Barn og språk:

Barnehagebarn snakker best

Men ingen vet helt hvorfor.

BEDRE SPRÅK. Barn får bedre språk av å gå i barnehagen
BEDRE SPRÅK. Barn får bedre språk av å gå i barnehagen Foto: FOTO: Crestock
Publisert Oppdatert
BARNEHAGEBARN: Har jevnt over færre språkproblemer enn de som passes hjemme, sier forsker Synnve Schjølberg.
BARNEHAGEBARN: Har jevnt over færre språkproblemer enn de som passes hjemme, sier forsker Synnve Schjølberg. Foto: FOTO: Folkehelseinstituttet

Har du barnet ditt i barnehagen, kan det ha stor betydning for hvordan han eller hun lærer å snakke. Barnehagen har nemlig en gunstig effekt på barns språk, viser en rapport fra Folkehelseinsituttet, basert på tall fra Mor & barn-undersøkelsen.

Spørreskjemaene i prosjektet ble fylt ut av mødrene da barna var 18 måneder gamle og på nytt da de var fylt tre år. 22 509 barn har deltatt i undersøkelsen.

Les også: Spedbarna inntar barnehagen

- Dette er tydelige forskjeller, fordi dette er vurdert i en stor gruppe barn, sier prosjektleder på Folkeheleinstituttet Synnve Schjølberg til Klikk.no.

Flere med språkproblemer

Blant barn som går i barnehage er andelen med forsinket språk lavere enn blant barn som passes hjemme. Det er også en større andel av barna som går i barnehage som snakker i lange og sammensatte setninger. 67 prosent av treåringer som passes hjemme er i stand til å snakke i lange og sammensatte setninger, mens dette er tilfelle med 75 prosent av barn som går i barnehage.

- Språket er utrolig viktig for barn. Vi ser at barn ned i tre-årsalderen som sliter litt med språket ubevisst bærer preg av at det er ting de ikke mestere. Noen av disse barna blir forsiktige og litt tilbaketrukket og prøver å unngå å stå fram De kan trekke seg litt tilbake og ikke være så involvert i barnegruppen som andre barn, sier hun. Andre barn som strever med språket kan reagere med større frustrasjonsuttrykk når de ikke blir forstått og kan i noen sammenhenger oppfattes som atferdsvanskelige. Begge disse trekk kan utgjøre risikofaktorer for en videre skjevutvikling dersom de ikke får hjelp.

Les også: Slik lærer du barnet ditt å snakke

Vet ikke hvorfor

Hvorfor barn i barnehagen snakker bedre i barnehagen, gir ikke rapporten svar på.

- Det er mødre som har svart på spørsmål om språkutvikling hos barna. Dette innbærer at det blir en subjektiv vurdering av barnets kompetanse. Spørsmålene vi stilte i undersøkelsen ved tre år er ikke tilstrekkelige for å kunne gi data som forklarer hvorfor det er slik, eller hva slags språkproblemer de har. Men i løpet av de to neste årene skal vi se på barna når de er fem år gamle. Da vil vi se på hvordan ulik kvalitet i barnehagen har innvirkning på språkutvikling, og hva slags språkproblemer disse barna har, sier Synnve Schjølberg.

Mange årsaker

Det er mange ulike former for språkproblemer hos barn, og man vet ikke om barnahagen kan hjelpe med å redusere alle disse. Noen har talefeil, andre har problemer med å forstå eller klarer ikke å sette sammen setninger.

- Vi vet at det er en arvelig komponent når et gjelder språkproblemer og lese- og skrivevansker. I mange tilfeller er det også andre i familien som også har vært sene til å snakke eller som har lese og skrivevansker. Andre årsaker som kan virke inn på utviklingen av språkvanske kan være at det er genetiske forhold i samspill med miljøforhold, f.eks infeksjoner i svangerskapet. For en del barn kan også svært dårlig språkstimulering bidra til en svak språkkompetanse. En kan si at barn er preprogrammert til å lære språk. De trenger ingen spesiell opplæring for å skjønne systemet. Men hos noen går ikke læringen like lett. Hva det skyldes av for det enkelte barn er det ingen som har svaret på nå. Noen funn tilsier at de som utvikler lese og skrivevansker ikke har utviklet alle "k ommunikasjons"-forbindelsene i hjernen optimalt. Dette betyr likevel ikke at de ikke kan lære det andre barn lærer, de trenger bare en litt annen hjelp til å lære.

Stimulerer hele tiden

- Jeg tror dette er fordi barn i barnehagen hele tiden er sammen med andre barn og voksne. Da får de gratis språkstimulering hver dag, sier Mette Lund, styrer i Lysejordet barnehage i Oslo.

- - Språk er jo også noe vi jobber systematisk med i barnehagen. Vi repeterer det barna sier, synger, holder på med rim og regler og bruker språket på morsomme måter. Dessuten er vi observante på alle barnas språkutvikling , og stimulerer ekstra hvis vi ser at barn sliter på enkelte områder. Det gjør at barn med språkutviklingsproblemer får bedre hjelp i barnehagen enn de kanskje ville gjort ellers, sier hun.

- Les også: - Ikke send 1-åringen i barnehagen

Sosiale forskjeller

Rapporten slår fast at disse forskjellene er tilstede uavhengiog av om foreldres utdanningsnivå, inntekt og morsmål. Likevel er forskjellen mellom språket til barn som passes hjemme og i barnehage er størst i de familiene med lavest utdanning.

Les også:Slik er toåringen

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning