Unngå uhell med gassgrillen

Riktig bruk og godt vedlikehold må til for å unngå uhell med gassgrillen.

SKIFTE GASS: Sørg for at regulatoren er korrekt montert og fastlåst på flasken før ventilen åpnes.
SKIFTE GASS: Sørg for at regulatoren er korrekt montert og fastlåst på flasken før ventilen åpnes. Foto: Foto: Baard Ek/DSB
Publisert Oppdatert

Gassvettreglene

DSB har sammen med gasselskapene utarbeidet grunnleggende regler for bruk av gass:

1. Beholderne må aldri plasseres under terrengnivå, for eksempel i kjellerrom. Propan i gassform er tyngre enn luft.

2. Propanbeholdere skal alltid stå oppreist, og må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk sol.

3. Vær på vakt mot lekkasjer. Gass som lekker ut kan gjøre lufta eksplosjonsfarlig og kan antennes av åpen ild, glødende tobakk eller elektrisk gnist.

4. Finn eventuelle lekkasje snarest mulig ved å pensle konsentrert såpevann på slanger og rørforbindelser. Når gasstrykket settes på vil såpebobler danne seg på lekkasjestedet.

5. Bruk kun slanger for LPG/propan. Sprukne eller defekte slanger må skiftes straks. Største lovlige slangelengde er 1,5 meter. Bruk slangeklemmer.

6. Hold alltid en tent fyrstikk klar når apparatkranen åpnes. Steng for gassen ved beholderen når anlegget ikke er i bruk, og husk å koble fra regulatoren ved lengre tids fravær.

7. Steng for gassen ved beholderen og bring om mulig beholderen til et trygt sted dersom det oppstår brann.

8. Hold alltid apparat og beholder i god stand, men prøv ikke selv å reparere skader eller defekter som oppstår. La propanforhandler gjøre kontroll og eventuell overhaling av apparat og anlegg med jevne mellomrom.

9. Studer monterings- og bruksanvisning nøye før apparat og anlegg tas i bruk. Spør forhandleren dersom det er noe du er i tvil om.

Riktig bruk og godt vedlikehold må til for å unngå uhell med gassgrillen. Før den tas i bruk for sesongen, bør koblinger kontrolleres og brennere rengjøres. Det er ikke nok å rengjøre grillen for rusk og rask fra fjorårets måltider.

Bruk såpevann

For å sjekke at alle slanger og koblinger er tette, kan man påføre lekkspray eller vanlig såpevann. Dersom det oppstår bobledannelser, er det lekkasje. I så fall må ventilen lukkes og holdes avstengt inntil feilen er rettet.

Slangene bør sjekkes jevnlig og må skiftes ut ved sprekkdannelser.

Skifting av flaske

Når det skiftes flaske, skal tilkoblingens gasstetthet kontrolleres nøye. Sørg i den sammenheng for at regulatoren er korrekt montert og fastlåst på flasken før ventilen åpnes. Flasken bør byttes i friluft eller der det er god ventilasjon.

Ved plassering av gassflaske under gassgrill kan flasken bli påvirket av varmt fett. Husk derfor å rengjøre fettoppsamler regelmessig.

Oppbevaring

Man kan oppbevare to flasker på inntil 11 kilo hver i en boenhet uten tillatelse. Dersom man ønsker å oppbevare større mengder enn dette, skal man søke det lokale brannvesenet om oppbevaringstillatelse.

Siden gassen er tyngre enn luft, må gassflaskene ikke oppbevares i kjeller. Ved en eventuell lekkasje vil gassen samle seg nede langs gulvet, og det skal ikke mer enn en liten gnist til for å antenne gassen. Gassflasker skal heller ikke oppbevares på loftet.

Fylling og transport

Gassflasker kan kjøpes mange steder, blant annet på bensinstasjoner. Fylling av flaskene kan bare foretas av kompetent personell på godkjente fyllstasjoner. I forbindelse med fylling skal tilstanden til både flasken og ventilen kontrolleres. Ved transport er det viktig at flaskene står oppreist.

(Kilde: DSB)

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning