Tvillingforeldre:

- Jeg føler at jeg ikke strekker til som mor

Tvillingforeldre krever lik rett til omsorg. De vil kunne være der for begge barna sine. Samtidig.

INTENST: Det krever mye å være tvillingforeldre. Live Unstad og Jørgen Ødegaard har nylig blitt foreldre til Torbjørn og Tea. De skulle ønske de kunne ha mer permisjon samtidig.
INTENST: Det krever mye å være tvillingforeldre. Live Unstad og Jørgen Ødegaard har nylig blitt foreldre til Torbjørn og Tea. De skulle ønske de kunne ha mer permisjon samtidig. Foto: Privat
Publisert Oppdatert

- Når jeg må være alene med dem føler jeg at jeg ikke strekker til som mor. Jeg vil hele tiden tenke at de ikke får nok kos og oppmerksomhet når jeg alltid må prioritere den som skriker høyest, sier Live Unstad. Hun og Jørgen Ødegaarden ble foreldre til Torbjørn og Tea for sju uker siden.

Mens barn som blir født alene får én forelders fulle oppmerksomhet hele tiden, må flerlinger dele.

Tvillingforeldre har den siste tiden kjempet for flere omsorgsuker for begge foreldrene. De vil være to foreldre når barna kommer hjem fra sykehuset og i lengre tid etterpå. To hender som kan ta seg av hvert barn, to par øyne som kan se hver tvilling når de gråter, trenger kos eller skal mates.

Kun fem ekstra uker

Allerede nå gruer Live Unstad seg til samboeren må begynne å jobbe igjen.

Par som blir tvillingforeldre får fem ekstra permisjonsuker i Norge. Det mener Tvillingforeldreforeningen er altfor lite. 

- Vi mener det er feil at den førstefødte tvillingen i praksis har rett på omsorg i 46 uker, mens den andre kun får fem uker, sier daglig leder for Tvillingforeldreforeningen, Ingun Ulven Lie.

De har fått med seg over 3000 mennesker på oppropet «Lik rett til omsorg for tvillinger og trillinger». Det er sendt inn til ni partier, Barneombudet og tre komiteer på Stortinget.

De oppfordrer foreldre til å ta permisjonen samtidig, og ønsker at enslige foreldre skal kunne gi en annen person i familien eller vennekretsen muligheten til å fungere som omsorgsperson.

Økt sjanse for depresjon

Hvert år er det rundt tusen flerlingfødsler i Norge, de aller fleste tvillinger.

Forskning fra Folkehelseinstituttet viser at tvillingmødre har større sannsynlighet for depresjon i småbarnsperioden enn andre mødre, og at risikoen øker til 77 prosent høyere risiko etter fem år. Tallene forskerne har benyttet er hentet fra Mor- og barnundersøkelsen og baserer seg på nesten 90.000 kvinners svar, hvor 1842 av dem var flerlingsmødre.  Sammenhengen mellom flerlingfødsler og depresjon har ikke tidligere blitt forsket på.

Tallene slår fast at kvinner som er gravide med flerlinger har normal mental helse mens de er gravide og mens de fortsatt har permisjon i etterkant av fødselen, men risikoen øker etter hvert som barna blir eldre.

- Flerlingmødre har en betraktelig høyere risiko for depresjon, forteller forsker Eivind Ystrøm.

Dermed konkluderes det med at flerlingmødre har større behov for støtte og oppfølging enn de som har født ett barn.

- Barn av deprimerte mødre er i risikosonen for å få en forsinkelse i kognitiv og språklig utvikling, sier han.

Nesten halvparten av tvillingene fødes prematurt, mens det gjelder så godt som alle trillingene. Det fører til en stor tilleggsbelastning som legges på foreldrene.

- Vi ser at det går rimelig fint med mor så lenge hun har permisjon, men det er i perioden etterpå at de har mer psykiske plager. Dette er jo forså vidt et argument for at de burde ha lengre permisjon, slår Ystrøm fast.

- Med dagens ordning har trillinger ofte kommet til termindato når pappa skal tilbake i jobb. Det er en stor ekstrabelastning å ta seg av premature barn og bortimot umulig å skulle ta seg av og mate tre barn samtidig som du skal ta vare på deg selv, sier Ulven Lie.

Saken fortsetter under bildet.

PRESISJON: Det krever mye å mate to babyer. Pappa Jørgen Ødegaard gjør en solid innsats.
PRESISJON: Det krever mye å mate to babyer. Pappa Jørgen Ødegaard gjør en solid innsats. Foto: Privat

- Ingen vil la barnet sitt ligge å gråte

Live Unstad føler allerede det er vanskelig når begge barna gråter samtidig, eller vil ha mat til samme tid. Da må hun prioritere den som skriker høyest.

- Mange ganger er det bare litt kos og oppmerksomhet som skal til for at de roer seg, men hvis begge vil ha det samtidig får jeg ikke til å gi dem det de trenger.

Hun skulle ønske samboeren kunne vært hjemme samtidig med henne i minst de første tre månedene.

Paret hadde planlagt å ta halve permisjonen hver allerede før de visste de skulle få to, men ble ikke klar over at de hadde krav på fem uker ekstra før de var på kurs hos Tvillingforeldreforeningen.

- Det var en ganske stor lettelse. Særlig siden vi kunne ta dem sammen. Vi er jo heldige med når på året de er født, så vi hadde mulighet til å gjøre det slik. Andre må tenke på barnehageopptak, men det slipper heldigvis vi, sier hun.

Ingun Ulven Lie i Tvillingforeldreforeningen er selv tvillingmor til voksne barn.

- Alle som har flerlinger kjenner på følelsen av maktesløshet. Man blir så enormt sliten. Det er viktig at disse barna har de samme rettighetene som barn som er født alene. Og det synes jeg ikke de har nå.

Samarbeider godt

Ødegaarden og Unstad har foreløpig en fin ordning med barna. De mater dem annenhver gang om natta, og tar alt stell og mating på dagtid samtidig.

- Jeg skulle ønske jeg kunne være hjemme sammen med dem mye lenger. Hvis vi skal gjøre det nå går det veldig utover økonomien, men jeg vurderer likevel å ta litt mer fri. Jeg er selvstendig næringsdrivende, så jeg har litt mer frihet enn mange andre, sier pappa Jørgen Ødegaarden.

Familien er bekymret for hvordan barna vil bli tvunget til å ligge og vente på oppmerksomheten. Når paret mater barna samtidig tar det en halvtime å få i begge mat. Når en av dem er alene med barna går det én og en halv time.

- Og siden de spiser omtrent annenhver time er det nesten bare å begynne på nytt når man er ferdig. Det blir veldig samlebånd, og vi føler at vi ikke kan gi like mye kos fordi vi må over på å mate neste barn.

Pappaen er glad han har mulighet til å ta mer fri.

- Jeg tror ikke jeg kommer til å jobbe hundre prosent før det er min tur til å ta permisjon, sier han.

Vanskelig å legge alene

Politisk rådgiver for SV i helse og omsorg, Bjarne Kristoffersen, er selv tvillingpappa, og ser hvor vanskelig det er å skulle være alene med barna.

- Det er bare fjorten dager siden det ble mulig for oss at en av oss legger guttene alene, og nå er det  15 måneder siden de ble født. Våre gutter er friske og fornøyde, likevel er det svært hektisk, sier han.

- Men det er mange som har det skikkelig tøft, de trenger virkelig en håndsrekning.

SV mener det trengs endringer i lovverket som kan gjøre permisjonsrettighetene bedre. De mener det ikke trenger å koste mye penger og at det vil være enkelt å gjennomføre. Partiet foreslår i tillegg at det bør gjennomføres en levekårskartlegging for flerlingfamiliene for å samle kunnskap om hvilke utfordringer og behov som finnes.

- Vi vil gi ammefri også for far eller medmor. Da kan både mat- og annet avhjelpes under mors permisjon. Vi ønsker også lovfestet rett til to uker fri per barn ved fødsel.  I dag får man to uker per fødsel, uavhengig av hvor mange barn man får. Tvillinger bør ha fire uker, trillinger seks, slår slår SV-leder Audun Lysbakken fast.

I tillegg ønsker partiet å gi et pålegg til kommunene om familievikar for enslige, trillinger og særlig utsatte familier.

- Dette er billige, men viktige, tiltak som barneministeren burde kunne støtte, sier han.

Skuffet over Horne

SV-leder Audun Lysbakken har sendt skriftlig spørsmål til barneminister Solveig Horne, og mener det er åpenbart at som får tvillinger eller trillinger trenger mer hjelp enn det samfunnet tilbyr dem i dag.

- Jeg er svært skuffet over hvordan barneministeren nærmest bare avfeier de helt spesielle utfordringene denne gruppen møter. Flerlingforeldre trenger mer fødselspermisjon, sånn at begge foreldre kan være hjemme over en lengre periode, sier han.

Horne svarte på forespørselen at hun mener foreldrepermisjonsordningen allerede er svært fleksibel og at det ikke foreligger noen planer om utvidelse av permisjonen nå.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning