Radon

Slik sjekker du om det er radon under huset ditt

Myndighetene har fått øynene opp for radon og kreftfaren i bygninger.

RADONGASS: Ny strålevernforskrift skal gi tryggere bygninger. Bakgrunnen for arbeidet er at Norge har noen av de høyeste innendørs radonkonsentrasjonene i verden.
RADONGASS: Ny strålevernforskrift skal gi tryggere bygninger. Bakgrunnen for arbeidet er at Norge har noen av de høyeste innendørs radonkonsentrasjonene i verden. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Scanstockphoto.com
Publisert Oppdatert

I år trådte det i kraft en ny strålevernforskrift som sier at innen 2014 må alle barnehager, skoler og utleieboliger ha målt radonnivået.

Bakgrunnen for arbeidet er at Norge har noen av de høyeste innendørs radonkonsentrasjonene i verden.

Østlandet utsatt for radon

Strålevernet anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3.

Videre anbefales det radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m3.

Store deler av østlandsområdet ligger nemlig på alunskifer. Det er denne bergarten som kan gi opphav til den usynlige og luktfrie radioaktive radongassen. En gass som siver opp gjennom bakken og videre inn gjennom grunnmuren i boliger.

Vinteren verst for radon

Ifølge ekspertene går vi nå inn i en tid hvor radongassen er mest konsentrert. Vintermånedene er du nemlig mest utsatt fordi det er da vi lufter minst.

Statens strålevern har anslått at radon er årsaken til 14 prosent av alle lungekrefttilfeller i Norge.

Du kan ikke stole på radon-kartet

Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) har laget disse radonkartene hvor du kan studere utsatte områder.

Kartene skal først og fremst fungere som et hjelpemiddel for kommunene både når de skal prioritere radonmålinger i eksisterende boliger og når de planlegger nybygging.

Men ifølge Anne Liv Rudjord i Statens strålevern kan du ikke stole på kartene alene.

- Det kan godt være at huset ditt har for høye verdier selv om kartet viser noe annet, forklarer hun overfor Bonytt.no.

Mål radon i egen bolig

For å være sikker må du altså måle i egen bolig, noe du kan gjøre på ulike måter.

Sporfilm er den mest kjente metoden. Det er en liten brikke som plasseres i de viktigste rommene i boligen din.

- Men husk at målinger med sporfilm må skje over en periode på minst to måneder, forklarer Rudjord.

Resultatet av en sporfilmmåling gir et gjennomsnittlig radonnivå over perioden. Sporfilmen kan bestilles via internett og sendes inn i en vedlagt returkonvolutt.

Svarene på prøven får du noen dager etter at sporfilmen blir sendt inn. Det anbefales å bruke minst to sporfilmer per bolig, ifølge Statens strålevern.

Ny radonmåler

Nylig utformet stråleforskere i firmaet Corentium i Oslo, i samarbeid med SINTEF Byggforsk, Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo og Chalmers Tekniska Högskola, en helt ny radonmåler.

Et produkt som skal gjøre det mulig å måle radongassen ved hjelp av et trådløst instrument.

Ifølge Canary, som selger måleren, fungerer instrumentet omtrent som en digital temperaturmåler og resultatet fra målingene leses av på displayet. Enheten lagrer historikk opptil 16 måneder, og skal gjøre det mulig å detaljert analysere forholdene.

Det finnes også andre ulike digitale instrumenter.

Ulike tiltak mot radon

Dersom det viser seg at du har for høye verdier bør du ta kontakt med radonspesialister. De gir råd hvor du kan utbedre utettheter i konstruksjonen mot grunnen. Andre tiltak som velges er avhengig av boligtype, ventilasjonsforhold og grunnforhold.

Erfaringer viser at aktiv trykksenking av byggegrunnen er et godt tiltak hvis forholdene ligger til rette for dette. Det finnes for øvrig mange ulike bedrifter som tilbyr bygningstekniske tiltak mot radon i inneluft som for eksempel radonsperrer.

Statens strålevern har laget en liste over hvilke firmaer som tilbyr tiltak, men tar forbehold om at oversikten ikke er komplett. De har heller ikke kontrollert kvalitet, pålitelighet, priser eller andre forhold for disse bedriftene.

Les også:

Dette bygget ved Dovre er kåret til verdens flotteste

Her finner du tusenvis av interiørbilder

Fem deilige inspirerende soverom

Her er ti smarte hjemmekontor

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning