UFRIVILLIG BARNLØS

Drahjelp til barnløse

Randi Ramnefjell i Ønskebarn er glad for at statsråden er oppriktig opptatt av barnløshet og adopsjon.

ADOPSJON OG UFRIVILLIG BARNLØSHET: - Det bør være større åpenhet rundt dete, sier Barna- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.
ADOPSJON OG UFRIVILLIG BARNLØSHET: - Det bør være større åpenhet rundt dete, sier Barna- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt. Foto: FOTO: Crestock
Publisert Oppdatert
LETTERE: Foreningen Ønskebarn i møte med barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (t.v.).
LETTERE: Foreningen Ønskebarn i møte med barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (t.v.). Foto: FOTO: Ivar Kvistum

Tre hjertesaker

Ønskebarn presenterte statsråden for tre hjertesaker som foreningen mener det er viktig å forbedre i forhold til dagens adopsjonspraksis:

  • Lik praksis i alle kommuner: Alle adopsjoner starter med at det kommunale barnevernet lager en sosialrapport om søkerne. Noen steder må man vente inntil ett år før barnevernet tar seg tid til et hjemmebesøk, mens det andre steder bare tar noen uker. Systemet er slik at det kan oppstå forskjellsbehandling. Det oppleves svært urettferdig, mener Ønskebarn.
  • Økning av adopsjonsstøtten til 1G: De totale kostnadene knyttet til å adoptere et barn fra utlandet, passerer oftest 100 000 kroner. Staten gir 38 320 kroner i adopsjonsstøtte. Ønskebarn ber om at denne støtten økes til folketrygdens grunnbeløp: 70 256 kroner.
  • Adopsjonsforberedende kurs: Barne-, ungdoms- og familieetaten arrangerer gratis kurs for vordende adoptivforeldre. Ønskebarn mener det bør bevilges mer penger til å gjennomføre de vedtatte og planlagte kursene i hele landet. I dag strekker ikke pengene til.

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt vil ha større åpenhet rundt ufrivillig barnløshet og problemets ulike løsninger. Hennes eget bidrag er å forenkle adopsjonsprosessen.

Anniken Huitfeldt har satt interessene til ufrivillig barnløse høyt på sin egen agenda, særlig når det gjelder adopsjon. Tidligere i år tok hun grep for å forlenge forhåndsgodkjenningen av adopsjonssøkere med ett år, som en følge av at ventetiden i mange samarbeidsland har økt dramatisk.

I høst har barne- og likestillingsministeren gitt et utvalg i oppdrag å se nærmere på hele adopsjonsfeltet, blant annet for å finne ut hvordan prosessen kan gjøres både enklere og bedre enn i dag.

Les også: Assistert befruktning friskmeldt

Sterkt sosialt press

Huitfeldts engasjement og anerkjennelse hilses hjertelig velkommen av Norsk forening for fertilitet og barnløshet, Ønskebarn. Tidlig i september møtte en delegasjon fra foreningen på statsrådens kontor for å fortelle om utfordringene som møter ufrivillig barnløse.

- Ønskebarn gjør en veldig viktig jobb med å skape åpenhet og gjøre det lettere å snakke om barnløshet. Problemet er økende og rammer stadig flere. Mange opplever at barnløsheten setter dem under et stort sosialt press, sier Anniken Huitfeldt til Foreldre & Barn.

"Skal det være en menneskerett å få barn?" hører man ofte når temaet barnløshet kommer opp. Statsråden mener menneskerettsbegrepet ikke er relevant.

Les også: Har født fem barn for andre

- Jeg vil understreke at det er helt legitimt å jobbe for interessene til barnløse, enten det handler om adopsjon eller assistert befruktning. Dette er helt på linje med andre som for eksempel kjemper om økte ressurser til fysioterapi - uten at de dermed blir konfrontert med spørsmålet om fysioterapi er en menneskerettighet, for å sette det på spissen.

God og likeverdig prosess

Det offentlige adopsjonsutvalget hun har nedsatt, skal ta for seg både lovverk, regler og praksis, ikke minst når det gjelder den langvarige og omfattende søkerprosessen. Huitfeldt er åpen for å drøfte forenklinger, men ikke slik at det går ut over kvaliteten og hensynet til barnas interesser.

- Jeg er opptatt av at det skal være en god prosess, og at den skal være like god i hele landet. Jeg vet at mange opplever den lange adopsjonskøen som vanskelig. Derfor må vi gå gjennom dette for å se om vi er gode nok.

Bidrar til åpenhet

Ønskebarn er glade for Anniken Huitfeldts positive interesse for ufrivillig barnløse og adopsjonssøkere, selv om de ikke fikk konkrete svar på sine egne innspill.

- Vi opplever at hun er oppriktig opptatt av problemet med barnløshet og adopsjon. At hun sørget for en utvidelse av forhåndsgodkjenningen, var helt fantastisk, sier Renate Kurszus,

Hun leder ressursgruppa for adopsjon i Ønskebarn og møtte Huitfeldt sammen med daglig leder Randi Ramnefjell og nestleder Cathrine Monrad Hagen. De tre mener at barne- og likestillingsministerens gir et viktig signal som kan bidra til færre fordommer og at det blir lettere å snakke åpent om barnløshet.

Les også: Planlegger ny adopsjon

Les også: Slik spiser du deg fruktbar

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning