Muggsopp i ved

Du vil vel ikke ha dette inn i huset?

Derfor bør du hugge veden nå.

MUGGSOPP I VED: Visste du at det er svært vanlig å få med seg muggsopp inn i boligen sammen med veden? På bildet ser du penicillinmugg (Penicillium chrysogenum) - hentet fra en muggen vedkubbe.
MUGGSOPP I VED: Visste du at det er svært vanlig å få med seg muggsopp inn i boligen sammen med veden? På bildet ser du penicillinmugg (Penicillium chrysogenum) - hentet fra en muggen vedkubbe. Foto: FOTO: Mycoteam.
Publisert Oppdatert

Muggsopp

  • Muggsopp kan gi misfarging, lukt eller helseproblemer. De kan produsere store mengder soppsporer samt mugglukt som kan påvirke inneklimaet.
  • Muggsopp forekommer naturlig utendørs på alle typer av fuktig organisk materiale.
  • I boliger er det vanlig å finne skader i forbindelse med byggfukt, lekkasjer og rom med høy relativ luftfuktighet. Typiske skadesteder er dermed loft, bad, krypkjeller, kjeller og støpte gulv på bakken.

Kilde: Mycoteam

- Muggsopp i ved er et større problem enn det de fleste er klar over, sier Johan Mattsson, seniorrådgiver og fagsjef i Mycoteam.

I motsetning til hva mange tror, er det ikke røyken fra vedfyring, men mugg på veden, som er den største plagen innendørs for folk flest.

Spres i lufta inne

Mycoteam måler de faktorerene som påvirker inneklimaet vårt - slik som muggsopp. Mattsson forteller at målinger firmaet i utførte i fjor viste at det er veldig vanlig med muggsopp på alle typer av ved, både egenprodusert og kjøpt.

Undersøkelsene viste at muggproblemer er enda mer utbredt på furu og gran enn bjørk, som er det vanligste treslaget som omsettes til fyringsved.

- Luftanalyser viser at inneklimaet faktisk ble negativt påvirket av dette ved at muggsoppsporer fra ved kan spres i lufta inne, forteller fagsjefen.

Selv om veden ser tørr ut, kan den inneholde store mengder muggsopp.

Kan være årsaken til hodepinen din

Diffuse helseplager som hodepine, nedsatt konsentrasjon, allergi og uro kan komme av et dårlig inneklima. For eksempel kan skjulte fuktskader og muggsopp være årsaken til hodepinen din.

MUGGEN VED: Det er ikke alltid så lett å få øye på muggen ved, men det er veldig lurt å ta en ekstra sjekk før du bærer veden inn i stua.
MUGGEN VED: Det er ikke alltid så lett å få øye på muggen ved, men det er veldig lurt å ta en ekstra sjekk før du bærer veden inn i stua. Foto: FOTO: Mycoteam.

Ifølge Norges astma- og allergiforbund er de vanligste reaksjonene på mugg er forkjølelseslignende symptomer som tett eller rennende nese, røde eller kløende øyne, kløe i nese/hals, nysing, hodepine eller vedvarende tretthet.

- Ved som lagres ute blir utsatt for fukt og kan ha blitt tilholdssted for insekter og mikroorganismer som vi normalt ikke har inne i boligen. Fukt kan føre til at det blir muggsopp på barken og i veden under lagringen. Når ved lagres over tid inne i en varm bolig kan muggsoppsporer frigjøres fra veden og spres i rundt i boligen, opplyser Kai Gustavsen, fagsjef inneklima, HMS/miljørettet helsevern i Norges astma og allergiforbund. Han har flere års erfaring fra bedriftshelsetjeneste som yrkeshygieniker og arbeid med miljørettet helsevern i skole og barnehage.

Lurt å kløyve veden midtvinters

Det er ikke alltid så lett å oppdage at veden er muggen, men er du usikker bør du tenke tilbake på når veden ble hugget. Det er nemlig vanligst med muggsoppskader på ved som er produsert på våren og forsommeren.

Helseeffekter

  • Fuktproblemer eller muggsopp innendørs synes å gi økt risiko for en rekke allergier og luftveislidelser inkludert astmautvikling og -forverring, pustebesvær, hoste, piping i brystet, luftveisinfeksjoner, bronkitt, allergisk rinitt, og andre symptomer fra øvre luftveier samt eksem. Mekanismene for helseeffekter synes å kunne være både allergiske og ikke-allergiske.
  • Følsomme grupper er barn og personer med astma- og/eller allerisykdommer.
  • Tegn er mugglukt og hyppig forekommende kondens på overflater eller i konstruksjonen.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Mattssons råd er derfor å hugge og kløyve veden midtvinters.

Da kan den tørke i overflaten uten at det oppstår muggsoppskader. Sørg for godt lufting av den nykløyvde veden.

Kjøper du veden, bør du sjekke den godt når du kjøper den. Er det synlige tegn til mugg, bør du unngå å kjøpe den.

Insektene våkner

Det er ikke bare muggsopp du kan få med inn i boligen når du fyrer i peisen.  Med veden kan det følge med noen uønskede gjester inn i stuen. Ulike typer småkryp som lever i veden klekker nemlig ut når veden har ligget innendørs en stund. I naturen våkner disse krypene til live på våren, men grunnet den varme temperaturen i stuen vår, kan krypene vekkes opp fra en dyp dvale også nå om vinteren.

Det er flere forskjellige typer treborende biller som følger med fyringsveden inn. Noen av de vanligste krypene som følger med veden er ulike typer barkbiller og trebukker - den mest utbredte er løvtrebarkbukk.

- Ved har ofte blitt lagret ute og blir da et naturlig tilholdssted for insekter og andre krypdyr. Når ved med bark tas inn i en varm boligen tror insekter og krypdyrene at det våren som er kommet og vil ut av «vinterboligen», bemerker Gustavsen.

Riktig lagring

- Både muggsopp- og insektsproblemet kan enkelt unngås dersom du lagrer veden i sekk utenfor leiligheten og kun henter nok ved til kveldens varme og kos, tipser Gustavsen.

Mycoteams råd er derfor å lagre veden tørt og luftig utendørs slik at den ikke utsettes for regn og fukt. Inne bør veden lagres så nært ovnen som det er mulig og forsvarlig

Når du ikke fyrer i peisen er det mindre utskiftning av luft i rommet. Når peisen ikke er i bruk øker derfor faren for et dårlig inneklima fordi muggsoppsporer og andre partikler fra vedlagringen i større grad blir svevende rundt inne i huset i stedet for å suges ut gjennom pipa.

LØVTRELØPER OG BLÅBUKK: Disse insektene er blant de vanligste å få inn i stuen. På Østlandet kan man se mye blåbukk, granbukk, løvtreløper og bartreløper. På Sørlandet kan man også finne en ildrød variant som kalles purpurbukk.
LØVTRELØPER OG BLÅBUKK: Disse insektene er blant de vanligste å få inn i stuen. På Østlandet kan man se mye blåbukk, granbukk, løvtreløper og bartreløper. På Sørlandet kan man også finne en ildrød variant som kalles purpurbukk. Foto: FOTO: wikipedia og fotki.com

Vil du lese flere slike saker? Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Klikk Bolig på Facebook.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning