet avgjør skaden

Kraftig støy er en alvorlig trussel mot hørselen vår, og høye lyder kan være skadelig. De små sansecellene inni øret blir ødelagt og antallet hårceller og nervetråder, som vanligvis er ansvarlige for å fange opp lyd i det indre øret, reduseres.

Trafikkstøy utgjør 75 dB, mens store, støyende maskiner utgjør 90 dB. Barn hører ikke på en lydleke gjennom en hel dag, men det er viktig å tenke på at energien ved for eksempel 95 dB nesten er ti ganger sterkere enn ved 85 dB. Forskjellen mellom maksgrensen på 90 dB og resultatet i det høyeste målte lydnivået i vår test på hele 104,8 dB, er derfor enorm.

Overlege Haakon Arnesen ved St. Olavs Hospital bekrefter at et barn som leker lenge med testens mest bråkete lydleker, utsettes for et støynivå som betraktes som skadelig for voksne.

- Arbeidsmiljølovens absolutt maksgrense for å jobbe med 105 dB lydnivå er 3 - 4 minutter per døgn. Selv dette vil over tid gi risiko for hørselsskade, sier Arnesen.

Han påpeker at det har betydning hvor lang lekens lydsnutt er, og hvor mange ganger barnet spiller den. En leke som avgir 105 dB vil, dersom lydsnutten varer i 10 sekunder, ved 20 gangers gjentagelse passere øvre grense for hva Arbeidsmiljøloven tillater for voksne, og kan gi hørselsskade.

OM TESTEN

Multiconsult har på oppdrag fra Foreldre & Barn utført målinger av lydtrykknivået fra et utvalg batteridrevne leker beregnet til barn fra 0 til 3 år. Hensikten med målingene var å kontrollere om avgitt støy fra de valgte lekene tilfredsstiller grenseverdien for avgitt støy i Forskrift om sikkerhet ved leketøy - FOR 1996-01-04 nr. 07.

Lekene er kjøpt i leketøysbutikker i Oslo og Akershus, bortsett fra kua, som er kjøpt i Frankrike. Målingene av avgitt støy fra leketøyene er utført i henhold til angitt målemetode i Forskrift om sikkerhet ved leketøy, og med utgangspunkt i NS-EN 71-1. Forskriften er basert på et EU-direktiv om leketøy.

Måleutstyret som ble brukt i testen, ble kalibrert før og etter målingene. Lydstyrken måles i desibel (dB) på en logaritmisk skala fra null og oppover, og dB kommer gjerne med en etterstavelse som angir hvilken type lyd det dreier seg om. Lydnivået fremkommer ved å veie hvert frekvensbånd etter skalaen som er tilpasset menneskeøret. Lydnivået er målt med lydnivåmåler med frekvenskurve A, som spesifisert i IEC publikasjon 651, angitt i desibel (dBA). Høyeste observerte A-veide lydnivå i tidsrom T, måles med nivåmåler med tidskonstant F (fast), angitt i desibel (dBA).

Leker med lyd deles inn i to ulike kategorier: Leker som tydelig er beregnet for å holdes inn til øret, og leker der det er en definisjonssak om de innbyr til å holdes opp mot øret eller ikke. Den første kategorien leker skal måles på 2,5 centimeters avstand, mens den andre skal foretas på 50 centimeters avstand.

Gjeldende grenseverdi for de utvalgte lekene er et maksnivå på 90 dBA. De oppgitte lydnivåene er høyeste målte nivå i henhold til NS-EN 71-1.

Leker som lager lyd er populære hos barn. Og alle barneprodukter og leker som selges i Norge, må oppfylle en rekke krav av hensyn til barns sikkerhet.

I Forskrift om sikkerhet ved leketøy og tilhørende standard står det at lydnivået på leketøy ikke skal overskride en maksgrense på 90 dBA (se faktaboks om målingene).

Denne maksgrensen er den samme for leker som er ment å holdes opp mot øret, som for leker som ikke er ment for denne bruken.

En halv meter unna

Forskjellen ligger i måleavstanden. Leker ment å holdes inntil øret, skal måles på 2,5 centimeters avstand, mens sistnevnte gruppe skal tilfredsstille maksgrensen målt på hele 50 centimeters avstand fra lydkilden.

Dette innebærer altså at barnet må holde leken en halv meter fra seg når det leker.

Alle produktene i testen klarer kravet for maks støygrense som er gitt i dagens standard, men vi har derimot valgt å teste alle lekene på både 50 og 2,5 centimeters avstand, uavhengig om de er ment å holdes inntil øret eller ikke.

Disse målingene viser at alle lekene overholder grenseverdien ved måling på 50 centimeter, men sju av produktene bryter støygrensen ved nærlek.

Momentane hørselsskader

Det høyest målte lydnivået hadde Handy Manny på hele 104,8 dBA, målt på 2,5 centimeters avstand. Det er omtrent som å få lyden av en motorsykkel rett i øret.

Momentane hørselsskader kan være konsekvensen av slike lydnivåer rett i øret, advarer generalsekretær Anders Hegre i Hørselshemmedes Landsforbund.

- Disse lekene kan skade barnas ører momentant og bør fjernes fra markedet, krever Hegre.

Han reagerer kraftig på funnene i Foreldre & Barns test av støyleker.

- Som å få motorsykkellyd rett i øret

- Lydnivåer på nesten 105 desibel er ekstremt høyt. Det er som å få lyden fra en motorsykkel rett i øret, kommenterer Hegre.

Generalsekretæren mener at testen avdekker svakheter i regelverket, som bør endres.

- Barn har verken fysiske eller kognitive forutsetninger for å holde lekene sine på en halv meters avstand. Derfor bør forskriften endres, slik at alle produkter støytestes med tanke på at de skal være trygge å holde bare 2,5 centimeter fra øret.

Overlege Haakon Arnesen ved øre-, nese- og halsavdelingen på St. Olavs hospital stiller seg også spørrende til om dagens regelverk er strengt nok.

- Skal barnet i det hele tatt rekke bort til leken, er en avstand på 50 cm urealistisk. Det er et betydelig ankepunkt ved dagens forskrift, sier Arnesen.

Foreldre må ta ansvar

Foreldre må ta ansvar i forhold til leker i støygrenseland, oppfordrer Hegre.

- Barnet ditt er utsatt for støy i barnehage og hverdagsliv. Summen av dette kan medføre hørselsskader. For noen kan disse lekene være dråpen som får begeret til å flyte over, advarer Hegre.

Hørselsvern er påkrevd i arbeidslivet mot vedvarende støy over 85 dBA.

- Små barn håndterer lekene på ulike måter, og tar ofte ting tett opp mot ansikt og ører når de leker. Vårt råd er derfor å være kritisk når man kjøper leker med lyd, mener sjefingeniør Gro Hagen ved seksjon for kjemikalie- og produktkontroll i Klif (Klima- og forurensningsdirektoratet).

- Hvis man finner en leke man er litt usikker på, er det bedre å styre unna, sier hun.

Små barn begrenser ikke leken sin etter forskriften, og i de aller fleste tilfeller holder barnet lekene langt nærmere enn dette. Et barn tar helt instinktivt alt som lager lyd opp mot øret, og alt med lyd kan oppfattes å være en telefon.

- Reglene er gode nok

Klif mener likevel at regelverket er godt nok.

- Det er vanskelig å lage et regelverk som favner alt. Standarden er minimumskrav for å oppfylle kravet i forskriften. Vi mener at regelverket er strengt nok, selv om grensene kanskje kan virke diffuse, sier Gro Hagen.

Klif har i mange år hatt fokus på å fjerne farlige leker fra butikkhyllene, og de gjennomfører derfor stikprøvekontroller jevnlig. Finner de noe som er ulovlig i henhold til regelverket, eller som de er i tvil om kan oppfattes som lovlig, må importøren fjerne lekene fra butikk og lager.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning