Oppussing og håndverkere

Unngå håndverker-fella

Skal du pusse opp er det viktigste du gjør å lage en kontrakt med håndverkeren.

Lag alltid en avtale med håndverkeren før arbeidet settes i gang.
Lag alltid en avtale med håndverkeren før arbeidet settes i gang. Foto: Istockphoto
Publisert Oppdatert

Fra 1. november i år ble det enklere å klage på håndverkerens tjenester. Forbrukerrådet og ni håndverkerorganisasjoner er blitt enige om en ny klagenemnd for håndverkertjenester på fast eiendom.

Den største forskjellen mellom den nye håndverkernemnda og Forbrukertvistutvalget, som har vært instansen for forbrukerklager på håndverkertjenester, er tiden det tar å få en sak behandlet.

- Den nye håndverkernemnda vil tilby hurtigere tvisteløsning enn Forbrukertvistutvalget, sier underdirektør Roger Helde i Forbrukerrådet.

Ifølge avtalen mellom partene skal klagene behandles innen tre måneder etter at den er mottatt. Klagesaksbehandlingen via Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget tar i dag 6-12 måneder.

Klagenemnda vil gjelde alle former for tvist mellom forbruker og håndverker, som dårlig utført håndverksarbeid, fortolkning av avtaler og uenighet om pris og tidsbruk.

Behandling i nemnda er gratis for forbrukeren.

Les også: Nytt bad for 3000 kroner.

Føre var

I utgangspunktet er samarbeidet med håndverkeren viktig, nettopp for å unngå en tvist. Det viktigste å huske på når du skal bestille håndverkertjenester er å ha en kontrakt.

Da er rettighetene dine best sikret, og du står sterkere ved en eventuell konflikt.

Forbrukerrådet anbefaler å velge kun håndverkere som vil bruke standardkontraktene (Byggeblankettene) fra Standard Norge. Standardkontraktene fås hos Pronorm AS eller du kan laste dem ned gratis på nettsidene til Husbanken.

Les også: Restaurert fra kjeller til tak

Kontraktens innhold

Pris: Det beste er om det avtales fast pris på arbeidet, inkludert materialer. Om håndverkeren ikke kan/vil gi deg fastpris, så be om et prisoverslag. Da kan ikke sluttregningen overstige summen med mer enn 15 prosent.

Betaling: Avtal på forhånd når du skal betale. Hovedregelen er at det skal betales når arbeidet er ferdig.

Fremdrift og ferdigstillelse: Avtal en konkret dato for oppstart og ferdigstillelse. Etter datoen for ferdigstillelse kan man gi dagmulkter, om dette er avtalt. (se lenger ned).

Arbeidsbeskrivelse: Kontrakten bør ha en kort arbeidsbeskrivelse og en detaljert prosjektbeskrivelse bør ligge som vedlegg.

Dagmulkt: Forbrukerrådet anbefaler at kontrakten inneholder en klausul om dagmulkt ved en eventuell forsinkelse av arbeidet.

Les også: Når er det lov å bygge?

Prosjektbeskrivelse

Det er nødvendig å lage en prosjektbeskrivelse av arbeidet som skal utføres sammen med håndverkeren. Her kan det også lages en fremdriftsplan.

Prosjektbeskrivelsen legges som et vedlegg til kontrakten.

Når du har disse tingene i orden går du en lysere oppussingstid i møte.

Se forslag til kontrakter om tomtefeste, utleie, byggeprosjekter og åremål.

Les mer på: Klikk Bolig

Les mer:

Thailand - mer enn badeferie

Stress ned med oljer

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning