Tipsene som gjør boligen tettere

Slik holder du sprengkulda ute

Sørg for at minst mulig varme slipper ut.

HUS I SPRENGKULDE: Sprengkulda gjør det utfordrende å holde huset varmt, uten å gå på en kjempesmell i strømutgifter. Du kan gjøre mye for å holde på varmen i huset.
HUS I SPRENGKULDE: Sprengkulda gjør det utfordrende å holde huset varmt, uten å gå på en kjempesmell i strømutgifter. Du kan gjøre mye for å holde på varmen i huset. Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com
Publisert Oppdatert

Tak, vegger og vinduer er kritiske steder når det gjelder varmetap i boliger. Vi hjelper deg med å tette hullene.

I følge Norges Naturvernforbund utgjør oppvarming 2/3 av energiforbruket (pdf) i en bolig.

I henhold til tall de har innhentet fra SSB og SINTEF, forbruker en gjennomsnittsbolig 214 kWh per kvadratmeter.

En godt isolert bolig er derimot rett under 100-streken.

For et hus på 150 kvadratmeter betyr det, med dagens kraftpriser, en besparelse på opp mot 10.000 kroner.

Først og fremst stikker varmen av gjennom dårlig isolerte vegger og tak og gamle og utette vinduer.

Tiltakene man kan gjennomføre spenner fra det enkle å montere tetningslistene i vinduene til utskifting av vinduene.

- Isolering av loftstaket, dersom du har såkalt kaldloft, er det tiltaket som betaler seg fortest ned, sier energirådgiver Trond Paasche i Enova.

- Utskifting av vinduer har den lengste nedbetalingstiden.

Tetninglister

I følge Paasche er montering av tetninglister i vinduene ett av de enkleste tiltakene man kan foreta seg.

Rådgivningsselskapet Multiconsult har laget en tiltaksliste for energisparing.

I følge denne ligger besparelsen med tetninglist på mellom 25-50 kWh/år per løpemeter, som er mellom 15 og 30 energikroner per år, regnet ut i fra laveste pris på Konkurransetilsynets kraftprisbarometer, med tillegg av nettleie (Oslo).

Tetninglister koster rundt 10 kroner løpemeteren.

Paasches råd for å finne ut hvor det trekker, er å gå rundt med et brennende stearinlys og sjekke hvor flammen blafrer.

For den som vil være forsiktig med åpen flamme, er alternativet å tenne en myggspiral. Røyken fra denne er en god sladrehank.

Loftsisolering

ETTERISOLERING LOFT: Etterisolering av loft gir stor energigevinst, og er noe man kan gjøre selv.
ETTERISOLERING LOFT: Etterisolering av loft gir stor energigevinst, og er noe man kan gjøre selv. Foto: Foto: Colourbox

Et annet tiltak som i følge Paasche er forholdsvis enkelt å gjennomføre, er å etterisolere på loftet.

Vel å merke dersom man har et uisolert loft, et såkalt kaldloft eller kryploft.

- Dette er en jobb man kan klare å gjøre selv, mener han.

Både Glava og Rockwool har gode beskrivelser på etterisolering av kaldloft.

I følge Multiconsult-veiledningen ligger besparelsen på rundt 30 kWh/år per kvadratmeter, mens kostnaden inkl. arbeid er beregnet til 150 til 450 kroner/kvm.

Gjør man arbeidet selv, vil det i følge Paasche være snakk om en nedbetalingstid på rundt fem år.

Utskifting vinduer

Etterisolering av vegger og utskifting av vinduer er de to tiltakene som ifølge Paasche gir den største energigevinsten.

Multiconsult-rapporten angir en reduksjon på 50 kWh/år per kvadratmeter veggflate, mens det tilsvarende tallet for vinduer er 150 kWh/år per kvadratmeter.

Disse to tiltakene er imidlertid de som koster mest å gjennomføre.

I følge Paasche vil nedbetalingstiden for en vindusutskifting komme opp i over 20 år. Han mener at man alternativt kan vurdere en delvis utskifting.

- Vil man redusere kostnadene, kan man begrense utskiftingen til bare vinduene i oppholdsrommene, for det er ikke så kritisk med varmetapet på blant annet soverommene. Der er temperaturen uansett lavere.

Du kan bruke mittoppdrag.no til å innhente rimeligste og beste anbud på jobben.

Etterisolering av vegger

Gevinsten ved etterisolering av vegger vil avhenge av veggens oppbygging og eksisterende isolasjon (og tykkelsen på denne).

Kostnaden i følge Multiconsults beregninger ligger mellom 150 og 900 kroner per kvadratmeter, avhengig av metode. Innblåsning er den rimeligste.

Et hus på 150 kvadratmeter grunnflate og gesimshøyde på seks meter, vil ha en veggflate på rundt 275 kvadratmeter (eksl. vindusflater). Det betyr en kostnad på mellom 42.000 og 250.000 kroner.

Den årlige innsparingen blir på knappe 8500 kroner, med dagens kraftpris på 60 øre per kWh (overføring og nett).

Les også:

Varmetap i eldre hus

Slik sparer du tusener på strøm

Termografering av bolig

Test av verktøy

Råd angående isolering

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning