Statsbudsjettet 2011

– Et overgrep mot meg og min familie

Debatten raser om økt pappaperm.

MER TID MED PAPPA: Regjeringen foreslår å øke pappapermen til 12 uker i 2011.
MER TID MED PAPPA: Regjeringen foreslår å øke pappapermen til 12 uker i 2011. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.com
Publisert Oppdatert

I statbudsjettet for 2011 foreslår regjeringen noen endringer i foreldrepengeordningen:

  • Den samlede foreldrepermisjonen utvides med én uke, altså til 47 uker med 100 prosent dekning eller 57 uker med 80 prosent dekning.
  • Av dette utvides fedrekvoten fra 10 til 12 uker.
  • Også når mor er uføretrygdet, får far rett til 12 ukers pappapermisjon.

Men fortsatt får ikke far permisjon om mor er student.

Disse endringene, som skal gjelde for barn født eller adoptert fra og med 1. juli 2011, blir heftig diskutert på DinBaby.com. Mens noen mener dette er helt nødvendig, er andre skeptiske til at mor kanskje må tilbake på jobb tidligere.

"Prinsipelt mener jeg at permisjonsukene burde vært fordelt 50/50 mellom mor og far. Slik jeg ser det, er dette et av de viktigste tiltakene man kunne innført for å sikre likestilling i arbeidslivet."

"Det er mest naturlig at mor er hjemme mesteparten av tiden så lenge ikke likestillingen kommer så langt at fedrene begynner å gå gravide, føde, amme osv.!"

Del på Twitter

Del på Facebook DelBidrar til økt likestilling

Regjeringen forsvarer forslaget med at utvidet fedrekvote styrker fedrenes muligheter til å være hjemme med barna når de er helt små. Og det bidrar til økt likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet.

Fra 1. juli 2009 ble pappakvoten utvidet fra 6 til 9 uker. På sikt har regjeringen planer om å øke kvoten til totalt 14 uker.

- Vi har sagt i regjeringserklæringen at vi skal utvide til 14 uker fedrekvote. Men vi har også sagt at vi skal ha en full gjennomgang av regelverket, har statssekretær Henriette Westhrin, tidligere uttalt til Foreldre & Barn.

Tredeling av permisjonen?

Regjeringen ser også på andre løsninger som innebærer økt pappakvote:

- I Sverige har de for eksempel en tredeling av permisjonen. Første del er forbeholdt mor, den siste er forbeholdt far, mens delen i midten i utgangspunktet er delt mellom dem, hvis ikke de gir beskjed om at de vil ha en annen fordeling.

Snytes i likestillingens navn

Dette har ikke støtte i alle fagmiljøer.

- Jeg føler at norske kvinner nå risikerer å snytes i likestillingens navn, har Gro Nylander uttalt til Foreldre&Barn.

Hun er overlege på kvinneklinikken på Rikshospitalet, Oslo Universitetsykehus og en av verdens ledende eksperter på amming. Hun har i flere sammenhenger uttalt seg kritisk til at en for stor del av permisjonen skal øremerkes far.

- Jeg har sett situasjoner der mor er fortvilet og på gråten fordi far vil at hun skal tidlig ut i jobb, mens hun selv slett ikke er klar for det. Ett par hadde tidlig i svangerskapet planlagt at han skulle overta når barnet var tre måneder, sier Nylander.

Åtte-ni måneder til mor

Dette svarer hun på spørsmålet om hvor stor del av permisjonen som bør øremerkes mor:

- Hvis hun vil følge norske og internasjonale anbefalinger om fullamming i seks måneder, og så innføre av fast føde veldig gradvis ved siden av morsmelken, vil de fleste trenge åtte-ni måneder nær barnet. Først da inntar det så store mengder annen mat og drikke at det enkelt kan unnvære morsbrystet en arbeidsdag. Senere er det vanligvis uproblematisk å kombinere arbeid utenfor hjemmet med fortsatt amming, sier Nylander.

En avstemming på Foreldreogbarn.no viser at mange er enige med Nylander.

Hva mener du?

Her er noen av de siste kommentarene i debatten på DinBaby.com:

"Noen ganger må det tvang til før det skaper en holdningsendring hos folk. Det er ikke så lenge siden det ikke fantes pappaperm i det hele tatt, og det ble garantert ramaskrik fra enkelte da dette ble innført også. Nå synes imidlertid alle det er positivt, og det vil sannsynligvis de fleste tenke om den nye ordningen også."

"Jeg er så lei av at andre bestemmer over oss som familie."

- Skritt i riktig retning

"12 uker er således et skritt i riktig retning, men det er fortsatt veldig få menn som tar mer enn "sine" uker. Derfor bør permisjonen deles likt. Samtidig som jeg tar til orde for dette må jeg innrømme at jeg hadde syntes det var vanskelig å skulle begynne i jobb etter halvgått permisjon. Dette pga amming."

- Hårreisende

"Det er litt hårreisende at menn nå ha krav på lenger permisjon enn kvinner. Joda, det er normalt kvinner som tar fellespermisjonen, men hun har faktisk ikke krav på mer enn 6 uker etter fødselen, mens pappaen har krav på 10/12 uker. Sett at ikke mor er student eller hjemmeværende da, for da faller jo de bort."

"Jeg synes det er bra! Men likestilling er det ikke, så lenge mor kun har 9 uker som er sine. Ønsker 50/50!"

"Jeg er faktisk så oppsatt på å få et år hjemme med barnet at jeg er villig til å ta ulønnet permisjon så lenge som nødvendig er, for å få til det. Så kan pappaen ta sin permisjon innimellom eller etterpå. Dette kan vi gjøre fordi vi har mulighet til det økonomisk, men alle kan ikke det."

- Vil bli flere depresjoner

"Jeg tror denne tvungne delingen kommer til å gi økte fødselsdepresjoner og flere sykemeldinger totalt sett, flere samlivsbrudd, rett og slett fordi vi blir presset ut i jobb før vi og kroppen er klar for det!!! For kanskje når ting endelig begynner å bli enklere, når vi etter mange mnd endelig får en natt med mer enn 4 timer sammenhengende søvn (for oss som har barn som ikke sover), nei da må vi JOBBE i tillegg, som om det ikke er tøft nok fra før!"

- Overgrep mot meg og min familie

"Jeg er så lei av at andre bestemmer over oss som familie og faktisk i våres tilfelle, FRATAR oss muligheten til å benytte disse ekstra ukene og skylder på likestilling?!?!! Når skal vi skjønne at MANN og KVINNE er forskjellig, FAMILIER er forskjellig og BARN er forskjellig! At de nå skal finne en "modell" som skal passe og presse alle, er rett og slett et OVERGREP mot meg og min familie!"

"Jeg er motstander av tvangsfordeling av permisjonsukene. Både da det gjelder mot og far. Jeg synes alle ukene burde være til fri disp. for foreldrene og deles som det passer den enkelte familie best."

- Øker presset om å være supermamma

"Jeg er skal ikke ha flere barn, så det har for meg ingen betydning, men jeg er ganske sikker på at dette øker presset om å være supermamma ytterligere. Hvor mange barn er egentlig avvente med pupp på natten når de er 6 mnd? Dette kommer til å bli knalltøfft for mor. Ja til valgfri fordeling!"

- Mor har den største byrden

"Er i utgangspunktet positiv til lengre pappaperm. Vi delte permen med førstemann ca 50/50, og nå skal jeg ta ut graderte foreldrepenger fra 6 mnd, mens pappa er hjemme. Men jeg liker ikke at mors del av permisjonen blir en salderingspost som spises opp mer og mer. Mor har tross alt den største byrden ved å bære fram barnet, komme seg etterpå, amming og alt som hører med, uansett hvor likt man fordeler det som kan fordeles. Det var tøft å være fulltidsstudent og deltidsarbeidende samtidig som jeg ammet jenta mi."

- Lukter kommunisme

"Jeg synes det lukter kommunisme! Min mann og jeg er i stand til å finne ut hva som er best for vår egen familie! Vi vil ikke dikteres av staten! Snart står Ap på fødestua og tar med seg ungene etter hvert som de kommer ut - for vi foreldre kan i deres øyne ikke ta vare på våre egne barn. Jeg blir kjempeprovosert av dette overformynderiet!!"

"Fint med lengre permisjon. Håpløst at staten skal bestemme hvordan enkeltfamilien skal fordele den internt. Amming er faktisk ofte en svært sentral del i denne perioden av barnets liv."

Les mer:

Ikke ha sex som kaniner

Slik blir du en superpappa

Kan jeg få fedrekvoten?

Nettprat med statsråd Audun Lysbakken

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning