Brannfarlige lamper

For mykje lys og varme

En europeisk kontroll avdekket at kun 11 av 226 kontrollerte flyttbare lamper var helt uten feil. For to av dem var feilene så alvorlige, at lampene ble trukket tilbake.

FLYTTBAR FARE: Kun 11 av 226 kontrollerte flyttbare lamper var helt uten feil.
FLYTTBAR FARE: Kun 11 av 226 kontrollerte flyttbare lamper var helt uten feil. Foto: Illustrasjonsfoto: Crestock
Publisert Oppdatert
VELTEPETTER: Lampen med typenummer 2171 velter og blir svært varm mot underlaget. Den er bl.a. solgt gjennom Pytt og Panne.
VELTEPETTER: Lampen med typenummer 2171 velter og blir svært varm mot underlaget. Den er bl.a. solgt gjennom Pytt og Panne. Foto: Foto: DSB

I Norge resulterte prosjektet i omsetningsforbud for seks lamper. 64 av lampene hadde ingen tekniske feil.

Markedskontroll

15 medlemsland deltok i prosjektet hvor hovedformålet var å få erfaring i forhold til hvordan markedskontroll praktiseres. De tekniske feilene som ble avdekket var i hovedsak konstruksjonsfeil. Det ble funnet feil ved isolasjon, interne ledninger og manglende strekkavlastning.

Prosjektet avdekket også administrative feil som manglende CE-merking og teknisk dokumentasjon. I tillegg var det vanskelig å spore produsent eller den som hadde plassert produktet på markedet.

CE-merking gir trygghet

CE-merking skal vise at produktet er både produsert og dokumentert etter gjeldende EU-krav. Mangler produktet en slik merking, bør du etterlyse mer informasjon om produktet i forretningen.

Trukket tilbake

GODE RÅD

Alle elektriske apparater som koples til strømnettet utgjør en viss fare. DSB har utarbeidet brukerråd for flyttbare ovner, elektriske apparater, TV-er og andre råd mot brann.

Gode råd her.

Husk at:

  • Varmgang i ledninger og elektriske apparater er et sterkt signal om brannfare.
  • Ikke bruk sterkere lyskilder i lampene enn det som er merket på produktet.
  • Lampeskjermer som endrer farge er et tegn på for høy wattstyrke på lampen.

Farlige lamper og annet elektrisk utstyr finner du her.

Lampene som ble trukket tilbake fra forbruker var en stålampe fra Scan-Gifts AS av typen mor/datter med justerbar lesearm, typenummer SJ-992G samt en bordlampe fra Th. E. Gundersen Engros AS, typenummer 2171 (se bildet).

Har du noen av disse lampene, må du levere dem inn.

Ikke uvanlig

Det er ikke uvanlig at elektriske artikler som lamper trekkes tilbake fra markedet. I fjor ble det nedlagt omsetningsforbud for flere lamper, en oversikt over bordlamper, stålamper og andre elektriske artikler finner du hos DSB.

I rapporten anbefales det blant annet å fortsette med felles europeiske markedskontrollprosjekter og forsøke å harmonisere vurderingene av alvorlighetsgraden av avvik.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning