baby som sover på magen

Når kan babyen sove på magen?

Bør unngås frem til barnet snur seg selv.

BABY SOM SOVER PÅ MAGEN: Babyer som sover på magen eller på siden er trolig mer utsatt for krybbedød.
BABY SOM SOVER PÅ MAGEN: Babyer som sover på magen eller på siden er trolig mer utsatt for krybbedød. Foto: Foto: Istockphoto
Publisert Oppdatert

Den største risikofaktoren i forbindelse med krybbedød er at babyen sover på magen.

- Ryggleie bør være alle spedbarns sovestilling dersom ikke medisinske grunner tilsier noe annet, forteller fagsjef for Landsforeningen uventet barnedød, Trine Giving Kalstad.

Barnet bør vennes til å sove på rygg fra dag én, og vil ofte foretrekke å sove i den stillingen det blir tilvent fra begynnelsen av.

Viktigste årsak til krybbedød

En stor, norsk studie på 1990-tallet fant ut at risikoen for dødsfall var høyest dersom barnet ble lagt på magen når det var tre til seks måneder gammelt. Nyere studier viser imidlertid at de få krybbedødstilfellene som skjer i dag, er mer spredt i alder.

- Dødsfall blant barn fra null til to måneder er sjelden forbundet med mageleie etter hva vi har sett i tidligere studier. I hovedsak skyldes dette at barnet ikke lenger legges på magen for å sove, og de er ikke store nok til å rulle over på magen, sier Giving Kalstad.

Rådene om tilvenning til ryggleie som sovestilling gjelder også for premature og lavvektige barn før de forlater sykehuset. Det er heller ikke trygt å la spedbarnet sove i mageleie på mors eller fars bryst mens han eller hun sover.

- Den økte risikoen for krybbedød som oppstår når spedbarn sover på magen, gjelder også i denne situasjonen, forteller Giving Kalstad.

Baby som sover på magen

Ettersom barnet ofte vil foretrekke den sovestillingen det er vant med, er det viktig å alltid legge barnet på rygg når det skal sove - også når barnet er stort nok til å snu seg selv.

- La barnet sove i den stillingen barnet velger, men foreldre skal fortsette å legge barnet på rygg når det skal sove. Forskning viser at det er viktig å fortsette med dette, sier Giving Kalstad.

Det vil selvsagt være unaturlig at foreldrene skal stå og overvåke barnet mens det sover i tilfelle det snur seg over på magen i løpet av natten, men om du har for vane å sjekke til barnet - for eksempel før du legger deg selv - kan du med fordel snu barnet over på rygg igjen dersom det har snudd seg:

- Om du ved en tilfeldighet ser at barnet har lagt seg over på magen, kan du med fordel legge det på rygg igjen. Dette har imidlertid ingen hensikt etter at barnet har fylt ett år, sier lege, professor og tidligere direktør ved Medisinsk fødselsregister, Lorentz Müller Irgens.

Les også: Så lenge og mye bør babyen din sove

Baby som sover på siden

Det finnes lite konkrete bevis på hvorfor det er som det er - det vi vet med sikkerhet er at mageleie i søvnen er den største risikofaktoren i forhold til krybbedød.

- Hypotesene om hvorfor det er slik, er at barn sover tyngre når de ligger på magen, at barnet lettere kan bli for varmt når det sover på magen og at barnet kan puste inn brukt luft når det sover på magen, sier Giving Kalstad.

Også i sideleie er risikoen for krybbedød større enn ved ryggleie; her øker risikoen med 3 ganger, ettersom barn som ligger på siden blir mer ustabil og kan komme seg over på magen.

Enkelte er mer utsatt

Mageleie er sannsynligvis kun farlig for enkelte spedbarn.

- Å sove på magen kan forsterke betydningen av andre risikofaktorer hos enkelte og mer sårbare barn. Forskerne tror at noen spedbarn er spesielt sårbare fordi de kan ha en genetisk disposisjon for krybbedød. Denne sårbarheten kan barnet ha ervervet i svangerskapet gjennom for eksempel utsettelse for nikotin, eller ved at barnet har en uheldig arvelig genetisk disposisjon som gjør det mer sårbart, sier Giving Kalstad.

Ettersom vi ikke vet hvem «risikobarna» er, er det viktig at alle legges på ryggen når de skal sove.

- Til tross for at vi vet at barn av røykende mødre har en høyere risiko for krybbedød, vet vi også at det dør barn i krybbedød uten røykende mødre, eller der barnet har sovet på ryggen. Siden vi ikke kan definere «risikobarnet» er det altså nødvendig at alle små barn sover på ryggen, sier hun.

Les også: Snorker babyen din?

Mageleie i våken tilstand

Selv om spedbarn aldri skal legges til for å sove på magen, er det viktig at barnet får ligge mye på magen i våken tilstand.

- Rådet om ryggleie gjelder kun når barnet skal sove. Når barnet er våkent bør det være ofte i mageleie; det er viktig for å styrke muskulatur og bevegelighet. Alltid la barnet være under oppsyn, og pass på at ikke babyen sovner på magen, sier Giving Kalstad.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning