isolere tak

Må du bytte eller isolere taket?

Dette er de sikreste tegnene på at taket bør isoleres.

ISOLERE TAK: Når skal du egentlig isolere taket? Et av de sikreste tegnene er at det henger istapper fra takrenna på vinteren. FOTO: Getty Images.
ISOLERE TAK: Når skal du egentlig isolere taket? Et av de sikreste tegnene er at det henger istapper fra takrenna på vinteren. FOTO: Getty Images.
Publisert Oppdatert

Dersom det henger store istapper fra takrenna på vinterstid, er dette et sikkert tegn på at ikke alt er som det skal med taket. Dette kan imidlertid bety at varme fra innsiden lekker og varmer opp takflaten slik at snøen smelter.

- Is kan skade taktekkingen og ødelegge takrenner og nedløp. Isdannelser ved takfoten kan demme opp for smeltevann slik at lekkasjer oppstår. Istapper kan også gi farlig nedfall på beferdet område og dermed utgjøre fare for liv og helse. Isen må fjernes snarest, sier seniorforsker ved SINTEF Byggforsk, Trond Bøhlerengen.

Tørr nysnø har nesten samme isolasjonsverdi som litt dårlig mineralull. Dermed kan temperaturen nederst mot taket lett nå smeltepunktet når taket også får varme fra undersiden. Da vil snøen smelte og renne nedover, selv om det er minusgrader.

ISOLERE TAK: Når du etterisolerer et gammelt tak, er det viktig å lage et luftesjikt mellom isolasjonen og taktroen.
ISOLERE TAK: Når du etterisolerer et gammelt tak, er det viktig å lage et luftesjikt mellom isolasjonen og taktroen. Foto: Foto: Øivind Lie

Etterisolere og bytte tak

Bøhlerengen informerer om at takfoten, den delen av taket som stikker utenfor veggen, ikke er oppvarmet. Her fryser derfor gjerne vannet til is slik at det blir en iskant.

Den fungerer som en demning, slik at det blir dannet en isdam på innsiden. Vannet som renner over kanten er det som fryser til istapper. Det betyr at istappene er en liten del av problemet. All isen som fryser på kanten kan ødelegge renner og nedløp.

Lenger inn på taket kan vannet som blir liggende skape ødeleggelser og lekkasjer i taktekkingen. Dersom takpappen begynner å bli sliten og det oppstår råte her og der, er sjansen stor for at du bør ta et større grep - som å bytte taket, samtidig som du etterisolerer.

Les også: Slik rengjør du taket

Isolere tak

Løsningen ligger i å unngå at den varme luften når takflaten. Da må ofte taket isoleres og det må lages lufting. Ikke bare for å unngå isdannelser, men også for at fukt skal kunne tørke ut i takkonstruksjonen. Tradisjonelt er dette blitt løst med det som kalles kalde loft. Da stiger den varme luften opp i det kalde loftet. Der er ventilasjonen god, slik at varme og fuktighet luftes ut før den når taket. På mer moderne, isolerte konstruksjoner lages det et luftesjikt mellom isolasjonen og taktroen. Her er det god gjennomstrømming av luft, slik at den varme luften ikke når takoverflaten.

Blikkenslagermester Geir Nagel poengterer at det spesielle med hytter er at det gjerne er full takhøyde med lite isolasjon, og at det da ikke er et kaldt loft som kvitter seg med varmluften - luftingen er rett og slett nødt til å fungere som den skal.

- Typisk for en del av disse hyttene er at selv om det er luftesjikt, så er det for små eller ingen åpninger langs mønet. Varmluften blir da stående og stange på toppen, og man må lage en løsning med bedre lufting langs mønet. Er det et kaldt loft som ikke fungerer skikkelig, kan det være tilstrekkelig å øke luftgjennomstrømningen med ekstra ventiler eller luftehatter, sier Nagel.

Les også: Oppskrift på hvordan du legger skifertak

Tykkelse på tak-isolasjon

Start med å ta en skikkelig taksjekk for å finne ut hvor omfattende problemet er. Hvor mye isolasjon er det i taket fra før?

Full takhøyde: Mange hytter har full takhøyde. Da må det være et luftesjikt over isolasjonen der luften går inn nede og ut på mønet.
Full takhøyde: Mange hytter har full takhøyde. Da må det være et luftesjikt over isolasjonen der luften går inn nede og ut på mønet. Foto: Ill: Øivind Lie

Med lite isolasjon, for eksempel ti centimeter mineralull, vil varmen innenfra gi snøsmelting på taket dersom ikke luftingen er god nok. Er det lufteåpninger i raftene, og hva er i så fall størrelsen på disse? Er det noe som tetter luftespaltene? Er snølaget jevnt eller er det lokale søkk i snøen? Det kan i så fall tyde på partier med manglende isolasjon, varmelekkasje eller en lokal varmekilde under.

På eldre tak bør du sjekke mulighetene for enkle forbedringer av lufting og isolasjonstykkelse før du vurderer de omfattende tiltakene.

Dersom du har en hytte med kaldt loft er det effektivt å tilleggsisolere etasjeskilleren mot loftet, man pass på at du ikke gjør tiltak som reduserer luftingen. Dersom du gjør tiltak på innvendig side, bør dampsperren fjernes og en ny etableres mot varme rom. Dårlig lufting av kalde loft kan utbedres ved å montere ekstra luftehatter eller ventiler i gavlveggene.

Les også: Slik maler du huset utvendig

Nytt tak

Bedre isolering gir mindre behov for å lufte bort den varmen som fører til snøsmelting. Samtidig kan luftebehovet for å hindre fuktskader øke noe. Det betyr at noen enkle prinsipper må følges: Uteluft må strømme gjennom en luftspalte eller et kaldt loft på utsiden av isolasjonen.

For at taket skal kunne tørke ut, må det bare være dampåpne materialer mellom isolasjonen og luftspalten/ kaldt loft. Tre og andre råteutsatte materialer må aldri stenges inne mellom to damptette sjikt, fordi det medfører stor fare for mugg- og soppangrep.

For å få god utlufting må luftspalten/loftet ha åpninger mot det fri både ved raft og møne/gavl slik at høydeforskjellen mellom åpningene blir størst mulig. Det gir gjennomstrømning også når det er vindstille. Nødvendig størrelse på luftespalteåpningene er avhengig av hvor vindutsatt hytta ligger. Her må du også ta hensyn til faren for snødrev.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning