Atferdsvansker hos barn

Åtte kriterier for diagnose

Her er kriteriene som må være til stede for at barnet skal få diagnosen «opposisjonell atferdsforstyrrelse».

ATFERDSVANSKER: Atferdsforstyrrelser er den vanligste årsaken til at barn kommer i kontakt med BUP.
ATFERDSVANSKER: Atferdsforstyrrelser er den vanligste årsaken til at barn kommer i kontakt med BUP. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.no
Publisert Oppdatert

For at et barn skal få diagnosen «opposisjonell atferdsforstyrrelse», må fire av følgende åtte kriterier være til stede i stor grad :

1. Barnet mister lett besinnelsen

2. Krangler mye med voksne

3. Barnet nekter å følge beskjeder

4. Plager andre med vilje

5. Gir andre skylden for egne feil

6. Er nærtagende og blir lett irritert

7. Blir fort sint og fornærmet

8. Er slem og hevnlysten

Atferden må ha vedvart over en viss tid og føre til at barnet har vansker med å fungere i hverdagen, understreker barnepsykologen.

Vanligste årsaken til PBU

Fakta barn og atferdsvansker:

  • Atferdsvansker er en av de hyppigste årsakene til at barn og ungdom blir henvist til hjelpeapparatet, og forekommer ofte samtidig med andre psykiske helseproblemer.
  • Atferdsvansker innebærer store økonomiske og sosiale belastninger både for de barna det gjelder, deres nære omgivelser og for samfunnet som helhet.

Foreløpig viser den nye studien fra RBUP Vest at:

  • Det er relativt få barn med atferdsvansker i alderen 7-9 år.
  • Gutter har mer atferdsvansker enn jentene.
  • Det er store forskjeller mellom foreldre og lærere i rapportering av atferdsvansker. Foreldre rapporterer mer vansker enn lærerne, særlig gjelder dette for jentene.
  • Diagnosekriteriene for atferdsvansker er mindre egnet til å fange opp den typen problemer som jenter strever med, enn det man ser hos gutter.

Kilde: Unifob helse

Rundt 30 prosent av de barna som kommer til BUP, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, har diagnonsen opposisjonell atferdsforstyrrelse, men tallet er trolig høyere.

Opposisjonell atferdsforstyrrelse er en av de vanligste årsakene barn blir henvist til PBU, psykisk helsevern barn og unge, og kan være en forløper til mer alvorlige atferdsvansker, forteller Linda Munkvold til Klikk.no.

- En tredjedel av barna som i dag får diagnosen, vil utvikle svært alvorlige atferdsvansker på sikt. Ungdom med alvorlige atferdsvansker begynner gjerne med vold og vinningskriminalitet, og det er dyrt for samfunnet.

Atferdsvansker er en tilstand som kan kreve omfattende behandling hvis vanskene vedvarer over lang tid og blir alvorlige.

Les mer:

Forebyggende foreldrekurs i Bergen

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning