Design redder liv

Med denne dokka skal færre kvinner dø når de føder

Å føde barn er det farligste en kvinne kan gjøre. Det skal ett norsk produkt gjøre noe med.

KVINNER DØR: Hver dag dør 1000 kvinner på grunn av fødselskomplikasjoner og svangerskap. Det norske produktet MamaNatalie skal være med på å redusere mødredødligheten i hele verden.

KVINNER DØR: Hver dag dør 1000 kvinner på grunn av fødselskomplikasjoner og svangerskap. Det norske produktet MamaNatalie skal være med på å redusere mødredødligheten i hele verden. Foto: Foto: Laerdal Medical

Publisert Oppdatert
TRYGG FØDSEL: Denne dukka, MamaNatalie, skal hjelpe tusenvis av kvinner verden over til en tryggere fødsel. Den fylles blant annet med halvannen liter medisinsk blod.

TRYGG FØDSEL: Denne dukka, MamaNatalie, skal hjelpe tusenvis av kvinner verden over til en tryggere fødsel. Den fylles blant annet med halvannen liter medisinsk blod. Foto: Foto: Laerdal Medical

Hvert år dør rundt 350 000 kvinner i forbindelse med fødsel i utviklingsland. Det er ikke bare snakk om å unngå alvorlige rifter ved fødselen, men om å redde liv. De fleste kunne vært reddet dersom det hadde vært en kompetent fødselshjelper tilstede under fødselen.

Et av FNs åtte tusenårsmål er å redusere mødredødeligheten med tre fjerdedeler innen 2015. Det kan norsk design være med på.

Laerdal Global Health håper at fødelssimulatoren MamaNatalie vil være et nyttig verktøy på veien. Det norske selskapet har utviklet hjelpemiddelet som skal gjøre fødselshjelpere over hele verden bedre rustet til å hjelpe mor og barn på fødselsdagen.

Slik er kroppen etter fødsel.

Brukes i Norge også

- MamaNatalie er et verktøy for å lære fødselshjelpere å håndtere både normale og mer kompliserte fødsler. Simulatoren er særlig egnet til å lære hvordan blødninger etter fødselen skal håndteres, sier Ingrid Lærdal, deleier i Laerdal Medical til Foreldre & Barn.

- Slike blødninger tar sjeldent liv i vestlige land, men er en hyppig dødsårsak i utviklingsland.

Her kan du se MamaNatalie demonstrert:

Utviklet av student

Industridesigner Paulina Gonzalez fra Guatemala har gjennom Design uten grenser bidratt til å designe fødselssimulatoren MamaNatalie. Hun fikk utfordringen da hun jobbet for Laerdal Medical gjennom utvekslingsprogrammet Design uten grenser i 2009.

Etter at Paulina bidro til å designe fødselssimulatoren ble hun tilbudt jobb hos Laerdal Global Health, og i dag bor og arbeider hun i Stavanger.

- Jeg ble litt skremt og veldig glad da jeg ble bedt om å lage en prototype på en fødselssimulator som er tilpasset utviklingsland, forklarer Paulina Quiñones Gonzalez.

1000 kvinner dør i barsel

  • Hver dag dør 1000 kvinner på grunn av fødselskomplikasjoner.
  • 99 prosent av disse dødsfallene skjer i utviklingsland.
  • De fem vanligste dødsårsakene er blødning, blodforgiftning, usikker abort, svangerskapsforgiftning og langvarig eller forhindret fødsel.
  • Nesten 75 prosent av alle barseldødsfall skyldes disse fem årsakene.

Kilde: Verdens Helseorganisasjon (WHO)

- Etter seks uker kom jeg og en norsk student opp med den første prototypen på simulatoren MamaNatalie. Den består i enkle trekk av en sekk med seler som festes på magen til en person. Personen simulerer fødselen manuelt ved hjelp av hendene, forteller hun. Konseptet vakte stor interesse, og sammen med en gruppe produktutviklere hos Laerdal fortsatte Gonzalez å utvikle MamaNatalie.

Siden første prototype ble vist ved en verdenskonferanse for fødselsleger i Sør-Afrika i 2009 har MamaNatalie vært presentert på flere konferanser innen global helse. MamaNatalie har høstet lovord under feltutprøving i Tanzania, Etiopia, Norge og USA og er nå i ordinær produksjon.

Design uten grenser utvikler produkter for utviklingsland. I høst arrangeres det en utstilling på DogA i Oslo der flere produkter skal stilles ut, blant annet MamaNatalie.

Legetidsskriftet Lancet publiserte i 2010 en stor kartlegging av barseldødsfall, der tallene er systematisert pr. land.

Skal redde mor

LIVREDDER: Et av FNs åtte tusenårsmål er å redusere mødredødeligheten med tre fjerdedeler innen 2015. Det kan norsk design være med på.

LIVREDDER: Et av FNs åtte tusenårsmål er å redusere mødredødeligheten med tre fjerdedeler innen 2015. Det kan norsk design være med på. Foto: Foto: Laerdal Medical

Hver dag dør 1000 kvinner på grunn av fødselskomplikasjoner og svangerskap.

ENKEL I BRUK: MamaNatalie er enkel i bruk og skal selges til kostpristil utviklingsland.

ENKEL I BRUK: MamaNatalie er enkel i bruk og skal selges til kostpristil utviklingsland. Foto: Foto: Laerdal Medical

- Det finnes mange forskjellige fødselssimulatorer på markedet, men knapt noen av disse er egnet for bruk i utviklingsland. Målet for MamaNatalie var derfor fra dag én å utvikle en simulator som var egnet for bruk i disse landene. Den ble derfor designet for å være svært rimelig og holdbar, kulturelt tilpasset, enkel å transportere og ikke minst skal den legge til rette for en effektiv og interaktiv opplæring. Over 1 500 simulatorer er allerede solgt.

- Hvis mor dør, viser tall at det er dobbelt så stor risiko for at barnet ikke overlever, sier Ingrid Lærdal til Foreldre & Barn.

Donasjoner

- MamaNatalie er introdusert i vestlige land til en høyere pris i en «Buy One Gift One»-kampanje. Det vil si at for hver MamaNatalie som selges i vestlige land doneres en ekstra MamaNatalie for bruk i opplæringsprogrammer i land med høy mødre- og spedbarnsdødelighet, sier Ingrid Lærdal.

I forbindelse med Den Internasjonale Jordmordagen i år tok Jordmorforeningen i Rogaland initiativ til en innsamlingsaksjon. Innsamlingsaksjonen resulterte i at mer enn 20 MamaNatalie-simulatorer sendes til Afghanistan for å bidra til å gjøre fødselsdagen tryggere for afghanske mødre og barn.

Brukes i opplæring

Signe Egenberg, undervisningsjordmor ved Stavanger Universitetssykehus, har vært sentral i utprøvningen av MamaNatalie og primus motor for at personell på føde- og barselavdelingene ved sykehuset har gjennomgått opplæring ved hjelp av MamaNatalie.

- Gjennom øvelser med MamaNatalie blir fødselshjelpere minnet om hvor viktig det er å massere livmoren for å forhindre alvorlige blødninger, forklarer Egenberg.

- Jeg synes MamaNatalie har blitt en realistisk og effektiv simulator. Simulatoren kan fylles med inntil halvannen liter kunstig blod som brukes for å simulere blødning etter fødsel. Målet er at fødselshjelperne handler riktig når MamaNatalie blør mer enn normalt, sier hun. Egenberg har nylig gått i gang med en doktorgrad hvor hun vil studere effekten av opplæring med MamaNatalie både i Norge og i Tanzania.

Redde liv ved fødsel

Laerdal Medical har i over 50 år arbeidet for å hjelpe til redde liv gjennom utvikling av opplærings -og treningsprodukter innenfor akuttmedisin. Mest kjent i Norge er kanskje «Anne-dukken» som benyttes av både lekfolk og helsearbeidere verden over til å lære hjerte- og lungeredning. I de senere år har selskapet også satt seg som mål å bidra til å redde liv ved fødsel.

- I 2009 inngikk vi et samarbeid med den amerikanske barnelegeforeningen, Redd Barna, den amerikanske bistandsorganisasjonen USAID og det amerikanske helsedepartementet for implementering av Helping Babies Breathe. Dette er et prosjekt hvor fødselshjelpere i utviklingsland gjøres i stand til å gi enkel, livreddende pustehjelp til spedbarn etter fødselen. Målet med prosjektet er å lære opp 1 million fødselshjelpere. Resultater fra Tanzania viser at når prosjektet gjennomføres på en god måte kan det bidra til å redde livet til hundretusener av nyfødte i utviklingsland, sier Ingrid Lærdal.

FØDSELSHJELPER: MamaNatalie kan også brukes av menn for å øve på å redde kvinneliv.

FØDSELSHJELPER: MamaNatalie kan også brukes av menn for å øve på å redde kvinneliv. Foto: Foto: Laerdal Medical

Nye produkter på gang

- De lovende resultatene fra Helping Babies Breathe-prosjektet og de gode tilbakemeldingene på MamaNatalie stimulerte oss til å etablere et eget non-profit søsterselskap til Laerdal Medical; Laerdal Global Health. Det nye selskapets mål er å utvikle 12-15 innovative produkter som kan bidra til å redde liv til mor og barn på fødselsdagen, sier Lærdal.

- MamaNatalie inngår i dag som ett av foreløpig fem produkter i Laerdal Global Health sin produktportefølje, og har satt en høy standard for de nye produktene som er under utvikling.

Følg oss på Facebook - trykk på liker!

Les også:

- Sånn fikk vi barn. 14 mødre forteller.

Ola (9) overlevde fordi mamma kunne førstehjelp

Gravide Hilde måtte slanke seg

Får du full pott på denne testen er du trolig lege.

Med kommersielt innhold
Med kommersielt innhold

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning