Skjøteledninger

Skjøteledninger i kveil er en brannfare

Feil bruk av skjøteledninger kan forårsake brann.

KABELBRUDD: Overbelastning av skjøteledning representerer en brannfare, og dette skjedde da kabelen ble bruk til å lade en elbil.
KABELBRUDD: Overbelastning av skjøteledning representerer en brannfare, og dette skjedde da kabelen ble bruk til å lade en elbil. Foto: Foto: Alexander Berg jr.
Publisert Oppdatert

Feil i det elektriske anlegget er årsaken til mange branner i norske hjem. Det handler blant annet om ulovlige gjør-det-selv arbeider.

Skjøteledninger er i denne sammenheng en del av årsaksbildet.

- Skjøteledninger kan representere en brannfare når de ligger i kveil og belastes, forklarer daglig leder i Norsk brannvernforening, Dagfinn Kalheim, til klikk.no.

- Dersom ledningen overbelastes kan det resultere i at ledningen blir varm og smelter.

Skulle lade elbil - ledningen smeltet

Slik bruker du en skjøteledning

- Strekk den helt ut når den er i bruk

- Ikke belast den med mer enn det den er beregnet for

- La den ikke komme i klem i vinduer og dørsprekker

- Les bruksanvisningen

Mer informasjon på nettsidene til Direktorratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Det var dette som skjedde da Terje Haugen skulle lade elbilen.

- Jeg brukte ledningen til å lade bilen to ganger, og det var på det andre forsøket at ledningen viste seg å være helt ødelagt.

På noen steder var strømlederne i kabelen brent helt over.

Viktig brannårsak

Ifølge Bjørn Nyrud, avdelingsleder for elektriske produkter hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), hører skjøteledninger til en større gruppe i brannstatistikken, slik at det ikke er mulig å si i hvilken grad skjøteledninger er årsaken til branner.

Fra USA har imidlertid Norges branntekniske laboratorium (NBL) mer detaljerte tall.

- Undersøkelser derfra har vist at feilaktig bruk av skjøteledninger er en viktig årsak til boligbranner, utdyper forsker ved NBL, Jan P. Stensaas, til klikk.no.

Trekk kabelen helt ut

Det er nå skjøteledningen er kveilet sammen eller ligger på en trommel at den representerer en brannfare.

- Når kabelen blir kveilet opp vil kabelen i seg selv isolere, slik at den blir så varm at kabelisolasjonen til slutt antenner. Dette gjelder spesielt hvis man kobler til utstyr som bruker mer strøm enn det kabelen er beregnet for, beskriver Stensaas.

- Særlig når kabelen belastes opp mot det den maksimalt er beregnet for er det helt avgjørende at den strekkes helt ut og ikke blir liggende i kveil eller på trommelen, utdyper Nyrud.

Forsiktig med belastningen

Ifølge Kalheim i Brannforeningen er det en god regel at en skjøteledning ikke belastes opp mot maks.

- Og man bør ikke benytte den sammen med energikrevende produkter.

Forsiktig med dørsprekker og vinduer

Et annet problemområde for skjøteledninger er blant annet der hvor de brukes utendørs, men plugges i en stikkontakt innendørs og strekkes gjennom dør- eller vindusåpninger.

- Skjøteledninger utgjør en brannfare uten at de er kveilet opp. Dette skyldes i første rekke at de er utsatt for skade ved at de kommer i klem i dører og vinduer, beskriver Stensaas.

- Det kan også oppstå skader på isolasjonen av andre grunner, men uansett vil en skadet kabel alltid utgjøre en brannfare.

Varmeovner kan være en fare

Når vi nå går inn i det kalde årstiden, stiger behovet for å sette på ekstra varmekilder i boligen. Dette kan representere en brannfare dersom produktet brukes sammen med en skjøteledning på trommel.

- Varmeovner er absolutt det verste når det gjelder faren for utvikling av varme i skjøteledninger, derfor er det viktig at ovnen ikke trekker mer strøm enn skjøteledningen er merket med, understreker avdelingsleder for komponent- og belysningsavdelingen hos Nemko, Tore Ledaal, til klikk.no.

Han fremhever videre viktigheten av å bruke skjøteledningstromler som er utstyrt med sikring, som er et krav.

Skjøteledning med termoutløser

Ledaal forteller at skjøteledninger på trommel skal være tydelig merket med hvilke makseffekter de kan belastes med.

- Det skal være merket en maks effekt for når den er rullet inn og en maks effekt for når den er rullet ut.

I tillegg skal trommelen ha en såkalt termoutløser, som løser ut og kutter strømmen når varmen i trommelen blir for høy.

Når det gjelder vanlige skjøteledninger skal de minimum ha et såkalt ledningstverrsnitt på 1 mm2 dersom de er maks to meter lange, mens ledninger opp til 30 meter minimum skal ha et tverrsnitt på 1,5 mm2. Dette skal være tydelig merket på selve kabelen.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning